Mergi la conţinutul principal
 • Clear

Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea si completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Scopul proiectului este de a include Oficiul European de Politie (Europol) în anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008, și asigurarea achitării ulterioare pentru utilizarea canalului securizat de comunicare conform Memorandumului de Înțelegere între Republica Moldova și Oficiul European de Polițe privind linia securizata de comunicare din 16.01.2014, prin care RM a obținut accesul la canalul securizat SIENA, care permite schimbul direct de date și informații de uz polițienesc dintre Republica Moldova și cele 28 de state-membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcției cooperare internaționala a Ministerului Afacerilor Interne până la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabila: Petru Turcan, șef al Direcției cooperare internaționala a MAI.

Telefon de contact: 022 255 165, email: petru.turcan@mai.gov.md.

 

Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Prezentul proiect, în scopuri de serviciu, are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit, unor mijloace de transport din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în proprietatea publică a Autorității Administrativ Teritoriale Vadul lui Vodă a unor mijloace de transport.

Totodată, la solicitarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu, Ministerul Afacerilor Interne va transmite, cu titlu gratuit a cortului de pânză folosit în perioadele rece a anului pentru găzduirea persoanelor fără domiciliu.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabilă: Roman Abajirov, ofițer superior al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 73 85 20, email: st.dl@dse.md.

 

Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

În vederea optimizării procedurii de documentare a străinilor în scop de muncă, la 29 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative  (Legea a intrat în vigoare la 01.03.2019).

Conform, prevederilor Art.VII al Legii menționate supra, Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Reieșind din cele expuse, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului”.

Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.

 

Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019”.

Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2019.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile art.33, alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, care stipulează dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt  lipsiți de mijloacele de existență.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019, în mărime de 6975 lei. Astfel, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție internațională va constitui 1046 lei 25 bani.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 26.02.2019, elaborarea Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

Proiectul prenotat este elaborat cu scopul consolidării bazei tehnico-materiale și asigurării bunei desfășurări a activității Inspectoratului de poliție Ungheni.

Implementarea şi realizarea cu succes a proiectului menţionat va contribui la ridicarea nivelului de reacționare operativă a polițiștilor la solicitările parvenite de la cetățenii raionului Ungheni.

Persoana de contact: Renat Curchin, ofițer principal al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-166, e-mail: renat.curchin@igp.gov.md.

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

  Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

  Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării polițiștilor de frontieră cu echipament conform necesităților.

  În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 7 martie 2019.

  Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

  Telefon de contact: 022 255 653, 079396069, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md.

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

   

  Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

  Prezentul proiect are ca scop aprobarea modificării punctului 174 al Anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

  În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

  Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

  Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

   

   

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

   

  Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

  Prezentul proiect are ca scop transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a raionului Anenii Noi a construcției amplasate în or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale, 40, pentru a fi reconstruită într-un complex sportiv cu menire social-culturală.

  În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

  Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

  Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

   

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior" aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 482 din 28 iunie 2007.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 21 ianuarie 2019 procesul de modificare a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, specialist principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.

 Inițierea elaborării proiectului enunțat are drept scop:

- armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul examinării şi obţinerii permisului de conducere, la modificările şi completările operate prin Legea nr. 138 din 19 iulie 2018 privind modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 2018, nr.347-357, art.584), în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 şi Legea privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 07.06.2007;

- asigurarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stânga Nistrului, la libera circulaţie pentru conducerea autovehiculelor în trafic internaţional;

- sporirea calităţii serviciilor prestate prin facilitarea schimbului electronic de date, la verificarea datelor despre solicitant.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 23 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

 

 • Anunţ despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat.

Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-10461 din 17.12.2018 privind rambursarea bunurilor consumate de Ministerul Apărării, pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din 23.03.2018, din rezervele materiale de stat.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email:nadejda.rotaru@mai.gov.md.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază consultarea publică pentru elaborarea  proiectului hotărârii Guvernului ,, Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.”

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Mihail Malic, şef interimar al Direcţiei juridice al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 54 40, email: sj@dse.md.

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Prezentul proiect are ca scop recompensarea cheltuielilor suportate de către autorităţile publice pentru înlăturarea efectelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2018.

Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, ofiţer superior al Secţiei protecţie radiativă şi chimică a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea, în comun cu Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, a procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene amplasate pe teritoriul Ucrainei.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 14 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

Telefon de contact: 022 255 653, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere  de tip nou.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea conformării cadrului normativ național ce ține de obținerea permisului de conducere, precum și a modelului permisului de conducere național al Republicii Moldova la prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006), precum și la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19.01.2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Prezenta lege stabilește scutirea de taxe şi plăţi legate de intrarea/ieşirea din Republica Moldova doar a echipelor/modulelor internaționale de intervenție atît la organizarea și desfășurarea exercițiilor internaționale de management al consecințelor situațiilor excepționale la care participă echipe/module internaționale de intervenție, participarea echipelor/modulelor internaționale de intervenție solicitate și acceptate de Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, cît și la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipe/module internaționale de intervenție, stabilite prin actele legislative ale Republicii Moldova.

Astfel, proiectul Legii, vine să completeze lacuna legislativă a Republicii Moldova, în acelaşi context, aprobarea prezentului proiect va duce la realizarea unuia din dezideratele cooperării internaţionale dintre state, în general, şi implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, în special.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Sergiu Puiu, șef al Secţiei planificare și evaluare politici a Direcției analiză, planificare și coordonare a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022-738-518, e-mail: planificare@dse.md.

