Mergi la conţinutul principal

[25.10.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer al Serviciului informații cu caracter contravențional al Direcției informații și statistică a Direcției generale informații și evidențe operative a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă .

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 29.10.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

 

Date de contact: Liubovi Ivanov - (022) 220-016, e-mail: liubovi.ivanov@mai.gov.md. 


[18.10.2021] Se anunță vacantă funcția publică cu statut special de Șef secție, medic al Personalului medical al Secției de terapie a Spitalului MAI al Serviciului medical al MAI (1 funcție).

Termenul limită de depunere a raportului privind ocuparea funcției vacante anunțate - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcției personal, până la data de 25.10.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun. Chișinău, bd. Stefan cel Mare și Sfânt,75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md

                           Elena Caşcaval, tel.: (022) 254-147 e-mail: elena.cascaval@mai.gov.md 


[13.10.2021] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer principal al Secţiei patrimoniu şi dotări a Direcţiei management instituţional a MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 21.10.2021, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[12.10.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 4 al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.


[08.10.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de: Ofiţer al Secţiei returnări şi măsuri restrictive a Direcţiei combaterea şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs pînă la 25.10.2021. 

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606 


[07.10.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal pînă la data de 15.10.2021, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[07.10.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Serviciului control şi evidenţe speciale a Direcţiei analitice a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne, (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal pînă la data de 15.10.2021, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[04.10.2021]  Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior (pe perioada determinată) al Direcției securitate și protectie a informației a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.10.2021, la sediul STI al MAI (mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, 42).

 

Date de contact: Liuba Paci - (022) 220-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md 


[01.10.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special  de Ofiţer al Secţiei returnări şi măsuri restrictive  a Direcţiei combatere a şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                       

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606 e-mail:victoria.doaga@bma.gov.md.  


[28.09.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice cu statut special - de Ofițer al Secției regionale ”Nord” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 29.10.2021. 

Date de contact: Victoria Doagă, tel.: (022) 54-46-06 e-mail:victoria.doaga@bma.gov.md.  


 [28.09.2021]  Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer principal al Secţiei  resurse umane a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 04.10.2021, la sediul STI al MAI (mun. Chişinău, str. V.Alecsandri, 42).

Date de contact: Liuba Paci - (022) 220-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md. 


 [17.09.2021] Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante cu statut special de:

1. Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

2. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 01.11.2021, orele 17.00, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Doagă Victoria e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md; tel.: (022) 544-606. 


[17.09.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de:

1. Ofițer superior al Secției combaterea șederii ilegale a Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI;

2. Ofiţer al Secţiei regionale „Nord de combatere a şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI.

care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017                        

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă; tel.- (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[17.09.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior al Secției gestiune proiecte și angajamente a Direcției dezvoltare și e-guvernare a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI, temporar, pentru completare din sursa inernă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile calendaristice din data publicării pe pagina web a MAI.  Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 23.09.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

 

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md. 


 [14.09.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior  al Secţiei  deservire și suport tehnic a Direcţiei sisteme aplicative și suport tehnic a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament), pentru completare din sursa externă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 15 zile calendaristice din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 13.10.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

 

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 022-255-305, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.

                           Liuba PACI - (022) 022-255-390, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md


 [13.09.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcția publică cu statut  de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI;

2. Ofiţer al Secţiei regionale Centru de combatere a şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI;

3. Ofiţer superior al Secţiei returnări şi măsuri restrictive a Direcţiei combaterea şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI,

care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.                          

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a BMA.

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606


[07.09.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special,  șef al   Secţiei prelucrare și validare date a Direcţiei management  sisteme de supraveghere  a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament)  al MAI, pentru completare din sursa internă.

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 13.09.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 220-016, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.


[07.09.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior   al Secţiei  deservire și suport tehnic a Direcţiei sisteme aplicative și suport tehnic a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) al MAI , pentru completare din sursa internă.

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 13.09.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 220-016, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


[03.09.2021]  Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer superior al Secției comunicații speciale a Direcției comunicații și infrastructură a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii, temporar, până la 20.08.2023, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului inspector principal MATVEI Elena, pentru completare din sursa internă.

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 09.09.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact:

Simion GRAJDEAN - (022) 220-016 e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


[19.08.2021] Se anunţă pentru completare din sursa internă funcţia de Șef al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media al Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 25.08.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Andrei Chirca tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[13.08.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne, anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer (perioadă determinată) al Serviciului identificări și escortă al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție) al Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 24.09.2021.

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606; victoria.doaga@bma.gov.md. 


[06.08.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcția publică cu statut special de Ofiţer (perioadă determinată) al Serviciului identificări și escortă al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție) al Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.                                 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[28.07.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Medic, specialist principal al Personalului medical al Secţiei terapie a Spitalului MAI al Serviciului medical al MAI  (1 funcţie, pe perioada nedeterminată).
Persoanele interesate vor depune dosarul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 03.08.2021, ora 17.00, la sediul subdiviziunii de resurse umane a Serviciului medical al MAI (mun.Chişinău, str.Gheorghe Asachi, 25B).

Date de contact: Elena Caşcaval, tel.: (022) 245-147 e-mail: elena.cascaval@mai.gov.md.


