Mergi la conţinutul principal

Eforturi consolidate privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale

Astăzi, 02 aprilie 2024, s-a desfășurat prima ședință din acest an a Comisiei specializate a Consiliului național pentru drepturile omului responsabilă de monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Prezidată de Secretarul de Stat al MAI, Daniella Misail-Nichitin, ședința a reunit atât membrii Comisiei, cât și reprezentanți ai mai multor instituții și organizații din domeniu.


În cadrul ședinței a fost prezentat proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale (Convenția Lanzarote) pentru perioada 2024-2025, care a presupus discuții asupra proiectului, propuneri și validarea acestuia. 


A fost convenită lista de propuneri și acțiuni care urmează să fie implementate în urma desfășurării Forumului internațional "Siguranța Copiilor în Mediul Online". Aceste propuneri urmează să fie transpuse în acțiuni, planul fiind deja elaborat și transmis instituțiilor vizate pentru a fi ajustat, consultat și pentru analizarea sugestiilor transmise.


Un alt subiect abordat a vizat nivelul de consultare și promovare a proiectului Planului Național pentru Siguranța Copiilor Online pentru anii 2024-2026, cu menționarea provocărilor, obiecțiilor și propunerilor.


Printre obiectivele de bază ale Comisiei, incluse în Plan, se regăsesc: consolidarea cunoștințelor specialiștilor care interacționează cu copiii în sectoarele educației și sănătății, asigurarea unor instruiri tematice privind protecția și drepturile copiilor, precum și intervenții centrate pe interesele victimelor copii. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea unei analize a cauzelor și riscurilor manifestării vieții sexuale timpurii în rândul minorilor din punct de vedere medical, social, psihiatric și psihologic și despre coordonarea procesului de cercetare și formare a statisticilor actuale referitoare la abuzul și exploatarea sexuală a copiilor.


Dezvoltarea unui program educațional privind riscurile la care sunt expuși copiii, pentru a-i ajuta să se protejeze, și consolidarea cunoștințelor părinților și tutorilor pentru informarea și educarea sexuală a copiilor au fost aspecte importante subliniate. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea creării serviciilor de consiliere pentru potențialii agresori adulți și asigurarea că victima și familia sa sunt în siguranță, precum și despre oferirea asistenței terapeutice, în special de asistență psihologică de urgență.


Accentul a fost pus și pe dezvoltarea cadrului legal în vederea aplicabilității programelor conform cerințelor Convenției, pentru a asigura că persoanele care sunt subiecte ale procedurilor penale sau sunt condamnate pentru infracțiunile în sensul Convenției au acces la măsuri sau programe efective de intervenție.


În finalul ședinței, au fost planificate acțiunile următoare, stabilite prioritățile și angajamentele pentru anii 2024 - 2025.


Menționăm, Comisia specializată pentru coordonarea și monitorizarea implementării Convenției Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale monitorizează și coordonează toate eforturile de prevenire și combatere a exploatării și abuzului sexual asupra copiilor, de protejare a drepturilor acestora și promovare a cooperării pe acest segment.