Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

ANUNȚ

privind iniţierea procesului de elaborare a

proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

       Prezentul proiect are ca scop primirea în gestiunea economică subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a bunurilor imobile (terenuri, construcții) în scopul edificării unor Remize de pompieri și salvatori la standarde europene.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 17 octombrie 2019.

Persoana responsabilă: Tocan Axenia, ofițer principal al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: patrimoniu.dl@dse.md.


ANUNȚ

privind iniţierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de intervenție al Guvernului pentru anul 2019.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de intervenție al Guvernului pentru anul 2019.

SCOPUL PROIECTULUI: acordarea ajutorului autorităților publice locale: Consiliului raional Basarabeasca pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul desfășurării lucrărilor de lichidare a consecințelor situației excepționale cu caracter natural „ploi torențiale cu vânt puternic” din 03 iulie 2019 și autorităților publice centrale: Ministerul Apărări, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Carabinieri pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul desfășurării lucrărilor de fortificare a digului de protecție antiviitură în vecinătatea localității Crocmaz, raionul Ștefan-Vodă, în perioada 24-29 mai 2019.

Propunerile, sugestiile și opiniile autorităților interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare, în adresa dlui Serghei PUIU, șef Secție planificare și monitorizare a Direcției analiză, evidență și planificare a Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, telefon de contact 022738518, e-mail: planificare@dse.md.


Anunţ

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

Scopul proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului constă în revizuirea Statutului CIPAL, prin aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne, astfel fiind stabilite domeniile de activitate ale Centrului, dar și atribuțiile Colegiului.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne.

Persoana responsabilă: Ivan Sîrbu, ofițer principal al Serviciului juridic al CIPAL al MAI.

 

Telefon de contact: 022 255 699, e-mail: ivan.sirbu@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la transmiterea unor mijloace de transport.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor mijloace de transport.

Prezentul proiect, are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit a unor mijloace de transport din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în proprietatea publică a Consiliului orășenesc Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 07 octombrie 2019.

Persoana responsabilă: Roman Abajirov, ofițer superior al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 73 85 20, email: tehnica.dl@dse.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului analizei de impact a proiectului
hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
unor acte legislative (integrarea străinilor)

        Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative” precum și analiza de impact.

      Prin proiectul în cauză se propune revizuirea și ajustarea Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova la schimbările legislației naționale privind regimul străinilor în Republica Moldova și la situația migrațională din regiune, privind includerea tuturor categoriilor de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova în măsurile de integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora.

         Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile măsurii de implementare nr. L.l a prevederii nr. 14 a Acordului de Asociere din titlul III al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016, acțiunii 6) pentru realizarea Obiectivului nr. 20 a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, precum și sub-acțiunii 1.1.1. a Obiectivului nr la Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71 din 23.01.2018

       Recomandările pe marginea proiectului precum și a analizei de impact pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chișinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact:

 1. Tatiana CIUMAȘ, șef a Secției integrare și acomodare a Direcției azil și integrare a Biroului migrație și azil, MAI, tel: 0222656305, e-mail: tatiana.ciumas@bma.gov.md ; secretariat@mai.gov.md;

 

 1. Octavian TROȘCENCO, șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului a MAI tel: 078880768, e-mail: secretariat@mai.gov.md octavian.troscenco@mai.gov.md.

     


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la 
modificarea Anexei nr.l (poziția 1137, 1138) la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

 

       Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Anexei nr.l (poziția 1137, 1138) la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

          Prezentul proiect are ca scop modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

       În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 septembrie 2019.

         Persoana responsabilă: Tocan Axenia, ofițer principal al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

            Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: patrimoniu.dl@dse.md.


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele
materiale de stat

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat.

Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova nr. 12-13-4293 din 18.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecințelor situației excepționale, în urma deteriorării acoperișului blocului locativ din str. Prieteniei, 163 din s. Otaci, raionul Ocnița precum și pentru restabilirea acoperișurilor caselor de locuit din unele localități ale raionului Glodeni, care au avut de suferit în urma calamităților naturale, cauzate de vîntul puternic din 2 iulie 2019.„

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotam, șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md


Anunţ

despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului

de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat

 

         Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale  de stat.

         Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-4293 din 18.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale, în urma deteriorării acoperişului blocului locativ din str. Prieteniei,163 din s. Otaci, raionul Ocniţa precum şi pentru restabilirea acoperişurilor caselor de locuit din unele localităţi ale raionului Glodeni, care au avut de suferit în urma calamităţilor naturale, cauzate de vîntul puternic din 2 iulie 2019.

         În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

 

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne inițiază începând cu 29 august 2019 procesul de modificare a legislației aferente sistemului calității în construcții, privind excluderea de sub incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător a controalelor efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică aplicate șantierelor de construcții, în contextul în care a fost promovată regula conform căreia orice activitate practicată de agenții economici constituie activitate de întreprinzător fapt care a generat periclitarea mecanismului de control al calității în construcții și care, pe cale de consecință a dus la multiple cazuri de încălcare a legislației și documentelor normative în construcții, motiv pentru care se consideră judicioasă

Propunerile și opiniile autorităților interesate și a societății civile pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Denis Beliman (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-676, email: denis.beliman@mai.gov.md.


Anunț

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din procesul de reorganizare a administrației publice centrale, inițiat prin Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern și Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI.

Persoana responsabilă: Alina Zaporojan, șef al Direcției juridice a STI.

Telefon de contact:  0(22)255-568

e-mail: alina.zaporojan@mai.gov.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2019-2026 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2019-2020.

Ministerul Afacerilor Interne anunță, că începând cu 08 august 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2019-2026 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2019-2020.

Proiectul hotărârii Guvernului urmează să fie elaborate urmare expirării termenului producerii efectelor juridice a Hotărârii Guvernului nr.1208/2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pe anii 2011-2018 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 30 august 2019, la adresa electronică  dppcc@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: dumitru.vleju@mai.gov.md .


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.284/2013

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare cu uniformă a polițiștilor a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este ajustarea cadrului normativ întru utilizarea uniformelor donate cu titlu gratuit în activitatea de serviciu.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Luminița Coșciug, ofițer principal al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 06 august 2019 procesul de reorganizare a Întreprinderii de Stat ,,Servicii pază” în Instituția Publică ,,Servicii Pază”, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 32 alin. (2) din Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate şi art. 12 alin. (1) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.  


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 2472,027 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare a serviciilor de demolare şi de terasament, de expertiză a blocului de locuit din str. Prieteniei 153, or. Otaci, raionul Ocniţa, avariat ca urmare a prăbuşirii unei scări la 19 iunie 2019, precum şi a cheltuirilor de transportare a deşeurilor provenite din lucrările de demolare.

Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: dse@dse.md, dpi@dse.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist principal al Direcţiei pregătire intervenţii a Direcţiei generale intervenţii a IGSU al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: dpi@dse.md.

 


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
de lege cu privire la rezervele de stat

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la rezervele de stat.
    Prezentul proiect are drept scop adaptarea la condiţiile actuale a legislaţiei în domeniul reyervelor materiale de stat şi de mobilizare.
    În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare
Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.

 


Anunţ 

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

         Prezentul proiect are ca scop alocarea mijloacelor financiare pentru înlăturarea efectelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova în perioada mai-iunie 2019.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 10 zile lucrătoare.

         Persoana responsabilă: Nadejda Chetraru, șef Direcţie analiză, evidență și planificare a Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

         Telefon de contact: (022) 73 85 31, email: planificare@dse.md.


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale  de stat.
    Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-4099 din 09.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale, în urma prăbuşirii blocului locativ din s. Otaci, raionul Ocniţa.
    În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare
Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele
materiale de stat pentru comercializare la prețuri reduse

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat pentru comercializare la prețuri reduse.

Prezentul proiect are drept scop împrospătarea și înlocuirea bunurilor materiale din rezervele materiale de stat, prin comercializarea unor bunuri la prețuri reduse, din cauza conjuncturii de piață.

In acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă'. Nadejda Rotaru, șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare

Telefon de contact'. (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


Anunţ
privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.
Inițierea proiectului enunțat derivă din  modificările operate prin Legea     nr. 321 din  30/2018 cu privie la modificarea unor acte legislative în Legea               nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier şi în Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport şi modificarea unor acte legislative.
Astfel, urmare acestor modificări proiectul hotărîrii Guvernului în cauză propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 770 din 15/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule şi Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora, astfel încît cetăţenilor Republicii Moldova care locuiesc în satele Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni (care nu sunt sub jurisdicţia Chişinăului) să le fie asigurat dreptul la mecanismul înmatriculării mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare „neutre” în vederea asigurării dreptului acestora la traficul internaţional.
În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 25 iulie 2019.
Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.
Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md 


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 01 iulie 2019 procesul de modificare a Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectivi și pază și a Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, în vederea executării indicației Guvernului din 20 iunie 2019.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 01 iulie 2019 procesul de modificare a articolului 61 din Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288/2016.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Uliana Bădărău (șef al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-172.