[28.07.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Șef secție, medic al Personalului medical al Secţiei reanimare, terapie intensivă şi anesteziologie a Spitalului MAI al Serviciului medical al MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată).
Persoanele interesate vor depune dosarul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 03.08.2021, ora 17.00, la sediul subdiviziunii de resurse umane a Serviciului medical al MAI (mun.Chişinău, str.Gheorghe Asachi, 25B).

Date de contact: Elena Caşcaval, tel.: (022) 245-147 e-mail: elena.cascaval@mai.gov.md.


[21.07.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Direcţiei management sisteme de supraveghere a Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.07.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[21.07.2021] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior de investigații al Secției riscuri de securitate a Direcției informații și securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.07.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md.


[15.07.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer al Serviciului evidență străini nr. 4 al Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 06.08.2021. 

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606; victoria.doaga@bma.gov.md


[08.07.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 4 al Biroului migraţie şi azil, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[30.06.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigații al Secției nr.2 a Direcției informații și securitate a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă şi anticorupţie al MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 08.07.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[24.06.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer principal de investigații al Secției nr.3 a Direcției informații și securitate a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă şi anticorupţie al MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 01.07.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[11.06.2021] Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 02.07.2021, orele 17.00, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Doagă Victoria tel: (022) 544-606e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.


[03.06.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunță vacantă  funcția publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.


[25.05.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior al Secţiei  comunicaţii speciale a Direcţia comunicaţii şi infrastructură a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii a Serviciului Tehnologii Informaţionale (cu statut de departament) , pentru completare din sursa externă temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului dnei Elena Matvei.”

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 15 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.06.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 220-016, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


[12.05.2021] Se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Șef al al Secției administrare și monitorizare a sistemelor informaționale a Direcției sisteme aplicative și suport tehnic a Direcției generale tehnologia informației și comunicații  a Serviciului Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate  - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 17.05.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.V.Alecsandri, 42).

 

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 220-016, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md .


[07.05.2021] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal de investigaţii al Secţiei nr.1 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 14.05.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md


[05.05.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Șef al Direcției generale tehnologia informației și comunicații a Serviciul Tehnologii Informaționale(cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne, (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal pînă la data de 13.05.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[04.05.2021] Se anunţă vacantă funcţia de șef adjunct al Direcţiei coordonare și monitorizare operațională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, până la data de 11.05.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan,  tel.: (022) 255-794, e-mail:  vasile.balan@mai.gov.md.


[20.04.2021] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.04.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md.


[08.04.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 2 al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606. 


[08.04.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunță vacantă  funcția publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.


[02.04.2021] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 09.04.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md. 


[02.04.2021] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer superior (pe perioada determinate) al Secției informații cu caracter penal a Direcției informații și statistică a Direcției generale informații și evidențe operative, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.04.2021, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

 

Date de contact:

Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.

Irina Șuntova - (022) 255-390, e-mail: irina.suntova@mai.gov.md. 


[31.03.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice cu statut special, din sursa externă, de Ofițer al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI,

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 28.05.2021. 

 

Date de contact: Victoria Doagă, tel.: (022) 54-46-06 


[31.03.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne, anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofiţer principal al Secţiei returnări şi măsuri restrictive a Direcţiei combatere a şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament), care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                       

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

Date de contact:Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[24.03.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.                           

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[18.03.2021]  Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 25.03.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md. 


[18.03.2021] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Serviciului management documente a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 25.03.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md.


[11.03.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 22.03.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md. 


[11.03.2021] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.1 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 18.03.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md 


[05.03.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Nord” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.                             

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[22.02.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunță vacantă  funcția publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.ov.md 


[18.02.2021] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției combaterii corupţiei a Direcției generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 25.02.2021, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md


[12.02.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer (perioadă determinată) al Serviciului evidență străini nr. 3 al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[03.02.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunță vacantă  funcția publică cu statut special de Ofițer superior al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[02.02.2021]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 17.02.2021. 

 

Date de contact: Victoria Doagă; tel.: (022) 54-46-06; 


[26.01.2021]  Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă - de Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei anunţate vacantă – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606


[22.01.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 5 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                               

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[21.01.2021]  Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer principal al Serviciului strategie, metodologie  şi arhitectură de tehnologia informaţiei a Direcției dezvoltare şi e-guvernare, pentru completare din sursă externă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate –15 zile calendaristice din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 04.02.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 

 


[15.01.2021]  Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer principal al Serviciului strategie, metodologie  şi arhitectură de tehnologia informaţiei a Direcției dezvoltare şi e-guvernare, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 15 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 20.01.2021, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


[06.01.2021] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Nord” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.                             

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606


[22.12.2020] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, anunță vacante  funcțiile publice cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI (2 functii), care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606 tel.: (022) 54-46-06 e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md  


 [22.12.2020]  Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de şef al Serviciului strategie, metodologie și arhitectură de tehnologia informați a Direcției dezvoltare și e-guvernare, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 29.12.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


 [22.12.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică de ofițer al Direcției securitate și protecție a informației,  pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participarea la concurs, pînă la data de 05.01.2021, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.


