Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

serviciul%20medical.png

Șef al Serviciului medical al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Uncuța Andrei;

 • Data nasterii: 03 mai 1972

 • Locul nașterii: or. Ungheni

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 022-25-41-01

 • E-mail: andrei.uncuta@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2014 - 2015 – Director general, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.

 • 2006 - 2014 – director adjunct medical, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie.

 • 2003 - 2006 – șef secție Neurologie Urgențe și Ictus Cerebral, Centrul Științifico–Practic de Neurologie și Neurochirurgie.

 • 1998 - 2001 – medic neurolog, Spialul Clinic Republican.

Instruiri:

 • 2002 – Curs Internațional clinic în neurologie, Vitebsk, Belorusia;

 • 2006 – Curs în domeniul managementului AVC în Stroke, Kazimierz Dolnz;

 • 2009 Școala de vară europeană în domeniul neurologiei, Euforie-Nord, Romînia;

 • 2009 Training în managementul spitalicesc, Singapore.

Participări la foruri științifice Internaționale:

 • Mai 2009 – The 11th Regional conference DKMT Medium and Healt, Szeged, hungury;

 • 2010 – Congersul la 14-lea al Societății Europene Neurologice, Geneva, Switzerland;

 • 2011 – Conferința în domeniul Transplantului, Skopje, Macedonia.

Grad special

 • Comisar-sef

Starea civila

 • Casatorit, 

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza și franceza – nivel de comunicare


Structura

 
Spitalu
 
 Policlinica
 
 Comisia medicală centrală
 
 Centrul de Sănătate Publică
 
 Centrul curativ-profilactic

Misiunea

Misiunea Serviciului medical constă în păstrarea, monitorizarea şi fortificarea sănătăţii angajaţilor MAI, personalului pensionat şi a altor categorii de personal, prin organizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale prin intermediul instituţiilor medico-sanitare din subordine, bazate pe tehnologii medicale de performanţă şi prestarea serviciilor medicale cost-eficiente şi calitative.


Atribuțiile

 • sporirea accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă; 

 • organizarea şi asigurarea asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti şi serviciilor medicale de înaltă performanţă pentru angajaţii MAI, personalul pensionat şi alte categorii de personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia;

 • asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea asigurării spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului;

 • organizarea şi asigurarea expertizei medicale în cadrul MAI;

 • organizarea şi asigurarea regimului sanitar-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.


Funcţiile

 
Întru realizarea sporirii accesibilităţii contingentului deservit la servicii de asistenţă medicală de performanţă, asigură:
 
 Întru realizare organizării şi asigurării asistenţei medicale primare, specializate de ambulator, spitaliceşti, servicii medicale de înaltă performanţă, pentru angajaţi MAI, personal pensionat şi alte categorii de personal în conformitate cu legislaţia în vigoare, asigură:
 
Întru realizarea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate prin creşterea nivelului profesional şi tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor acestuia, asigură:
 
Întru realizarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale şi interacţiunii cu toate instituţiile medico-sanitare publice în vederea cuprinderii spectrului integral de servicii medicale necesare pacientului, asigură:
 
Întru realizarea organizării şi asigurării expertizei medicale în cadrul MAI, asigură:
 
Întru realizarea organizării şi asigurării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, asigură:

Responsabilităţi

 • organizarea şi asigurarea asistenţei medicale angajaţilor cu statut special din autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI, precum şi persoanelor asigurate aflate la deservire în instituţiile medico-sanitare ale MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • supravegherea de stat a sănătăţii publice, respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice în cadrul MAI;

 • organizarea şi asigurarea expertizei medicale în domeniul afacerilor interne

  DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE

   


Baza legislativă și normativă

 • Contractului  colectiv de muncă pentru anii 2015 -2019 încheiat între Serviciul medical al MAI şi Uniunea Sindicală a Serviciului medical al MAI; 

 • Legea nr. 411 din  28.03.1995 ocrotirii sănătăţii;

 • Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

 • Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;

 • Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;

 • Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului;

 • Legea nr. 133 din 08.07.2013 privind protecţia datelor cu caracter personal;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

 • Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acestuia;

 • Ordinul MAI/CCCEC nr. 61/11 din 11.02.2009 despre aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în cadrul organelor afacerilor interne şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;

 • Ordinul MAI nr. 365 din 06.10.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea medicală a colaboratorilor organelor afacerilor interne;

 • Ordinul MAI nr. 142 din 08.05.2012 Cu privire la aprobarea Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare subordonate Direcţiei medicale a MAI, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

 • Ordinul MAI nr. 336 din 13.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne.

   


Audiența

 • Şeful Serviciului medical, şef Spital
 • - fiecare zi de luni şi miercuri între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şeful-adjunct al Serviciului medical,

 • - fiecare zi de marţi şi joi între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şefii instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical,

 • - fiecare zi de luni şi miercuri între orele 1400 - 1700.

 •  

 • Şefii-adjuncţi instituţiilor medico-sanitare subordonate Serviciului medical,

 • - fiecare zi de marţi şi joi între orele 1400 - 1700.

   


Contacte

 • Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b, 

 • serviciu.medical@mai.gov.md

 • Telefoane de contact:

 • Şef al Serviciului medical, şef Spital – 022-25-41-01;

 • Şef Spital – 022-25-54-15;

 • Anticamera  – 022-25-41-05; fax: 022-72-80-47;

 • Şef-adjunct Spital – 022-25-40-70;

 • Şef al Policlinicii – 022-25-41-03;

 • Şef-adjunct al Policlinicii – 022-72-80-58;

 • Anticamera Policlinica – 022-25-41-71;

 • Registratura Policlinica – 022-25-41-89; 022-72-80-00;

 • Şef al Comisiei medicale centrale – 022-25-41-24;

 • Şef al Centrului de sănătate publică – 022-25-41-68;

 • Centrul curativ-profilactic „Nord” – or. Edineţ, str. Independenţei 81. tel. – (0246) 2-38-55;

 • Centrul curativ-profilactic „Sud” – or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 27. tel. – (0299) 2-74-14.