Mergi la conţinutul principal
 • Clear

Bibliografia de studii

pentru evaluarea candidaţilor la cursurile pentru formarea managerială

 

 • Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017;

 • Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

 • Legea nr.121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalității;

 • Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

 • Hotărârea de Guvern nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

 • Regulamentul cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 69 din 16.03.2017;

 • Regulamentul cu privire la organizarea cursurilor de formare managerială, aprobat prin ord. nr.306 din 16.11.2015;

 • Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale angajaţilor cu statut special, aprobat prin ordinul MAI nr. 138 din 18.04.2013, cu modificările și completările ulterioare;

 • Regulamentul cu privire la conferirea categoriilor de calificare funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 133 din 23 mai 2017;

 • Regulamentul cu privire la distincțiile MAI, aprobat prin ordinul MAI nr. 51 din 18.02.2015;

 • Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin    ordinul MAI nr. 114 din 04.05.2017;