Mergi la conţinutul principal

[25.08.2021] Calendarul activităților de instruire a limbii engleze, 2021-2022.


[25.08.2021] Cursuri de perfecționare/specializare/recalificare, anul de studii 2021 – 2022. 


[24.10.2018] Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, vă invită să publicați rezultatele cercetărilor dvs. la una dintre conferințele internaţionale importante: „Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2019” din Budapesta, Ungaria.

Conferința se adresează practicienilor din sectorul public și a factorilor de decizie, profesioniștilor din industrie și mediul academic deopotrivă.

Disciplinele vizate sunt științele informaționale, drept și științe administrative, științe politice, sociologie și economie.

Se solicita publicații în toate domeniile de aplicare a TIC în sectorul public.

Se va aplica un proces de selecție în doua etape:

- 30 noiembrie 2018: Prezentarea rezumatelor (aproximativ 200 de cuvinte), rezumatele nu sunt revizuite, dar se verifică dacă acestea corespund domeniului conferinței – 15 decembrie 2018.

Transmiterea rezumatele dvs. la adresa de email: ceeegovdays@ocg.at (copie cc: idsi@asm.md).

Notificarea autorilor, dacă rezumatul corespunde domeniului, însoțită de invitația de a prezenta lucrarea completă – 15 ianuarie 2019.

Depunerea lucrării (maxim 10 pagini), recenzie dublă în conformitate cu standardele științifice – 24 februarie 2019.

Recenziile transmise autorilor – 17 martie 2019.

Pregătirea finală a lucrarii conform standardelor OCG (“Camera-ready” paper) - 30 aprilie 2019.

Publicarea Volumului conferinței - 2-3 mai, 2019.

Limba conferinței va fi exclusiv limba engleza, iar lucrările vor fi supuse unui proces de evaluare dubla și publicate într-un volum de către Facultas și „Austrian Computer Society”.

Mai multe informații pentru autori găsiți la:  https://idsi.md/conferinta-ceeegov-days-2019-budapesta-apel-contributii.

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informaționale, str. Academiei 5A, Chisinau, MD-2028, tel: 373 22 289839, fax: 373 22 289849, e-mail: idsi@asm.mdweb: www.idsi.md


[02.10.2018] Universitatea Tehnică din Moldovei anunță concurs privind admiterea la doctorat în anul 2018, cu frecvență la zi sau frecvență redusă la specialitate 232.01 Sistemele de conducere, calculatoare și rețele  informaționale la două teme:

-Sisteme de identificarea operativă a persoanelor pentru asigurarea securității în zonele aglomerate strategice;

-Sisteme de identificare a materialelor explozive în timp real.

Totodată, menționăm că studiile doctorale la temele date vor fi finanțate din bugetul de stat, aprobat de Ministerul Educației.

Pentru mai multe detalii puteți accesa adresele electronice:

http://utm.md/studii/doctorat/granturi-lista-proiectelor.pdf;

http://utm.md/admiterea-utm/admiterea-utm-doctorat/.