Mergi la conţinutul principal
 

AUDIENȚA CETĂȚENILOR:

      Audiența cetățenilor are loc în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 463/2019 privind organizarea audienței, în a treia zi de vineri a fiecărei luni, pe subiecte care cad sub incidența funcțiilor stabilite în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2017.  

         Pentru asigurarea audienței cetățenilor, este necesară depunerea unei cereri motivate în conformitate cu prevederile Codului administrativ, prin care se indică motivele pentru care se solicită audiența, iar motivele necesită a corespunde prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 693/2017. În situația în care cererea formulată nu corespunde prevederilor Codului administrativ, petiționarului îi este acordat un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor, după înlăturarea neajunsurilor, cererea este analizată și dacă soluționarea acesteia ține de competența Ministerului Afacerilor Interne, atunci este stabilită data audienței, cu informarea petiționarului.

        În situația în care, problema pentru care se solicită audiența nu ține de competența Ministerului Afacerilor Interne, cererea se readresează unei alte autorități publice spre examinare, în conformitate cu prevederile art. 74 Cod administrativ, potrivit cărora ,,dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat”.

Este important de menționat că, în situația în care nu sunt înlăturate neajunsurile în termenul acordat, cererea este lăsată fără examinare. 

     

          Cererile privind audiența cetățenilor pot fi depuse la sediul Ministerului Afacerilor Interne (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75) sau pe adresa electronică petiții@mai.gov.md. Cererile necesită a fi semnate, fie olograf, fie electronic dacă acestea sunt depuse prin intermediul adresei electronice.