 

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este armonizarea legislației, prin aducerea în concordanță a normelor existente cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi cu realităţile sociale existente.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Alexei Batco, șef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

Prezentul proiect are drept scop organizarea procesului de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2019 pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, cît şi controlul realizării implementării actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii cu orice formă de proprietate.

     În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 noiembrie 2018.

    Persoana responsabilă: Sergiu Ciolan, specialist principal al Secţiei dirijare operativă a Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022 738 551, e-mail: sdo.do@dse.md.

 • Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   Scopul proiectului este uniformizarea cadrului legal în vigoare, în partea ce reglementează procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici.

    Totodată, proiectul va evidenția un mecanism exact ce conține pași exhaustivi, în virtutea cărora autoritățile statului vor iniția și realiza procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

      În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151, Sergiu Malîi, specialist principal al Secţiei asistență juridică a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-143.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Scopul proiectului este stabilirea modalității de urmărire şi restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru extrădarea persoanelor căutate la nivel internaţional şi interstatal din statele membre ale OIPC Interpol şi CSI care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea unei pedepse.

    Totodată, proiectul menționat vine să implementeze cerințele și recomandările de audit dispuse de Curtea de Conturi prin Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016, aprobate prin Hotărârea nr.24 din 14.06.2017.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Luminița Coșciug, specialist principal al Secţiei acte normative a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Scopul proiectului este crearea cadrului normativ de reglementare al regimului juridic al fîșiei de protecție a frontierei de stat și culoarului de frontieră și constituirea regulilor aplicabile acestora. Totodată, proiectul va interveni cu unele modificări în redacția actuală a legii pentru a stabili claritate și uniformitate la aplicarea acesteia.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

   Persoana responsabilă: Iuliana Țușca, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 86, email: iuliana.morari@border.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Prezentul proiect are drept scop aducerea mai multor acte normative (HG778/2009, HG 411/2010, HG 1001/2011 şi HG 266/2016) în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 946/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

     Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de email a Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne: rezerve@mai.gov.md în termen de 15 zile.

    Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 121, email: nadejda.rotaru@mai.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 119474,7 mii lei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne în vederea recompensării cheltuielilor suportate pentru repatrierea în Republica Moldova a persoanelor rănite şi decedate, cetăţeni ai Republicii Moldova, în urma accidentelor rutiere produse în or. Kaluga, Federaţia Rusă la 04 august 2018 şi 28 ianuarie 2018 şi în or. Mateszalka, Ungaria la data de 01 aprilie 2018.

     Totodată, proiectul dat vine să compenseze cheltuielile suportate de către rude în valoare de 2400 EUR pentru repatrierea unui cetăţean al Republicii Moldova, în urma prăbuşirii la 14 august 2018 a podului rutier în or. Genova, Italia.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

      Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist superior al Secţiei protecţie chimică şi radiativă a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

      Prezentul proiect are ca scop promovarea în continuare a voluntariatului pe teritoriul ţării, precum şi crearea unui cadru juridic necesar procesului de transmitere din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a tehnicii de intervenţie primite ca donaţie din partea partenerilor străini pentru dotarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri, inclusiv şi a celor pe bază de voluntariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 05 88, email: logistica@dse.md.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de 05 octombrie 2018.

      Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de  05 octombrie 2018.

     Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”.

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”,

   În conformitate cu obiectivele 10 și 11 ale Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, Ministerul Afacerilor Interne urmează să amendeze legislația în vederea facilitării admiterii și șederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, a persoanelor care gestionează investițiile străine, a admiterii străinilor în scop de muncă, în corespundere cu necesităţile identificate pe piaţa internă a muncii, precum și încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă.

    Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

    Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.

 • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

     Scopul proiectului menționat constă în aplicarea transparentă a normei juridice privind includerea în stagiul militar sau special a vechimii de muncă a personalului încadrat în serviciu militar sau special în organele securităţii statului, calculându-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne până la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Diana Moraru, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 14, email: diana.moraru@border.gov.md.

 • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Scopul proiectului menționat constă în executarea acțiunilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului și a Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, la capitolul modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor. 

     În această ordine de idei, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 27 septembrie 2018.

      Persoana responsabilă: Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md

 

 • ANUNȚ privind inițierea procesului de monitorizare și evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice și a Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

   Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

   Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a legii sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

    Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca.

 Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

 

 • Anunț privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii   Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră. 

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”.

    Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

     Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a hotărîrii guvernului sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi, prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

     Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca. 

Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră.

 • ANUNȚ privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării actelor legislative și normative

      În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.59 din  04.02.2016 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2016”, în scopul identificării gradului de executare a prevederilor actelor legislative și normative, determinării faptului dacă  obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, daca au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, cauzele care generează inaplicabilitatea acestora, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu data de 16.03.2016 monitorizarea procesului de implementare a actelor normative:

      Legea nr. 270-XVI din 18.12.2008 „Privind azilul în Republica Moldova”;

    Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă”.

    În vederea eficientizării procesului de monitorizare a implementării actelor normative legislative și nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor.

    Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la tel: 022-255-244, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.

   Persoana responsabilă în calitate de coordonator al monitorizării procesului de implementare a legislației – dl Veaceslav Iurțuc, şef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor a Direcţiei generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI.

    CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă"

      CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr.270-XVI din 18.12.2008 ,,Privind azilul în Republica Moldova”

3