 


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului privind aprobarea

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 18.06.2019, elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.

Scopul proiectului prenotat este crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa atât organizarea şi funcţionarea, cât și, structura și efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliției, accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investit.

Totodată, necesitatea adoptării proiectului prenotat reiese din necesitatea aducerii în concordanță a cadrului normativ subordonat Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Persoane de contact: Ţurcanu Sergiu, şef al Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-151, e-mail: sergiu.turcanu@igp.gov.md.

Batco Alexei, şef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009, e-mail: alexei.batco@igp.gov.md.

 


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 06 iunie 2019 procesul de modificare a anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 ,,Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile”.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.

 


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi

de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora.

Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului derivă din modificările operate prin Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 446), prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (MO al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479, art. 784), precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

La etapa actuală nu există un act normativ consolidat care să aprobe forma și conținutul tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 273/1994: buletine de identitate, permise de ședere, pașapoarte și documente de călătorie, precum și să conțină toate modelele ale tuturor tipurilor de buletine de identitate și permise de ședere (de generația I, II și III), de pașapoarte și documente de călătorie (cu și fără mediul de stocare electronică a datelor, inclusiv a celor biometrice), puse în circulație de către autoritățile competente ale statului în diferite perioade de timp, începând cu anul 1995 încoace, care la momentul actual sunt valabile, cu excepția situațiilor când în condițiile legii se consideră nevalabile.

Pornind de la premisa că Hotărîrea Guvernului nr. 53/2013 cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou urma să fie supusă unor modificări și completări esențiale, se propune elaborarea proiectului într-un act normativ consolidat, în care să se regăsească toate modelele ale tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte care sunt valabile și se află în circulație.

Mai mult ca atât, proiectul prevede expunerea formei și descrierea conținutului tuturor tipurilor de acte de identitate de ultimă generație, eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova, precum și abrogarea HG nr. 53/2013 cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou.

            Respectiv, în legătură cu elaborarea și înaintarea concomitentă a hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora, care va reprezenta un act normativ consolidat referitor la toate tipurile și la toate modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte valabile, aflate în circulație și acelea care urmează a fi puse în circulație potrivit prevederilor legale, și ca urmare cu scopul reducerii multiplicității normelor juridice în același domeniu, se propune expunerea în formulă nouă a punctului 16 din Concepția sistemului informațional automatizat ,,Registrul de stat al populației”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 333/2002.

            În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 iunie 2019.

Persoana responsabilă: Veaceslav Iurțuc, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-638, 069099632, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md


ANUNŢ

 privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se

operează în unele hotărîri ale Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Inițierea elaborării proiectul hotărârii Guvernului derivă din modificările operate în Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 446), prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, ale art. XVII alin. (3) din Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479, art. 784), precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative în vederea asigurării corelării cu prevederile actului normativ de nivel superior a prevederilor actelor normative cu care se află în conexiune, și anume ale:

 • Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învățământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.74/2007;  
 •  
 • Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013;
 •  
 • Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018.

Proiectul prevede și unele amendamente care vin să optimizeze și să eficientizeze procesele operaţionale de prestarea serviciilor publice referitoare la eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.                     

         În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 iunie 2019.

Persoana responsabilă: Veaceslav Iurțuc, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-638, 069099632, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

  Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative”.

    Prin proiectul în cauză se propune revizuirea și ajustarea Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova la schimbările legislației naționale privind regimul străinilor în Republica Moldova și la situația migrațională din regiune privind includerea tuturor categoriilor de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, în măsurile de integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora.

    Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile măsurii de implementare nr. L.1 a prevederii nr. 14 a Acordului de Asociere din titlul III al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016; acțiunii 6) pentru realizarea Obiectivului nr. 20 al Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2016; precum și sub-acțiunii 1.1.1. a Obiectivului nr 1 al Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 71/2018.

      Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Octavian Troșcenco, șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-001, e-mail: octavian.troscenco@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 30 mai 2019 procesul de modificare a Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 460/2017.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, ofiţer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

  Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2020 privind integrarea străinilor”.

