Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Șef al Serviciului

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Lucia Barcari

 • Data nasterii: 20 iulie 1988

 • Locul nașterii: com. Lozova, Strășeni (Republica Moldova)

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0 (22) 255-438

 • E-mail: lucia.barcari@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2007-2010 – Academia de Studii Economice din Moldova, studii superioare, licențiată în contabilitate și audit;

 • 2014-2016 – Școala Masterală de Excelență în Economie și Business a Academiei de Studii Economice din Moldova, master în drept financiar-fiscal;

 • Iunie 2019 – Formator în domeniul auditului intern în administrarea publică din RM, Proiect de Twinning finanțat de UE „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din RM”;

Activități de instruire adiționale:

 • Septembrie 2019 – Curs de instruire „Gestionarea activității de audit intern” organizat în cadrul Proiectului de Twinning finanțat de UE „Suport pentru dezvoltarea unui mediu de control și audit intern eficient în sectorul public din RM”;

 • Noiembrie 2018 – Seminar de instruire „Identificarea și descrierea proceselor” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Octombrie 2018 – Curs de pregătire „Asigurarea calității în procesul de efectuare a auditul financiar” organizat de The Academy at PwC Certificate;

 • Septembrie 2018 – Curs de instruire „Managementul riscurilor” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Mai 2018 – Curs de dezvoltare profesională „Controlul financiar public intern” organizat de Academia de Administrare Publică a RM;

 • Martie 2018 – Seminar de instruire „Aspecte generale privind achizițiile publice și managementul riscurilor de corupție” organizat de Ministerul Finanțelor al RM;

 • Octombrie 2017 – Curs de instruire „Aplicarea standardelor naționale de audit intern” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Septembrie 2016 – Curs de instruire „Planificarea activității de audit intern, realizarea misiunii de audit intern” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Mai 2016 – Curs de instruire „Auditul tehnologiilor informaționale” organizat de Acordul de cooperare între Ministerul Finanțelor al RM și Ministerul Finanțelor al Olandei;

 • Martie 2016 – Seminar de instruire „Managementul financiar și controlul în sectorul public” organizat de Ministerul Finanțelor al RM;

 • Ianuarie 2016 – Curs de instruire „Prevenirea și eliminarea discriminării” organizat de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în comun cu Asociația pentru politică externă;

 • Septembrie 2014 – Curs de dezvoltare profesională „Management și planificare strategică” Academia de Administrare Publică a RM;

Activitatea profesională:

 • Septembrie 2018 – prezent: Șef al Serviciului audit intern al Ministerul Afacerilor Interne;

 • 2016 – 2018: Auditor intern al Serviciului audit intern al Ministerul Afacerilor Interne, Chișinău (Republica Moldova);

 • 2014 – 2016: Șef serviciu, contabil-șef al Serviciului finanțe al Direcției Situații Excepționale mun. Chișinău a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerul Afacerilor Interne, Chișinău (Republica Moldova);

 • 2010–2014: Contabil, Inspectoratul de Poliție Strășeni al Inspectoratului General al Poliției al Ministerul Afacerilor Interne;

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa 

 • Engleza 


Baza legislativă și normativă

 • Legea privind controlul financiar public intern;

 • Standardele naţionale de audit intern;

 • Codul etic al auditorului intern;

 • Normele metodologice de audit intern în sectorul public;

 • Instrucţiunile proprii de aplicare a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, în cazul necesităţii acestora;

 • Alte acte normative în domeniu.


Funcții și atribuții

Misiunea Serviciului audit intern constă în acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii ministerului. Obiect al auditului intern constituie toate sistemele, activităţile şi procesele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În scopul realizării misiunilor de serviciu, personalul Serviciului audit intern are acces la toate activităţile MAI, pentru a evalua dacă sistemul de control intern managerial este adecvat şi funcţionează într – un mod care asigură:

 • eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;

 • conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne;

 • siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor;

 • siguranţa şi integritatea informaţiei.     


Audienta

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Lucia BARCARI Șef serviciu 022 255-438 lucia.barcari@mai.gov.md
       022 255-279 audit@mai.gov.md