[22.12.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică de ofițer superior  al Direcției evidenţe dactiloscopice a Direcției generală informații și evidențe operative,  pentru completare din sursa internă.

Conform prevederilor pct. 19  din anexa nr.2 la HG nr.460 /2017, persoanele interesate, vor depune cererile privind ocuparea funcţiei vacante, pînă la data de 29.12.2020, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.


[18.12.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 01.012021, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,).

 Date de contact: Bunduchi Olga, tel.: (022) 23-72-9 e-mail: olga.bunduchi@mai.gov.md. 


[16.12.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică de şef  (pe perioadă determinată) al  Secției prelucrare și validare date a Direcției management sisteme de supraveghere, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participarea la concurs, pînă la data de 21.12.2020, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md


[10.12.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 17.12.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

 Date de contact: Bunduchi Olga, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: olga.bunduchi@mai.gov.md.


[04.12.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne  anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer superior al Secției management operaţional, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.12.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md 


[02.12.2020] Se anunță vacantă funcția de ofițer principal al Direcției analiza riscurilor a Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, până la data de 08.12.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.111).

Date de contact: Olga Calaras,   tel.: (022) 255-668  e-mail: olga.calaraș@mai.gov.md.


[01.12.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției informații și securitate internă a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.12.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 

Date de contact: Denis Covali tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md


[01.12.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer superior al Secției prevenirea corupției a Direcției prevenire și studii anticorupție a Direcției generale anticorupție a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 08.12.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Denis Covali tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md. 


[27.11.2020]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer superior al Serviciului evidență străini nr. 3 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[18.11.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer principal de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 25.11.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Denis Covali  tel.: (022) 255-846  e-mail: denis.covali@mai.gov.md


[17.11.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer principal al  Secţiei  administrare şi monitorizare a sistemelor informaţionale a Direcţiei sisteme aplicative şi suport tehnic a Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate - 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 23.11.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion GRAJDEAN - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md. 


[13.11.2020]  Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de şef al Secţiei  administrare şi monitorizare a sistemelor informaţionale (pe perioada determinată) a Direcţiei sisteme aplicative şi suport tehnic a  Direcţiei generale tehnologia informaţiei şi comunicaţii, pentru completare din sursa internă.”

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 17.11.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Simion Grajdean - (022) 255-390, e-mail: simion.grajdean@mai.gov.md.


[06.11.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer (perioadă determinată) al Serviciului evidență străini nr. 3 al Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 24.12.2020. 

 Date de contact: Doagă Victoria - (022) 544-606 victoria.doaga@bma.gov.md. 


[05.11.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer superior (pe perioada determinate) al Secției prelucrare și validare date a Direcției management sisteme de supraveghere, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 11.11.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md


[05.11.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică de ofițer principal (pe perioadă determinată) al Secției infrastructură și rețele a Direcției comunicații și infrastructură a Direcției generală tehnologia informației și comunicații” (sursa internă)

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participarea la concurs, pînă la data de 11.11.2020, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md 


[30.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer (perioadă determinată) al Serviciului evidență străini nr. 3 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[28.10.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer principal al Direcţiei politici de dezvoltare instituţională a MAI (1 funcţie, pe perioada nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 05.11.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[23.10.2020] Se anunţă vacantă funcția de ofițer superior al Secţiei resurse umane și reglementare juridică a Direcției management instituțional a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 29.10.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,  tel.: (022) 255-974.  e-mail: vasile.balan@mai.gov.md


[22.10.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofițer (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Direcției evidențe dactiloscopice a Direcției generale informații și evidențe operative, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 28.10.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact:

Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md.


[22.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului identificări și escortă al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migrație și azil al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.                                

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[12.10.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Secției informații cu caracter penal a Direcției informații și statistică a Direcției generale informații și evidențe operative, pentru completare din sursa internă şi externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.10.2020, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md.


[09.10.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer principal al Direcţiei cooperare internaţională a MAI (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 16.10.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Alexandru Ceban, tel.: (022) 255-265 e-mail: alexandru.ceban@mai.gov.md.


[09.10.2020] Se anunță vacantă funcția de Ofiţer principal al Direcţiei politici de personal şi învăţămînt a MAI (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune personal raportul privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 16.10.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.70).

 Date de contact: Alexandru Ceban, tel.: (022) 255-265 e-mail: alexandru.ceban@mai.gov.md


[08.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 5 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.


[08.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 28.10.2020. 

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606; victoria.doaga@bma.gov.md


 [08.10.2020] Se anunţă vacantă funcția de ofițer superior al Secţiei coordonare operațională și managementul crizelor a Direcției coordonare și monitorizare operațională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 15.10.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan,   tel.: (022) 255-974   e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.   


[07.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Șef al Secției regionale ”Nord” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI.                              

Persoanele interesate pot depune, personal, dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la – 26.10.2020 

 Date de contact: Victoria Doagă; tel.- (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md

 


[01.10.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[29.09.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Șef al Secției regionale ”Nord” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[23.09.2020] Serviciul Tehnologii Informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de ofiţer superior al Secției juridice, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 29.09.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42). 

 

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md.


[22.09.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de - Ofițer (perioadă determinată) al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606.