  Prin proiectul în cauză se propune aprobarea unui plan de acțiuni complex destinat să faciliteze integrarea străinilor și să reducă riscurile excluziunii sociale a acestora, să faciliteze activitatea autorităților publice în planificarea implementării activităților de integrare, să sporească implicării structurilor locale, să asigure implementarea uniformă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor pe întreg teritoriul țării, inclusiv prin implicarea autorităților publice locale și societății civile, precum și să dea o claritate pentru străini nivelul de implicare a statului în promovarea activităților de integrare.

  Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile Acțiunii nr. 5) a Obiectivului 19 al Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016 care prevede elaborarea şi implementarea planurilor bienale de acţiuni de reintegrare /integrare a migranților.

  Proiectul în cauză constituie un răspuns la necesitatea de asigurare a realizării drepturilor străinilor aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova și prevede mecanismele prin care persoanele să îşi poată exercita drepturile şi libertăţile legale, articula interesele, respecta obligaţiile şi atenua diferenţele.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

  Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova

   

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei 

Inițierea proiectului enunțat derivă din necesitatea înlăturării unor deficiențe constatate la implementarea în practică a Regulamentului menționat

   

Data plasării anunțului

27 mai 2019

   

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

14 iunie 2019

   

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

   

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor.

Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor.

Scopul proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 constă în stabilirea prevederilor referitoare la echiparea cu uniformă a polițiștilor delegați la cursuri de formare inițială.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: cipal@mai.gov.md..

Persoana responsabilă: Ivan Sîrbu, specialist principal jurist al Serviciului juridic al CIPAL al MAI.

Telefon de contact: 022 255 699, e-mail: ivan.sirbu@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Departamentul trupelor de carabinieri anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire  la transmiterea unui bun imobil.

Prezentul proiect are ca scop transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne gestiunea Departamentului trupelor de carabinieri, în proprietate publică al Consiliului raional Donduşeni, a clădirii blocului administrativ din str. Hajdeu, 1, or. Donuşeni.

Astfel, Recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Departamentului trupelor de carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A până la data de 13 mai 2019.

Persoana responsabila: Diana Scurtu, șef al Secției juridice a Departamentul trupelor de carabinieri al MAI, (022) 73-93-55,

email: diana.scurtu@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea si completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Scopul proiectului este de a include Oficiul European de Politie (Europol) în anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008, și asigurarea achitării ulterioare pentru utilizarea canalului securizat de comunicare conform Memorandumului de Înțelegere între Republica Moldova și Oficiul European de Polițe privind linia securizata de comunicare din 16.01.2014, prin care RM a obținut accesul la canalul securizat SIENA, care permite schimbul direct de date și informații de uz polițienesc dintre Republica Moldova și cele 28 de state-membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcției cooperare internaționala a Ministerului Afacerilor Interne până la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabila: Petru Turcan, șef al Direcției cooperare internaționala a MAI.

Telefon de contact: 022 255 165, email: petru.turcan@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Prezentul proiect, în scopuri de serviciu, are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit, unor mijloace de transport din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în proprietatea publică a Autorității Administrativ Teritoriale Vadul lui Vodă a unor mijloace de transport.

Totodată, la solicitarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu, Ministerul Afacerilor Interne va transmite, cu titlu gratuit a cortului de pânză folosit în perioadele rece a anului pentru găzduirea persoanelor fără domiciliu.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabilă: Roman Abajirov, ofițer superior al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 73 85 20, email: st.dl@dse.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

În vederea optimizării procedurii de documentare a străinilor în scop de muncă, la 29 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative  (Legea a intrat în vigoare la 01.03.2019).

Conform, prevederilor Art.VII al Legii menționate supra, Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Reieșind din cele expuse, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului”.

Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019”.

Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2019.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile art.33, alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, care stipulează dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt  lipsiți de mijloacele de existență.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019, în mărime de 6975 lei. Astfel, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție internațională va constitui 1046 lei 25 bani.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 26.02.2019, elaborarea Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

Proiectul prenotat este elaborat cu scopul consolidării bazei tehnico-materiale și asigurării bunei desfășurări a activității Inspectoratului de poliție Ungheni.

Implementarea şi realizarea cu succes a proiectului menţionat va contribui la ridicarea nivelului de reacționare operativă a polițiștilor la solicitările parvenite de la cetățenii raionului Ungheni.

