Mergi la conţinutul principal

Stabilirea priorităților de cooperare dintre MAI și Consiliul Europei, în contextul implementării Planului de acțiuni pentru Republica Moldova 2021 - 2024

 

Alinierea cadrului legal, instituțiilor și practicilor la standardele europene este obiectivul prioritar al Republicii Moldova, în contextul obținerii statutului de țară candidată pentru aderare la UE. Astfel, Consiliul Europei, prin Planul de acțiuni pentru RM 2021-2024, asistă țara în implementarea reformelor legislative și instituționale în domeniile drepturilor omului, statului de drept și democrației.


În acest context, Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin, a participat la Reuniunea comitetului director privind implementarea Planului de acțiuni menționat, pentru a prezenta acțiunile realizate de MAI, care este partener în 6 proiecte inițiate de CoE, pe domenii precum consolidarea egalității și diversității, implementarea Convenției de la Istanbul, consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului, protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia.


Astfel, au fost prezentate prioritățile pe dimensiunea de implementare a Convenției Lanzarote, unde MAI asigură Comisia specializată pentru coordonarea și monitorizarea implementării Convenției pentru protecția copiilor împotriva exploatării și a abuzurilor sexuale, protejarea drepturilor și promovarea cooperării pe acest segment, fiind subliniată necesitatea de consolidare a secretariatului Comisiei, fiind un exercițiu nou pentru instituție. A fost menționat și faptul că MAI în scurt timp va lansa mecanismul de raportare a materialelor de abuz sexual asupra copiilor, care va contribui la oferirea asistenței și protecției unui număr mai mare de copii victime și investigarea unui număr mai mare de cazuri cu implicarea copiilor.


Din perspectiva Convenției de la Istanbul, Secretarul de stat a menționat că alături de Comisia de analiză și monitorizare a cazurilor de violență în familie soldate cu deces sau cu vătămare gravă a integrității corporale a victimelor și Metodologia și Instrucțiunea de lucru a echipei de intervenție în cazurile de violență sexuală, sunt două componente care vin să ofere o asistență complexă victimelor.


Totodată, pe lângă șirul de activități realizate pe aceste paliere în cadrul celor 6 proiecte, angajații MAI au participat la cursuri de instruire destinate fortificării capacităților profesionale, devenind mai flexibili și adaptabili noilor provocări, fapt ce va contribui esențial la oferirea serviciilor mai calitative cetățenilor.


Având în vedere că războiul în Ucraina continuă, iar crizele multiple se contrapun, MAI întreprinde măsuri continue pentru a fortifica capacitățile spre asigurarea securității regionale. Totuși, există un șir de necesități stringente care doar cu sprijinul partenerilor de dezvoltare pot fi obținute.


În acest context și al continuării implementării Planului de acțiuni Secretarul de stat, Daniella Misail-Nichitin a avut o discuție bilaterală cu Directorul pentru coordonarea programelor al CoE, Claus Neukirch și Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, unde au abordat prioritățile de cooperare pe termen mediu și lung, dintre MAI și CoE. Astfel, a fost abordată situația la zi în legătură cu proiectele și asistența necesară pentru subdiviziunile MAI. 


Republica Moldova este prima țară la hotar cu războiul, ceea ce presupune un grad înalt al riscurilor la adresa securității țării. Secretarul de stat a invitat oficialii să ducă discuții cu partenerii europeni despre rolul afacerilor interne pe agenda de securitate regională.