[18.09.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[04.09.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de - Ofițer superior al Serviciului identificări și escortă al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migrație și azil al MAI,

-  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[04.09.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de specialist principal al Secției resurse umane, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul personal privind ocuparea funcţiei, pînă la data de 10.09.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact:  Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md


[26.08.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de Formator al Departamentului formare inițială subofițeri al Direcției „Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii” (denumirea convențională: CIPAL).

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[26.08.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[24.08.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Șef al Secției sisteme operative de radiocomunicații a Direcției radiocomunicații, pentru completare din sursa internă.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 02.09.2020, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact:

Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md.


[10.08.2020] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Direcţiei analiza riscurilor a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 14.08.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan, tel.: (022) 255-974 e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[27.07.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne se anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Specialist superior al Direcției continuitate, securitate și protecție a informației, pentru completare din sursa internă şi externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 10.08.2020, ora 17.00, la sediul STI al MAI (mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 42).

Date de contact:

Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md


[24.07.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 21.08.2020. 

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606; victoria.doaga@bma.gov.md 


[21.07.2020] Se anunţă pentru completare din sursa internă funcţia de Şef al Secţiei patrimoniu şi dotări a Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 27.07.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373   e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[20.07.2020] Se anunţă vacantă funcţia de subofițer al Centrului pregătire de foc al Clubului sportiv central „Dinamo”(cu statut de direcţie) al MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.07.2020, ora 15.00, la sediul central al CSC „Dinamo” (mun.Chişinău, mun. Chişinău, str. Alexei Șciusev 106 a).

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md”.


[16.07.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil (2 functii),  care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[06.07.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa internă şi externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 20.07.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[26.06.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției vacante de ofițer superior al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 09.07.2020. 

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606 


[26.06.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                     

- Ofiţer al Serviciului pază şi acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secţie) al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 

Date de contact: Doaga Victoria tel. (022) 544-606 e-mail: vcitoria.doaga@bma.gov.md. 


[26.06.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 03.07.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[09.06.2020] Se prelungeşte perioada de depunere a dosarelor de concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 24.06.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106a,)

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md 


[02.06.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 09.06.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[02.06.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Direcţiei politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 09.06.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[02.06.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 19.06.2020. 

 

Date de contact: Victoria Doagă; tel.: (022) 54-46-06; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[25.05.2020]  Se anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă, de Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606 


[25.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 08.06.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md. 


[21.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Direcţiei politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.05.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[21.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Serviciului securitate TIC al Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.05.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[21.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 28.05.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[21.05.2020] Se anunţă vacantă pentru completare din sursa internă şi externă funcţia de ofiţer superior al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune dosarele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 09.06.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact:  Andrei Chirca,  tel.: (022) 255-373   e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[20.05.2020] Se anunţă vacantă pentru completare din sursa internă funcţia de ofiţer superior al Direcţiei management operaţional a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune dosarele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.05.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail:andrei.chirca@mai.gov.md. 


[19.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.1 a Direcției protecția informațiilor a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 25.05.2020, ora 16.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact:  Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[18.05.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice cu statut special, din sursa externă, de Ofiţer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Persoanele interesate vor depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 29.05.2020. 

Date de contact: Victoria Doagă, tel.: (022) 54-46-06 e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[15.05.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 22.05.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,).

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md.


[07.05.2020] Se anunţă vacantă pentru completare din sursa internă şi externă funcţia de ofiţer principal al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune dosarele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 13.05.2020, ora 16.30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md . 


[07.05.2020] Se anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă, de Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[07.05.2020] Se anunţă vacantă pentru completare din sursa internă şi externă funcţia de ofiţer superior al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune dosarele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 13.05.2020, ora 16.30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[06.05.2020]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[06.05.2020] Se anunţă pentru completare din sursa internă funcţia de Ofițer principal de investigații al Secției nr.2 a Direcției informații și securitate internă a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată).

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 13.05.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[04.05.2020]  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă spre ocupare funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[04.05.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[30.04.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.3 a Direcției informații și securitate internă a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 08.05.2020, ora 12.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact:  Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[27.04.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[24.04.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[23.04.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.1 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 30.04.2020, ora 16.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md .

 


[23.04.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.3 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 30.04.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md . 

[21.04.2020] Se anunţă pentru completare din sursa internă funcţia de ofiţer principal al Secţiei sport profesional a Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată).

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 27.04.2020, ora 16.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91. 


[21.04.2020] Se anunţă pentru completare din sursa internă funcţia de ofiţer principal al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media al Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 27.04.2020, ora 16.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[17.04.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. ”

Date de contact: Șef al Secției resurse umane, Liuba PACI - (022) 255-305.”


[16.04.2020]  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[16.04.2020]  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[09.04.2020]  Se anunţă vacantă funcţia de ofițer principal al Serviciului cooperare operațională şi managementul crizelor a Direcţiei coordonare și monitorizare operațională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă determinată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 13.04.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,  tel.: (022) 255-974   e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.    


[06.04.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Centrului cultură fizică şi sport a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 10.04.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md. 


