Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 


calugar i

Șef al Serviciului 

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Igor CALUGARI

 • Data nasterii: 24 august, 1981

 • Locul nașterii: mun. Chișinău

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon:  +373 022 255 826

 • E-mail: igor.calugari@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1998 - 2003 – Licenţiat în drept, Academia MAI „Ştefan cel Mare”;

 • 2003 - 2005 – Master în Relații Internaționale, Academia de Administrare Publică pe lângă Președintele Republicii Moldova;

 • 2007 – cursuri de perfecționare la Academia MAI „Ştefan cel Mare”;

 • 2008 – Seminarul internaţional pe tema: sistemul detenţiei poliţieneşti şi drepturile omului, Austria;

 • 2009 – Seminar internaţional organizat de către experţii Consiliului Europei pe tema: preîntîmpinarea cazurilor de tortură şi tratamente inumane sau degradante în secţiile de poliţie, or. Chişinău;

 • 2015 – Seminarele internaționale privind; măsurile de protecție a datelor cu caracter personal, organizate în două etape în or. Varșovia Polonia și Chișinău Moldova;

 • 2018 – Cursuri de formare managerială, Academia MAI „Ştefan cel Mare”.

Activitatea profesională:

 • 05 decembrie 2017: Șef al Serviciului probleme speciale a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 12 mai 2017: Șef al Secției protecția datelor cu caracter personal al Ministerului Afacerilor Interne;

 • 11 noiembrie 2016: Șef interimar al Secției protecția datelor cu caracter personal al Ministerului Afacerilor Interne;

 • 24 iunie 2016: specialist principal al Secției protecția datelor cu caracter personal a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 22 ianuarie 2016: specialist superior al Secției protecția datelor cu caracter personal a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 31 ianuarie 2015: specialist al Secției protecția datelor cu caracter personal a Ministerului Afacerilor Interne;

 • 2013-2014: Activitate juridică în cadrul Întreprinderilor de stat și private;

 • 2013: Șef al Serviciului investigații a Secției poliție militară al Marelui stat major a armatei naționale, Ministerul Apărării;

 • 2012: adjutant al Viceministrului afacerilor interne Comandat al DTC;

 • 2011 – 2012 – Șef al Centrului de triere a CGP mun. Chișinău al Departamentului Poliție a MAI;

 • 2010 – 2011 – Șef-adjunct al Izolatorului de detenție Provizorie a CGP Chişinău;

 • 2009 – 2010 – Șef al Centrului arest administrativ al CGP mun. Chișinău;

 • 2007- 2008 – inspector principal al Secției instituții speciale al CGP mun. Chişinău;

 • 2006 – 2007 – inspector principal al Direcției poliției transporturi a MAI;

 • 2005 – 2006 – inspector superior al Departamentului ordine publică a MAI;

 • 2004 – ofițer de urmărire penală al CPS Botanica al CGP mun. Chișinău;

 • 2002-2004 – polițist al Companiilor de patrulă și santinelă ale CPS Ciocana și Botanica ale IP mun. Chișinău;

 • 1998-2002 – cursant al Academiei Naţionale de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI.

Grad special

 • Comisar

Starea civila

 • Casatorit, doi copii 

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza și franceza – nivel de comunicare


Baza legislativă și normativă

 • Legea RM nr. 133 din 08.07.2011 Cu privire la protecția datelor cu caracter personal;

 • HG nr. 1123 din 14.12.2010 Privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal;Ordinul MAI nr. 444 din 28.12.2012 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr. 260 din 04.09.2017 Cu privire la modificarea Regulamentului privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Ordinul MAI nr.70 din 01.03.2018 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului probleme speciale al Ministerului Afacerilor Interne.


Funcții și atribuții

 • Iniţiază şi dezvoltă politici în acord cu conducerea ministerului în vederea   respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul subdiviziunilor din Ministerul Afacerilor Interne;

 • Coordonează, îndrumă şi monitorizează activitatea subdiviziunilor din Ministerul Afacerilor Interne în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Planifică, organizează şi efectuează misiuni de evaluare a nivelului de conformitate a măsurilor instituite la nivelul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Iniţiază propuneri şi participă la elaborarea proiectelor de acte normative ce ţin de domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Formulează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi organizează, desfăşoară programe de pregătire a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.


Responsabilități

 • Colaborează cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei la proiectele de realizare  și modernizare a sistemelor informatice din cadrul Ministerului Afacerilor;

 • Interne, în vederea asigurării securităţii prelucrării de date cu caracter  personal;

 • Colaborează cu Centrul Naţional de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal, cu alte instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;

 • Promovează interesele Ministerului Afacerilor Interne în domeniul de competenţă, în relaţia cu instituţiile ce au atribuţii în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, conform legislaţiei;

 • Valorifică activităţile realizate prin rapoarte, studii, analize si formulează propuneri de optimizare a activităţilor de instruire, prevenire şi combatere a încălcării normelor legale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal desfăşurate de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne;

 • Formulează propuneri pentru asigurarea pregătirii profesionale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi organizează, desfăşoară programe de pregătire a colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne.


Audiența

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 08.00-17.00 cu excepţia orelor de masă între 12.00-13.00.
 •  
 • IMPORTANT:
 • - Cererea prin care se solicită informația cu privire la accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajații MAI și subdiviziunile sale, se depune doar de către subiectul de date, cu semnătura olografă sau electronic, conform legislației în domeniu;
 • - MAI va da curs cererilor de acces la datele cu caracter personal doar după contrapunerea identificatorilor petiționarilor precum: nume, prenume, IDNP, semnătură, adresa de domiciliu cu identificatorii stocați în Registru de Stat al Populației;
 • Ridicarea răspunsului la cerere poate fi făcută și prin reprezentant, în baza procurii în care va fi indicat expres scopul pentru care este întocmită procura.

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1.

Calugari Igor

Șef al Serviciului

022 255-826

igor.calugari@mai.gov.md

 

 

 

 

 

2.

Ianciu Ruslan

Specialist principal

022 255-452

ruslan.ianciu@mai.gov.md

 

 

 

 

 

3.

Nucă Anatol

Specialist principal

022 255-443

anatol.nuca@mai.gov.md