Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere  de tip nou.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea conformării cadrului normativ național ce ține de obținerea permisului de conducere, precum și a modelului permisului de conducere național al Republicii Moldova la prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006), precum și la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19.01.2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Prezenta lege stabilește scutirea de taxe şi plăţi legate de intrarea/ieşirea din Republica Moldova doar a echipelor/modulelor internaționale de intervenție atît la organizarea și desfășurarea exercițiilor internaționale de management al consecințelor situațiilor excepționale la care participă echipe/module internaționale de intervenție, participarea echipelor/modulelor internaționale de intervenție solicitate și acceptate de Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, cît și la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipe/module internaționale de intervenție, stabilite prin actele legislative ale Republicii Moldova.

Astfel, proiectul Legii, vine să completeze lacuna legislativă a Republicii Moldova, în acelaşi context, aprobarea prezentului proiect va duce la realizarea unuia din dezideratele cooperării internaţionale dintre state, în general, şi implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, în special.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Sergiu Puiu, șef al Secţiei planificare și evaluare politici a Direcției analiză, planificare și coordonare a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022-738-518, e-mail: planificare@dse.md.

 

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este armonizarea legislației, prin aducerea în concordanță a normelor existente cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi cu realităţile sociale existente.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Alexei Batco, șef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

Prezentul proiect are drept scop organizarea procesului de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2019 pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, cît şi controlul realizării implementării actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii cu orice formă de proprietate.

     În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 noiembrie 2018.

    Persoana responsabilă: Sergiu Ciolan, specialist principal al Secţiei dirijare operativă a Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022 738 551, e-mail: sdo.do@dse.md.

 • Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   Scopul proiectului este uniformizarea cadrului legal în vigoare, în partea ce reglementează procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici.

    Totodată, proiectul va evidenția un mecanism exact ce conține pași exhaustivi, în virtutea cărora autoritățile statului vor iniția și realiza procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

      În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151, Sergiu Malîi, specialist principal al Secţiei asistență juridică a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-143.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Scopul proiectului este stabilirea modalității de urmărire şi restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru extrădarea persoanelor căutate la nivel internaţional şi interstatal din statele membre ale OIPC Interpol şi CSI care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea unei pedepse.

    Totodată, proiectul menționat vine să implementeze cerințele și recomandările de audit dispuse de Curtea de Conturi prin Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016, aprobate prin Hotărârea nr.24 din 14.06.2017.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Luminița Coșciug, specialist principal al Secţiei acte normative a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Scopul proiectului este crearea cadrului normativ de reglementare al regimului juridic al fîșiei de protecție a frontierei de stat și culoarului de frontieră și constituirea regulilor aplicabile acestora. Totodată, proiectul va interveni cu unele modificări în redacția actuală a legii pentru a stabili claritate și uniformitate la aplicarea acesteia.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

   Persoana responsabilă: Iuliana Țușca, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 86, email: iuliana.morari@border.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Prezentul proiect are drept scop aducerea mai multor acte normative (HG778/2009, HG 411/2010, HG 1001/2011 şi HG 266/2016) în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 946/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

     Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de email a Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne: rezerve@mai.gov.md în termen de 15 zile.

    Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 121, email: nadejda.rotaru@mai.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 119474,7 mii lei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne în vederea recompensării cheltuielilor suportate pentru repatrierea în Republica Moldova a persoanelor rănite şi decedate, cetăţeni ai Republicii Moldova, în urma accidentelor rutiere produse în or. Kaluga, Federaţia Rusă la 04 august 2018 şi 28 ianuarie 2018 şi în or. Mateszalka, Ungaria la data de 01 aprilie 2018.

     Totodată, proiectul dat vine să compenseze cheltuielile suportate de către rude în valoare de 2400 EUR pentru repatrierea unui cetăţean al Republicii Moldova, în urma prăbuşirii la 14 august 2018 a podului rutier în or. Genova, Italia.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

      Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist superior al Secţiei protecţie chimică şi radiativă a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

 • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

      Prezentul proiect are ca scop promovarea în continuare a voluntariatului pe teritoriul ţării, precum şi crearea unui cadru juridic necesar procesului de transmitere din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a tehnicii de intervenţie primite ca donaţie din partea partenerilor străini pentru dotarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri, inclusiv şi a celor pe bază de voluntariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 05 88, email: logistica@dse.md.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de 05 octombrie 2018.

      Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

 • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de  05 octombrie 2018.

     Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

 • Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”.