 [02.04.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[02.04.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţilei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[30.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Centrului cultură fizică şi sport a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 03.04.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md


[25.03.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[24.03.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[23.03.2020]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de:

1. Ofițer superior al Secției combaterea șederii ilegale a Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament),

2. Subofițer, conducător auto al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcții).

care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017                        

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă; tel.- (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[20.03.2020]  Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Direcţiei politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[19.03.2020]  Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior de investigații al Secției nr.3 a Direcției informații și securitate internă a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[19.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal de investigații al Secției nr.2 a Direcției informații și securitate internă a Direcției generale protecție internă a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[17.03.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:
-    
Lector universitar al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă – 1 unitate;
-   Lector universitar (temporar, pe perioada funcției vacante) al Catedrei drept public și securitate a frontierei a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă – 1 unitate.

    Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


 [16.03.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[13.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer superior al Serviciului studii anticorupțiea  Direcţiei prevenire şi studii anticorupţie a Direcției generale anticorupție a Serviciului protecție internă și anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 20.03.2020, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[13.03.2020]  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

          Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[13.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Șef al Secției achiziții publice a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 19.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md   


[11.03.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. ”

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305. 


[10.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Serviciului probleme speciale al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 17.03.2020, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[06.03.2020]  Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Ofițer principal al Secției administrativ-gospodărească a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 12.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md  


[04.03.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Șef al Secției regionale Sud de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament),    

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 31.03.2020. 

 Date de contact: Victoria Doagă; tel.- (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md  

 


[03.03.2020] Se anunţă vacantă funcţia de ofițer principal al Secției resurse umane și reglementare juridică a Direcției managementul instituţional a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 09.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,    tel.: (022) 255-974    e-mail: vasile.balan@mai.gov.md


[02.03.2020] Se anunţă vacante 2 funcţii de Ofițer principal din cadrul Direcţiei politici în domeniul migrației și azilului a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 06.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md .


[28.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Șef al Secției relaţii internaţionale şi management proiecte a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 05.03.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md


[26.02.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de:

1.  Șef al Secției regionale Sud de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil.

2. Ofițer superior al Secției regionale Sud de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil, care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                         

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[24.02.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. ”

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305. 


[20.02.2020]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer superior al Secției combaterea șederii ilegale a Direcției combaterea șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament), care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.                             

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă; tel.- (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[20.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de şef al Direcției managementului instituţional a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 26.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,   tel.: (022) 255-974    e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.                 


[20.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Centrului cultură fizică şi sport a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.02.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md. 


[20.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de şef al Direcției analiza riscurilor a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 26.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,     tel.: (022) 255-974      e-mail: vasile.balan@mai.gov.md. 


[19.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Direcţiei politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[18.02.2020]  Se anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției juridice a Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 25.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca,  tel.: (022) 255-373     e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[18.02.2020]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer superior al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil al MAI.

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 13.03.2020. 

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606; victoria.doaga@bma.gov.md.


[17.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Director adjunct pentru învăţămînt al Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (cu statut de direcţie generală) (pe perioadă determinată – un mandat de 5 ani), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 24.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[17.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de Director al Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (cu statut de direcţie generală) (pe perioadă determinată – un mandat de 5 ani), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 24.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[14.02.2020] Clubul sportiv central ”Dinamo” (cu statut de direcție) al MAI anunţă vacantă funcţia de Ofițer principal al Secției sport profesional a Clubului sportiv central ”Dinamo”(cu statut de direcţie) al  MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 20.02.2020, ora 15.00, la sediul central al Clubului sportiv central ”Dinamo” (al MAI (mun.Chişinău, str. Alexei Șciusev, 106 a,)

 

Date de contact: Rodica Donciu, tel.: (022) 23-72-91 e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md 


[14.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Serviciului cooperare operațională a Direcției coordonare și monitorizare operațională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcției personal, pînă la data de 24.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan, tel.: (022) 255-974    e-mail: vasile.balan@mai.gov.md


[11.02.2020] Se anunţă vacantă funcţia de:

Șef al Secției administrativ-gospodărească a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 17.02.2020, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md   


[10.02.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer superior al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                             

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[04.02.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[31.01.2020] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

 

 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. ”

 

Date de contact: Liuba PACI - (022) 255-305.”

 


[16.01.2020] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de: conferențiar universitar al Catedrei activitate specială de investigații și anticorupție a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă.

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[26.12.2019]  Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Secţiei protecţie şi suport a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 03.01.2020, ora 1630, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md  


[26.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de:

Ofițer principal al Secției administrativ-gospodărească a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 03.01.2020, ora 1630, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md   


[26.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Serviciului management documente al Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 03.01.2020, ora 1500, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[26.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 03.01.2020, ora 1500, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[26.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior (pe perioadă nedeterminată) al Secţiei urmărire penală a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 03.01.2020, ora 15.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373  e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[17.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Ofițer superior al Secției financiare a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 26.12.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md.  


[10.12.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Secţiei coordonare operaţională şi managementul crizelor a Direcţiei coordonarte şi monitorizare operaţională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 16.12.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,  tel.: (022) 255-974    e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[10.12.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[27.11.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233.


