Mergi la conţinutul principal
 • Misiunea ministerului include analizarea situaţiei şi problemelor din domeniile de activitate gestionate (vedeți mai jos), precum și elaborarea politicilor publice eficiente în domeniile de activitate aferente. De asemenea, ministerul este responsabil de monitorizarea calității politicilor şi actelor normative existente şi de a face recomandări privind intervenţiile justificate ale statului care vor oferi soluţii eficiente în domeniile de competenţă, asigurând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate şi costurile preconizate.

 • ordinea şi securitatea publică;

 • managementul integrat al frontierei de stat;

 • combaterea criminalităţii organizate;

 • gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor;

 • prevenirea şi lichidarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi excepţionale, protecţia civilă, apărarea împotriva incendiilor şi acordarea primului ajutor calificat;

 • asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum şi apărarea proprietăţii publice şi private;

 • evidența populației și cetățeniei, evidenţa vehiculelor şi conducătorilor de vehicule;

 • rezervele materiale de stat și de mobilizare;

 • managementul funcțiilor cu statut special din cadrul Ministerului.

 • elaborarea analizelor ex ante, documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile prevăzute în domenile de activitate ale acestuia, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în colaborare cu reprezentanți relevanți ai societății civile și comunității de afaceri;

 • colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile de activitate;

 • monitorizarea scorului și poziției Republicii Moldova în cadrul indicatorilor și clasamentelor internaționale care țin de domeniile sale specifice și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acestora;

 • monitorizarea percepției cetățenilor și agenților economici cu privire la politicile publice, actele normative și activitatea statului în domeniile de activitate specifice Ministerului și elaborarea propunerilor de îmbunătățire a acesteia;

 • monitorizarea calității politicilor publice și actelor normative în domeniile de activitate specifice Ministerului, inclusiv în colaborare cu societatea civilă și sectorul privat;

 • realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile de activitate și întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

 • examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;

 • elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniile de activitate, elaborarea planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

 • organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului, şi după caz, în cadrul autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordine;

 • coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative, a serviciilor publice desconcentrate din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;

 • exercitarea altor funcţii specifice.