Mergi la conţinutul principal

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către conducerea Ministerului Afacerilor Interne.

1. Pagina web www.mai.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa conducerii Ministerului Afacerilor Interne în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări.

2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere.

3. Ministerul Afacerilor Interne este obligat să comunice în cel mult 2 zile numărul de înregistrare al petiției pe adresa electronică indicată în adresare.

4. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate autoritățile administrative și instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

5. În cadrul examinării, Ministerul Afacerilor Interne este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare.

6. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare.

7. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate.

8. Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării și stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administratir al Republicii Moldova, nr. 116/2018 -  nu vor fi examinate.

9. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.

Numai un singur fișier.
Limită 150 MB.
Tipuri permise: mp4, gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
CAPTCHA