[25.11.2019]  Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[21.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Ofițer principal al Secției administrativ-gospodărească a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md   


[20.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Direcţiei analiza riscurilor a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,  tel.: (022) 255-974  e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[20.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Secţiei coordonare operaţională şi managementul crizelor a Direcţiei coordonarte şi monitorizare operaţională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,   tel.: (022) 255-974    e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[20.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de şef al Direcţiei coordonare şi monitorizare operaţională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 27.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

Date de contact: Vasile Balan,   tel.: (022) 255-974   e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[14.11.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

 

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233 


[11.11.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

       

  Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[11.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer principal de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 18.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md ”. 


[01.11.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[01.11.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Secţiei coordonare operaţională şi managementul crizelor a Direcţiei coordonarte şi monitorizare operaţională a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 07.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan,   tel.: (022) 255-974; e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.      


[31.10.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[30.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal urmărire penală (pe perioadă determinată) al Secţiei urmărire penală a SPIA.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 07.11.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail:andrei.chirca@mai.gov.md. 


[29.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal (pe perioadă nedeterminată) al Serviciului informare şi comunicare cu mass-media al Direcţiei management instituţional a Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 05.11.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail:andrei.chirca@mai.gov.md.

 


[28.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de:

1. Ofițer superior al Secției finanțe a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

 

2. Șef al Secției organizare învățămînt a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.  

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 04.11.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75 bir. 39).

 

Date de contact:  Andrei Cecoltan, tel.: (022) 255-699, e-mail: andrei.cecoltan@mai.gov.md   


[28.10.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

 

Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233. 


[25.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 01.11.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact:  Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md  


[09.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Serviciului evaluare tematică al Direcţiei evaluare operaţională şi control organizaţional al Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 15.10.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan, tel.: (022) 255-974  e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.               


[09.10.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior al Serviciului evaluare tematică al Direcţiei evaluare operaţională şi control organizaţional al Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 25.10.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan, tel.: (022) 255-974  e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.     


[09.10.2019]Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal al Secţiei resurse umane şi reglementare juridică a Direcţiei management instituţional al Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată).

Persoanele interesate vor depune actele necesare privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 15.10.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.106).

 

Date de contact: Vasile Balan, tel.: (022) 255-974  e-mail: vasile.balan@mai.gov.md.            


[02.10.2019]Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante cu statut special de:

1. Ofițer (temporar) al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

2. Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 04.11.2019, orele 1700, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Doagă Victoria  tel.: (022) 544-606  e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.

 


[01.10.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[27.09.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[25.09.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs privind ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233 


[25.09.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special de:

1. Ofițer (temporar) al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

2. Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.                             

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[23.09.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[19.09.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice cu statut special de Șef al Secției regionale Sud de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 04.10.2019, orele 17.00. 

Date de contact:

Victoria Doagă: tel.: (022) 54-46-06; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[17.09.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[12.09.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Șef al Secției regionale Sud de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                                 

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[11.09.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Secţiei resurse umane şi reglementare juridică a Direcţiei management instituţional a Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 18.09.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 Date de contact:

 Andrei Chirca,                                                 Valentin Gorgan

 tel.: (022) 255-373                                           tel.: (022) 255-441

 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md                  e-mail: imo@mai.gov.md”. 

 


[10.09.2019]Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiei vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Date de contact: Șef al Secției resurse umane, liuba Paci - (022) 255-305.


[06.09.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.1 a Direcţiei protecţia informaţiilor a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 13.09.2019, ora 16.30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373 e-mail:andrei.chirca@mai.gov.md 


[30.08.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de director departament (la nivel de decan) al Departamentului dezvoltare profesională și managerială.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.    

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[20.08.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Șef al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:                              

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 544-606; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[07.08.2019]Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofiţer superior (perioadă determinată) al Secției dirijare, control și intervenție a Direcţiei evidenţă străini a Biroului migraţie şi azil,  care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

                                  

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[02.08.2019]Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată);

2 Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 02.09.2019, orele 1700

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 54-46-06; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md. 


[30.07.2019] Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante cu statut special de Ofițer (perioadă teterminată) al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 06.09.2019, orele 17.00, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Doagă Victoria  tel.: (022) 544-606 e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[26.07.2019] Biroul migrație și azil anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă, de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată).

2. Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[24.07.2019]Se anunță vacantă  funcția publică cu statut special de Ofițer (perioadă determinată) al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606

tel.: (022) 54-46-06  e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.  


[16.07.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri, care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:
Ofiţer al Secţiei returnări şi măsuri restrictive a Direcţiei combatere a şederii ilegale a străinilor a Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament).
                    
Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.
 
Date de contact:
Victoria Doagă - (022) 544-606


[08.07.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, pentru completare din sursa internă.                             

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606

 


[03.07.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Direcţiei prevenire şi studii anticorupţie a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 10.07.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373, e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”. 


[03.07.2019]Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Secţiei urmărire penală a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 10.07.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”.


[25.06.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Secţiei sport profesional a Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 02.07.2019, ora 1700, la sediul central CSC Dinamo al MAI (mun.Chişinău, str.Sciusev, 106A).

 

Date de contact: Rodica Donciu

tel.: (022) 23-72-91e-mail: rodica.donciu@mai.gov.md ”.


[20.06.2019]Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Inspectoratului General al Poliţiei (pe perioadă determinată – un mandat de 5 ani), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.06.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373; e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”.