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”,

   În conformitate cu obiectivele 10 și 11 ale Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, Ministerul Afacerilor Interne urmează să amendeze legislația în vederea facilitării admiterii și șederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, a persoanelor care gestionează investițiile străine, a admiterii străinilor în scop de muncă, în corespundere cu necesităţile identificate pe piaţa internă a muncii, precum și încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă.

    Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

    Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.

 • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

     Scopul proiectului menționat constă în aplicarea transparentă a normei juridice privind includerea în stagiul militar sau special a vechimii de muncă a personalului încadrat în serviciu militar sau special în organele securităţii statului, calculându-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne până la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Diana Moraru, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 14, email: diana.moraru@border.gov.md.

 • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Scopul proiectului menționat constă în executarea acțiunilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului și a Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, la capitolul modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor. 

     În această ordine de idei, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 27 septembrie 2018.

      Persoana responsabilă: Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md

 

 

 

 

 

 • Proiectul hotărîrii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5528

 • Proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la completarea Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5524

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5504

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor întreprinderi de stat

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5501

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5500

 • Proiectul hotărârii Guvernului „cu privire la Comisia de coordonare a activităților în domeniul migrației și azilului”

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5498

 • Proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Imigrări al Ministerului Afacerilor Interne și a efectivului-limită al acestuia”

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5497

 • Consultarea publică a legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5494

 • Proiectul hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997”

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5493

 • Proiectul legii privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5487

 • Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5488

 • Proiectul hotărârii Guvernului ,,Cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 902 din 31 decembrie 2015 „Cu privire la Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat””

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5482

 • Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5470

 • Proiectul Foii de parcurs privind asigurarea securității în perimetrul instituțiilor de invățămînt.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5452

 • Proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor întreprinderi de stat.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5431

 • Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la rezervele de stat

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5413

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 326 din 17 aprilie 2018 şi Hotărîrea Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012)

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5411

 • Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Consiliul Civil privind monitorizarea activității Inspectoratului General al Poliției.

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5404

 • Proiectul legii cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5361

 

 • ANUNȚ privind inițierea procesului de monitorizare și evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice și a Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

   Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

   Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a legii sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

    Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca.

 Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare şi evaluare a implementării Legii nr. 143 din 17 iulie 2014 privind regimul articolelor pirotehnice.

 

 • Anunț privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii   Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră. 

   În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 81 din 17 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea listei actelor normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2017”, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 60-66, art. 138, din 24 februarie 2017, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră”.

    Scopul procesului este identificarea gradului de implementare a actelor normative, determinarea faptului dacă obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, dacă au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative.

     Pentru eficientizarea procesului de monitorizare a hotărîrii guvernului sus-nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi, prin prezentarea opiniilor şi propunerilor, inclusiv completând chestionarul ataşat.

     Propunerile, obiecțiile şi sugestiile urmează a fi expediate în scris, până la data de 6 aprilie 2017, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75, sau la adresa de e-mail: alexandru.glinca@mai.gov.md. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a Ministerului Afacerilor Interne, la tel: (022) 25-57-25, persoană de contact: Alexandru Glinca. 

Chestionarul privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării Hotărîrii Guvernului nr. 164 din 19 februarie 2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea reprezentanților de frontieră.

 • ANUNȚ privind iniţierea procesului de monitorizare a implementării actelor legislative și normative

      În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.59 din  04.02.2016 „Cu privire la aprobarea listei actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pe parcursul anului 2016”, în scopul identificării gradului de executare a prevederilor actelor legislative și normative, determinării faptului dacă  obiectivele şi/sau scopul actelor au fost îndeplinite, daca au apărut careva consecinţe neprevăzute sau negative, cauzele care generează inaplicabilitatea acestora, precum şi în scopul elaborării recomandărilor de remediere a consecinţelor negative, Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu data de 16.03.2016 monitorizarea procesului de implementare a actelor normative:

      Legea nr. 270-XVI din 18.12.2008 „Privind azilul în Republica Moldova”;

    Hotărîrea Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă”.

    În vederea eficientizării procesului de monitorizare a implementării actelor normative legislative și nominalizate, solicităm implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi prin prezentarea opiniilor şi propunerilor.

    Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa Direcţiei generale analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, la tel: 022-255-244, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.

   Persoana responsabilă în calitate de coordonator al monitorizării procesului de implementare a legislației – dl Veaceslav Iurțuc, şef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor a Direcţiei generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor a MAI.

    CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Hotărîrii Guvernului nr. 293 din 23.04.2014 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă"

      CHESTIONAR privind evaluarea procesului de implementare a Legii nr.270-XVI din 18.12.2008 ,,Privind azilul în Republica Moldova”

3