Persoana de contact: Renat Curchin, ofițer principal al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-166, e-mail: renat.curchin@igp.gov.md.

 

 

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 21 ianuarie 2019 procesul de modificare a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, specialist principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.

 

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.

 Inițierea elaborării proiectului enunțat are drept scop:

- armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul examinării şi obţinerii permisului de conducere, la modificările şi completările operate prin Legea nr. 138 din 19 iulie 2018 privind modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 2018, nr.347-357, art.584), în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 şi Legea privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 07.06.2007;

- asigurarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stânga Nistrului, la libera circulaţie pentru conducerea autovehiculelor în trafic internaţional;

- sporirea calităţii serviciilor prestate prin facilitarea schimbului electronic de date, la verificarea datelor despre solicitant.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 23 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

 

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat.

Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-10461 din 17.12.2018 privind rambursarea bunurilor consumate de Ministerul Apărării, pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din 23.03.2018, din rezervele materiale de stat.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email:nadejda.rotaru@mai.gov.md.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază consultarea publică pentru elaborarea  proiectului hotărârii Guvernului ,, Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.”

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Mihail Malic, şef interimar al Direcţiei juridice al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 54 40, email: sj@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Prezentul proiect are ca scop recompensarea cheltuielilor suportate de către autorităţile publice pentru înlăturarea efectelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2018.

Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, ofiţer superior al Secţiei protecţie radiativă şi chimică a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea, în comun cu Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, a procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene amplasate pe teritoriul Ucrainei.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 14 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

Telefon de contact: 022 255 653, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea conformării cadrului normativ național ce ține de obținerea permisului de conducere, precum și a modelului permisului de conducere național al Republicii Moldova la prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006), precum și la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19.01.2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Prezenta lege stabilește scutirea de taxe şi plăţi legate de intrarea/ieşirea din Republica Moldova doar a echipelor/modulelor internaționale de intervenție atît la organizarea și desfășurarea exercițiilor internaționale de management al consecințelor situațiilor excepționale la care participă echipe/module internaționale de intervenție, participarea echipelor/modulelor internaționale de intervenție solicitate și acceptate de Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, cît și la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipe/module internaționale de intervenție, stabilite prin actele legislative ale Republicii Moldova.

Astfel, proiectul Legii, vine să completeze lacuna legislativă a Republicii Moldova, în acelaşi context, aprobarea prezentului proiect va duce la realizarea unuia din dezideratele cooperării internaţionale dintre state, în general, şi implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, în special.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Sergiu Puiu, șef al Secţiei planificare și evaluare politici a Direcției analiză, planificare și coordonare a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022-738-518, e-mail: planificare@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este armonizarea legislației, prin aducerea în concordanță a normelor existente cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi cu realităţile sociale existente.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Alexei Batco, șef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

Prezentul proiect are drept scop organizarea procesului de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2019 pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, cît şi controlul realizării implementării actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii cu orice formă de proprietate.

     În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 noiembrie 2018.

    Persoana responsabilă: Sergiu Ciolan, specialist principal al Secţiei dirijare operativă a Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022 738 551, e-mail: sdo.do@dse.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   Scopul proiectului este uniformizarea cadrului legal în vigoare, în partea ce reglementează procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici.

    Totodată, proiectul va evidenția un mecanism exact ce conține pași exhaustivi, în virtutea cărora autoritățile statului vor iniția și realiza procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

      În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151, Sergiu Malîi, specialist principal al Secţiei asistență juridică a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-143.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Scopul proiectului este stabilirea modalității de urmărire şi restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru extrădarea persoanelor căutate la nivel internaţional şi interstatal din statele membre ale OIPC Interpol şi CSI care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea unei pedepse.

    Totodată, proiectul menționat vine să implementeze cerințele și recomandările de audit dispuse de Curtea de Conturi prin Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016, aprobate prin Hotărârea nr.24 din 14.06.2017.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Luminița Coșciug, specialist principal al Secţiei acte normative a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Scopul proiectului este crearea cadrului normativ de reglementare al regimului juridic al fîșiei de protecție a frontierei de stat și culoarului de frontieră și constituirea regulilor aplicabile acestora. Totodată, proiectul va interveni cu unele modificări în redacția actuală a legii pentru a stabili claritate și uniformitate la aplicarea acesteia.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

   Persoana responsabilă: Iuliana Țușca, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 86, email: iuliana.morari@border.gov.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Prezentul proiect are drept scop aducerea mai multor acte normative (HG778/2009, HG 411/2010, HG 1001/2011 şi HG 266/2016) în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 946/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

     Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de email a Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne: rezerve@mai.gov.md în termen de 15 zile.

    Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 121, email: nadejda.rotaru@mai.gov.md.

      Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 119474,7 mii lei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne în vederea recompensării cheltuielilor suportate pentru repatrierea în Republica Moldova a persoanelor rănite şi decedate, cetăţeni ai Republicii Moldova, în urma accidentelor rutiere produse în or. Kaluga, Federaţia Rusă la 04 august 2018 şi 28 ianuarie 2018 şi în or. Mateszalka, Ungaria la data de 01 aprilie 2018.

     Totodată, proiectul dat vine să compenseze cheltuielile suportate de către rude în valoare de 2400 EUR pentru repatrierea unui cetăţean al Republicii Moldova, în urma prăbuşirii la 14 august 2018 a podului rutier în or. Genova, Italia.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

      Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist superior al Secţiei protecţie chimică şi radiativă a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

      Prezentul proiect are ca scop promovarea în continuare a voluntariatului pe teritoriul ţării, precum şi crearea unui cadru juridic necesar procesului de transmitere din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a tehnicii de intervenţie primite ca donaţie din partea partenerilor străini pentru dotarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri, inclusiv şi a celor pe bază de voluntariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 05 88, email: logistica@dse.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de 05 octombrie 2018.

      Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de  05 octombrie 2018.

     Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”,

   În conformitate cu obiectivele 10 și 11 ale Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, Ministerul Afacerilor Interne urmează să amendeze legislația în vederea facilitării admiterii și șederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, a persoanelor care gestionează investițiile străine, a admiterii străinilor în scop de muncă, în corespundere cu necesităţile identificate pe piaţa internă a muncii, precum și încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă.

    Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

    Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

     Scopul proiectului menționat constă în aplicarea transparentă a normei juridice privind includerea în stagiul militar sau special a vechimii de muncă a personalului încadrat în serviciu militar sau special în organele securităţii statului, calculându-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne până la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Diana Moraru, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 14, email: diana.moraru@border.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Scopul proiectului menționat constă în executarea acțiunilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului și a Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, la capitolul modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor. 

     În această ordine de idei, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 27 septembrie 2018.

      Persoana responsabilă: Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md

 

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

   Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

   Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării polițiștilor de frontieră cu echipament conform necesităților.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 7 martie 2019.

   Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

   Telefon de contact: 022 255 653, 079396069, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md.

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

    

   Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

   Prezentul proiect are ca scop aprobarea modificării punctului 174 al Anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

   Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

   Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

    

    

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

    

   Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

   Prezentul proiect are ca scop transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a raionului Anenii Noi a construcției amplasate în or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale, 40, pentru a fi reconstruită într-un complex sportiv cu menire social-culturală.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

   Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

   Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

    

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior" aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 482 din 28 iunie 2007.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.
  • Anunţ despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere  de tip nou.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.
  • Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.
  • Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”.
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.
 • ANUNȚ privind inițierea procesului de monitorizare și evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice și a Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

   Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

   Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a legii sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

    Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca.

 Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

 

 • Anunț privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii   Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră. 

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”.

    Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

     Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a hotărîrii guvernului sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi, prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

     Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca. 

Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră.

 • ANUNȚ privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării actelor legislative și normative

      În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.59 din  04.02.2016 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2016”, în scopul identificării gradului de executare a prevederilor actelor legislative și normative, determinării faptului dacă  obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, daca au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, cauzele care generează inaplicabilitatea acestora, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu data de 16.03.2016 monitorizarea procesului de implementare a actelor normative:

      Legea nr. 270-XVI din 18.12.2008 „Privind azilul în Republica Moldova”;

    Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă”.

    În vederea eficientizării procesului de monitorizare a implementării actelor normative legislative și nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor.

    Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la tel: 022-255-244, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.

   Persoana responsabilă în calitate de coordonator al monitorizării procesului de implementare a legislației – dl Veaceslav Iurțuc, şef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor a Direcţiei generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI.

    CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă"

      CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr.270-XVI din 18.12.2008 ,,Privind azilul în Republica Moldova”

3