 


[12.06.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

 


[04.06.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef adjunct al Clubului sportiv central „Dinamo” al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 10.06.2019, ora 16.30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373; e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”.

 


[04.06.2019]  Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată);

2 Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 28.06.2019, orele 1700

Date de contact: Victoria Doagă: tel.: (022) 54-46-06; e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md

 


[31.05.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer principal (pe perioadă determinată) al Direcţiei politici de personal şi învăţămînt a Ministerului Afacerilor Interne.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 07.06.2019, ora 16.30, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373.e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[30.05.2019] Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 21.06.2019, orele 1700, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Doagă Victoria

tel.: (022) 544-606, e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md

 


[28.05.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Inspectoratului de Management Operaţional al Ministerului Afacerilor Interne (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 04.06.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373, e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”.

 


[28.05.2019] Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă, de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată).

2. Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact: Victoria Doagă - (022) 544-606

 


[23.05.2019] Se anunță vacantă  funcția cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

 

Date de contact: Victoria Doagă 

tel.: (022) 54-46-06; (022) 544-606    e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md.

 


[15.05.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

 Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.

 


[13.05.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Serviciului analiză operaţională al Direcţiei analitice a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 20.05.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

 

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373 e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md ”.

 


[25.04.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special de:

- Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată);

 

- Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411) -  pînă la 24.05.2019. 

Date de contact: Victoria Doagă, tel.: (022) 54-46-06  e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[23.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.2 a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal,pînă la data de 03.05.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md  


[19.04.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de asistent universitar (temporar, pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului) al Catedrei pregătire militară și intervenții profesionale a Facultății securitate civilă și ordine publică.

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[17.04.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact:

         Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[15.04.2019] Se anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa internă, de:

1. Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcţie pe perioadă determinată).

2. Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcţii).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

Date de contact:

Victoria Doagă - (022) 544-606. 


[13.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.3 a Direcţiei combaterea corupţiei a Direcţiei generale anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 19.04.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[13.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de ofiţer superior de investigaţii al Secţiei nr.1 a Direcţiei informaţii şi securitate internă a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 19.04.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[11.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Secţiei achiziţii a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (cu statut de direcţie generală) (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 18.04.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md. 


[11.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef adjunct al Direcţiei analitice a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 17.04.2019, ora 1700, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact: Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373; e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md ”. 


[04.04.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[02.04.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de ofițer operativ de serviciu al Secției de gardă și regim a Departamentului management operațional. 

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[01.04.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef al Cabinetului Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii (cu statut de direcţie generală) (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă”.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 08.04.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md ”.


[27.03.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[27.03.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[21.03.2019] Se anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa externă, de Subofițer al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (2 funcții) şi Subofițer, conducător auto al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament) (1 funcție).

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor anunţate vacante – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.

 Date de contact:

Victoria Doagă - (022) 544-606

 


[19.03.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

 

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[14.03.2019] Se anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI.

Persoanele interesate vor depune dosarul de participare la concurs pînă la data de 05.04.2019, orele 17.00, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact:

Doagă Victoria

tel.: (022) 544-606

e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md  


[06.03.2019] Se anunță vacantă  funcția cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Centru” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament) al MAI, care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017.

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact:

Victoria Doagă - (022) 544-606

tel.: (022) 54-46-06

e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md 


[28.02.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

         Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[21.02.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Serviciului analiză strategică al Direcţiei analitice a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată)pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal,pînă la data de 28.02.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[13.02.2019] Se prelungeşte perioada de depunere a dosarelor pentru ocuparea funcţiei vacante de Şef adjunct centru, şef al Secţiei coordonare operaţională a Centrului de coordonare (cu statut de direcţie) a Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAI, pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 28.02.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[28.01.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior (pe perioadă determinată) al Dispeceratului central al MAI (cu statut de secţie) al Centrului de coordonare (cu statut de direcţie) al Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAIpentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 01.02.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72). 

Date de contact:

Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[25.01.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233. 


[25.01.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei documentare şi securitate TIC a Direcţiei protecţia informaţiilor a Direcţiei generale protecţie internă a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 31.01.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 


[25.01.2019]Se anunţă vacantă funcţia de Şef adjunct centru, şef al Secţiei coordonare operaţională a Centrului de coordonare (cu statut de direcţie) a Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAI, pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 08.02.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md”.


[25.01.2019]Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer principal al Secţiei informaţional-analitice a Centrului de coordonare (cu statut de direcţie) al Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAI, pentru completare din sursa externă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 31.01.2019, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.


[21.01.2019] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI. 

Date de contact:  Liuba PACI - (022) 255-305.


[18.01.2019] Se anunţă vacantă funcţia de Şef adjunct centru, şef al Secţiei coordonare operaţională a Centrului de coordonare (cu statut de direcţie) a Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al MAI, pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 24.01.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).

Date de contact:

Andrei Chirca, tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[16.01.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233 


[15.01.2019] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de asistent universitar al Catedrei activitate specială de investigaţii şi securitate informaţională a Facultăţii drept.

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[10.01.2019] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcția de Ofiţer al Serviciului pază şi acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secţie), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcției personal, în termen de 5 zile lucrătoare din data publicării anunțului pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124, et. 4, bir.411).

