Mergi la conţinutul principal

   

CONDIŢIILE

minime obligatorii cumulative pentru participarea la concursul de selectare

 • Condițiile pentru Concursul de selecție pentru cursuri manageriale de nivel superior (nivel A01-A02, de la șef adjunct Direcție, inspectorat, similare):

    să aibă cel puțin 3 ani vechime în funcții de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naționale, securității statului şi ordinii publice;

    să aibă cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul de specialitate;

    să dețină studiile stabilite de Regulament;

    să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare;

    să fi obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări.

 • Condițiile pentru Concursul de selecție pentru cursuri manageriale de nivel de bază (nivel A03, șef (adjunct) secție/serviciu, similare):

    - să dețină funcții de nivelul BOI sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcții de nivelul BOI, să aibă cel puțin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere sau în funcţii de nivel BOI;

    - să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs; să deţină studiile stabilite de Regulament;

    - să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;

    - să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări.

  Notă: Candidații care întrunesc condițiile menționate vor completa formularele (Date personale şi CV) din linkurile afişate pe pagina oficială, după care vor trimite Ia adresele electronice: 

Adrese electronice Datele de contact
1. ion.poiana@mai.gov.md (pentru subdiviziunile aparatului central, SPIA, IMO și Serviciul medical) (022) 255-753
2. ianos.mitriuc@mai.gov.md (pentru subdiviziunile aparatului central, SPIA, IMO și Serviciul medical) (022) 255-533
3. lilia.galer@igp.gov.md (pentru IGP) 079246363
4. victor.cuscenco@igp.gov.md (pentru IGP) 069300130
5. veaceslav.ciornii13@border.gov.md (pentru IGPF) (022) 259-722
6. sfp.dmru.igc@mai.gov.md (pentru IGC) 069204627
7. victoria.doaga@bma.gov.md (pentru BMA) (022) 544-606
8. mariana.rotaru@mai.gov.md (pentru Academia MAI) (022) 725-233
9. liuba.paci@mai.gov.md (pentru STI) (022) 255-305
10. irina.suntova@mai.gov.md (pentru STI) (022) 255-311
11. rodica.donciu@mai.gov.md (pentru CSC Dinamo) 069280187
12. andrei.cecoltan@mai.gov.md (pentru CIPAL) (022) 255-699
13. instruire@dse.md (pentru IGSU)

079906245

069232334

La formularul ”Date personale” nivelul profesional ierarhic al funcţiilor se va prezenta potrivit prevederilor Clasificatorului funcţiilor cu statut special stabilit în anexa nr. 3 a HG nr. 460/2017. (exemplu - BOI este echivalent cu ofiţer principal, similare; A02 este echivalent cu şef/şef adjunct Direcţiei, direcţii regionale, inspectorat, similare).

 

Bibliografia de studii

pentru evaluarea candidaţilor la cursurile pentru formarea managerială

 

 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

 • Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității;

 • Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

 • Hotărârea de Guvern nr.409/2017 cu privire la aprobara Statutului disciplinar al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea de Guvern nr. 629/2017 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea de Guvern nr. 693/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărârea de Guvern nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 69 din 16.03.2017;

 • Regulamentul cu privire la formarea și dezvoltarea managerială a personalului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin ordinul MAI nr.552 din 12.09.2019;

 • Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special, aprobat prin ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentul cu privire la conferirea categoriilor de calificare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 133 din 23 mai 2017;

 • Regulamentul cu privire la distincțiile MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 51 din 18.02.2015;

 • Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin    ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017;