Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Șef al Secției management documente a Direcției management instituțional.

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Cristina Sîrbu

 • Data nasterii: 15 ianuarie 1990

 • Locul nașterii: 

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-300

 • E-mail: cristina.sirbu@mai.gov.md

Educație și formare:

 • Program de formare continuă ,,Corectitudine ortografică și punctuațională”, perioada de studii 10.05.2018 – 18.05.2018, în cadrul Universității de Stat din Moldova; 

 • Specializare în domeniul activității de secretariat,perioada de instruire 10.10.2016, în cadrul Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI;

 • Curs de dezvoltare profesională ,,Integrarea profesională în funcția publică”, perioada de instruire 13.02.2017 - 17.02.2017, în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lângă Guvernul Republicii Moldova;

 • 2012 – 2014 – Master în drept, Academia de Studii Economice din Moldova, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, specialitatea Drept Financiar-Fiscal;

 • 2007 – 2012 – Licenţiată în drept, Domeniul de formare profesională ,,Drept” Academia de Studii Economice din Moldova.

Activitatea profesională:

 • 2017 – prezent – Șef al Secției management documente a Direcției management instituțional;

 • 2016 – 2017– Specialist principal al Serviciului regim și comunicări secrete din cadrul Direcției documentare a MAI;

 • 2013 - 2016 – Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor al Serviciului petiții și audiență din cadrul Direcției documentare a MAI.

Grad special

Starea civila

 • Căsătorit, 

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza – nivel de comunicare


Cadrul normativ

 

 • Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;

 • Codul administrativ nr.116 din 19.07.2018;

 • Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative;

 • Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 • Legea nr.245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 30.08.2017 cu privire la organizarea și funcțiunarea Ministerului Afacerilor Interne;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.


Sarcini și atribuții

 • organizează fluxul de documente în Minister: recepționarea, înregistrarea, repartizarea, expedierea și controlul executării în termen a documentelor;

 • organizează evidența, înregistrarea, examinarea, efectuarea controlului asupra păstrării și executării în termen a petițiilor;

 • asigură distribuirea corespondenței, conform rezoluției conducerii;

 • întocmește, la necesitate, rapoarte privind mersul examinării și executării petițiilor și documentelor;

 • întocmește procesele-verbale de nimicire a dosarelor cu termen expirat;

 •  acordă asistență metodologică subdiviziunilor structurale ale ministerului în procesul de prelucrare a documentelor pentru predare în arhivă;

 • exercită controlul privind aplicarea legislaţiei referitoare la managementul documentelor şi cu privire la petiţionare în cadrul Ministerului;

 • documentează şedinţele operative pe lîngă ministrul afacerilor interne;

 • coordonează emiterea actelor departamentale ale Ministerului în vederea asigurării corespunderii acestora rigorilor înaintate faţă de actele normative departamentale şi documentele de dispoziţie;

 • organizează audienţa cetăţenilor de către conducerea Ministerului;

 • coordonează procesele de administrare a sistemelor informaţionale „Managementul documentelor” şi „Registrul petiţii” şi de ţinere a bazelor de date privind circulaţia documentelor în cadrul Ministerului, precum şi de implementare a noilor sisteme electronice de gestionare a documentelor;

 • elaborează rapoarte, materiale analitice şi sinteze informative referitoare la activitatea de monitorizare şi control, potrivit competenţei;

 • înregistrează, distribuie și efectuează evidența actelor departamentale ale Ministerului.


Responsabilității

 • examinarea în termen a demersurilor, cererilor prealabile şi petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate a Secției;


Audiența

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. Cristina Sîrbu Şef  Secție 022 255-300 cristina.sirbu@mai.gov.md
         
2. Tatiana Rusnacenco Inspector superior 022 255-830 secretariat@mai.gov.md
         
3. Natalia Sîrbu Inspector superior 022 255-485 ordin.mai@mai.gov.md
         
4. Tatiana Reșetnic Inspector superior  022 255-370 petiții@mai.gov.md
         
5. Raisa Guila Inspector superior 022 255-486 mai@mai.gov.md
         
6. Lilia Tutunaru   022 255-648 petiții@mai.gov.md