Date de contact:

Victoria Doagă tel. (022) 544-606

e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[21.12.2018] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

- director adjunct departament (la nivel de prodecan) al Departamentului dezvoltare profesională și managerială;

- șef adjunct al anului de studii (la nivel de șef adjunct secție) al Secției formațiuni efectiv variabil a Departamentului management operațional.

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[17.12.2018] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Secției regionale ”Sud” de combatere a șederii ilegale a străinilor a Biroului migrație și azil (cu statut de departament), care poate fi ocupată în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact:

Victoria Doagă - (022) 544-606


[13.12.2018] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[06.12.2018] Biroul migrație și azil anunţă vacantă funcţia de Șef al Serviciului pază și acces al Centrului de plasament temporar al străinilor (cu statut de secție), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411).

Date de contact:

Victoria Doagă,

tel.: (022) 544606

e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[28.11.2018] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special de Ofițer al Serviciului evidență străini nr. 6 al Biroului migraţie şi azil (cu statut de departament), pentru completare din sursa externă.            

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, timp de 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI, la sediul Biroului migrație și azil (bd. Ștefan cel Mare, 124, et.4, bir.411). 

Date de contact:

Victoria Doagă

Tel. - (022) 544-606

e-mail: victoria.doaga@bma.gov.md


[27.11.2018] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Serviciului analiză strategică al Direcţiei analitice a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

Persoanele interesate vor depune raportul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 04.12.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72). 

Date de contact:

Andrei Chirca,

tel.: (022) 255-373

e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md


[27.11.2018]Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer principal al Secţiei coordonare operaţională a Centrului de coordonare al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI (1 funcţie, pe perioada determinată), pentru completare din sursa internă.

 • Persoanele interesate vor depune rapoartul privind ocuparea funcţiei personal, pînă la data de 04.12.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).
 • Date de contact:
 • Andrei Chirca,
 • tel.: (022) 255-373
 • e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 

[23.11.2018] Academia „Ştefan cel Mare” a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de:

Persoana de contact: Mariana Rotaru, tel.022725233.


[20.11.2018]Se anunţă vacantă funcţia de specialist principal (2 funcţii pe perioadă nedeterminată) al Direcţiei politici de prevenire şi combatere a criminalităţii a MAI, pentru completare din sursa internă.

 • Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 27.11.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).
 • Date de contact:
 • Andrei Chirca,
 • tel.: (022) 255-373
 • e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 

[19.11.2018] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne,  anunţă cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special vacante:

- Specialist al Direcției agent constatator zona Centru a Direcției generale monitorizare și control trafic a  Serviciului tehnologii informaţionale al MAI.  (1 funcție).                      

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs pînă la 09.01.2019.

Date de contact:

Liuba PACI - (022) 255-305.


[19.11.2018] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne,  anunţă cu privire la ocuparea funcţiei publice cu statut special vacante:

- Specialist principal al Centrului monitorizare și control trafic  (cu statut de direcție) al Direcției generale monitorizare și control trafic a Serviciului tehnologii informaționale al MAI. (1 funcţie).                        

Persoanele interesate pot depune personal dosarul de participare la concurs pînă la 22.12.2018.

Date de contact:

Liuba PACI - (022) 255-305.


[15.11.2018] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri care pot fi ocupate în conformitate cu prevederile pct. 8, 9 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017: 


[13.11.2018] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:  


[12.11.2018] Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Secţiei prevenirea corupţiei a Direcţiei prevenire şi studii anticorupţie a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată), pentru completare din sursa internă.

 • Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 19.11.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).
 • Date de contact:
 •  Andrei Chirca, 
 • tel.: (022) 255-373 
 • e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md.

[08.11.2018] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de subofițeri, pentru completare din sursa externă, de:


[08.11.2018]Se anunţă vacantă funcţia de Ofiţer superior de investigaţii al Direcţiei management operaţional, comunicare şi programe externe a Serviciului protecţie internă şi anticorupţie al MAI (pe perioadă nedeterminată)pentru completare din sursa internă.

 • Persoanele interesate vor depune rapoartele privind ocuparea funcţiilor personal, pînă la data de 15.11.2018, ora 17.00, la sediul central al MAI (mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfînt, 75, bir.72).
 • Date de contact:
 • Andrei Chirca,
 • tel.: (022) 255-373
 • e-mail: andrei.chirca@mai.gov.md 

 • [05.11.2018] Serviciul tehnologii informaționale (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă vacantă funcţia publică cu statut special aferentă corpului de ofiţeri, care poate fi ocupată prin recrutare din sursă internă în conformitate cu prevederile pct. 8, 9, 16 subpct. 1), 17, 18 ale Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin HG nr. 460 din 22.06.2017:  
 •  
 • Specialist superior al Direcției agent constatator zona Centru a Direcției Generale monitorizare și control trafic. (1 funcție) 
 •  
 • Termenul limită de depunere a cererilor privind ocuparea funcţiilor vacante anunţate – 5 zile lucrătoare din data publicării pe pagina web a MAI.   
 • Date de contact: Irina Șuntova - (022) 255-390.