Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Șef interimar

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Lucia Barcari

 • Data nasterii: 20 iulie 1988

 • Locul nașterii: com. Lozova, Strășeni (Republica Moldova)

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0 (22) 255-310

 • E-mail: lucia.barcari@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2007-2010 – Academia de Studii Economice din Moldova, studii superioare, licențiată în contabilitate și audit;

 • 2014-2016 – FȘcoala Masterală de Excelență în Economie și Business a Academiei de Studii Economice din Moldova, master în drept financiar-fiscal;

Activități de instruire adiționale:

 • Noiembrie 2018 – Seminar de instruire „Identificarea și descrierea proceselor” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Octombrie 2018 – Curs de pregătire „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditul financiar” organizat de The Academy at PwC Certificate;

 • Septembrie 2018 – Curs de instruire „Managementul riscurilor” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • 25 octombrie 2015 – 30 octombrie 2015 – Certificat privind absolvirea cursului de orientare inițială în domeniul Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene,  Academia de Poliție, București (România);

 • Mai 2018 – Curs de dezvoltare profesională „Controlul financiar public intern” organizat de Academia de Administrare Publică a RM;

 • Martie 2018 – Seminar de instruire „Aspecte generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție” organizat de Ministerul Finanțelor al RM;

 • Octombrie 2017 – Curs de instruire „Aplicarea standardelor naționale de audit intern” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Septembrie 2016 – Curs de instruire „Planificarea activității de audit intern, realizarea misiunii de audit intern” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Mai 2016 – Curs de instruire „Auditul tehnologiilor informaționale” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Martie 2016 – Seminar de instruire „Managementul financiar și controlul în sectorul public” organizat de Ministerul Finanțelor al RM;

 • Ianuarie 2016 – Curs de instruire „Prevenirea și eliminarea discriminării” organizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în comun cu Asociația pentru politică externă;

 • Septembrie 2014 – Curs de dezvoltare profesională „Management și planificare strategică” Academia de Administrare Publică a RM;

Activitatea profesională:

 • Septembrie 2018 – prezent: Șef interimar al Serviciului audit intern al Ministerul Afacerilor Interne, Chișinău (Republica Moldova);

 • 2016 – 2018: Auditor intern al Serviciului audit intern al Ministerul Afacerilor Interne, Chișinău (Republica Moldova);

 • 2014 – 2016: Șef serviciu, contabil-șef al Serviciului finanțe al Direcției Situații Excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne, Chișinău (Republica Moldova);

 • 2010–2014: Contabil, Inspectoratul de Poliție Strășeni al Inspectoratului General al Poliției al Ministerul Afacerilor Interne;

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa 

 • Engleza 


Baza legislativă și normativă

 • Legea privind controlul financiar public intern;

 • Standardele naţionale de audit intern;

 • Codul etic al auditorului intern;

 • Normele metodologice de audit intern în sectorul public;

 • Instrucţiunile proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, în cazul necesităţii acestora;

 • Alte acte normative în domeniu.


Funcții și atribuții

Misiunea Serviciului audit intern al MAI este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

Personalul Serviciului audit intern are următoarele atribuţii:

 • efectuarea misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al unităţii auditate;

 • solicitarea întocmirii de către unităţile auditate a planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor de audit;

 • monitorizarea implementării recomandărilor de audit;

 • rapoartea conformă a activității de audit.     


Audienta

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Lucia BARCARI Șef interimar 022 255-438 lucia.barcari@mai.gov.md
        audit@mai.gov.md