Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Aspecte de securitate națională și ordine publică în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție – tema sesiunii de instruire

În perioada 17 – 21.06.2019,  25 de reprezentanți din cadrul Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA), Inspectoratului General al Poliției (IGP), Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) și Academia Ștefan cel Mare, au participat la sesiunea de instruire  privind combaterea criminalității grave, prin acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii faptelor de corupție.

Instruirile organizate de către Direcția Generală de Protecție Internă a MAI al României s-au desfășurat la Chișinău. 

Activitatea face parte din proiectul "Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD) " cofinanţat de Fondului  pentru Securitate Internă – componenta pentru Cooperare Poliţienească. 

Sesiunea urmărește instruirea personalului de specialitate din aceste instituții privind managementul riscurilor și vulnerabilităților la corupție.

Totodată, au fost puse în discuție subiecte ce vizează modalitățile de mituire, indicatorii de corupție, relația dintre corupție și securitatea națională, conform strategiilor naționale, pecum și paralelisme între reglementările internaționale, europene, românești și moldovenești din domeniul prevenirii și combaterii corupției. 

Pe lângă partea teoretică și schimbul de bune practici, atelierul a cuprins și sesiuni întrebări/răspunsuri, spețe în grupuri de lucru și completarea unor chestionare, iar la finalizarea stagiului, participanții au primit certificate de participare și mai multe materiale cu caracter informativ elaborate de către DGPI a MAI al României.

Proiectul "Transfer de know-how România-Republica Moldova (RO-MD)", finanţat din Fondul pentru Securitate Internă - Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperare poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor, este implementat de către Direcţia Generală de Protecţie Internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în perioada 27.06.2018-26.12.2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii administrative şi operaţionale a MAI din Republica Moldova în domeniile securităţii cibernetice, protecţiei infrastructurilor critice, gestionării situaţiilor de criză şi luptei împotriva criminalităţii grave, inclusiv a terorismului.

Obiectivul specific stabilit prin fişa proiectului constă în asigurarea transferului de bune practici, know-how şi expertiză în domeniile:

securitate cibernetică;

protecţia infrastructurilor critice naţionale;

combaterea criminalităţii grave, prin acţiuni în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie;

gestionarea riscurilor şi a situaţiilor de criză legate de securitate, inclusiv terorism.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova, Serviciul Român de Informaţii/DGPCT, Serviciul Român de Informaţii/CNC, Direcţia Generală Management Operaţional din Ministerul Afacerilor Interne din România, Direcţia Generală Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne din România, precum și Centrul de Coordonare a Protecţiei Infrastructurilor Critice din Ministerul Afacerilor Interne din România. 

Grupul ţintă al proiectului este format din 100 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.