Mergi la conţinutul principal

Anunţuri cu privire la desfăşurarea concursurilor

 

29.05.2018

ANUNŢ

privind deschiderea concursului pentru postul vacant

 

Comunicăm privind lansarea unui nou Apel pentru Contribuţii în cadrul procesului de selectare a candidaţilor pentru Misiunea PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali).

 

EUCAP Sahel este o misiune civilă pentru sprijinirea forţelor de securitate internă din Mali. Obiectivul Misiunii vizează în prim-plan asigurarea ordinii democratice prin acordarea consilierii strategice celor trei forţe de securitate internă din Mali, precum poliţia, jandarmeria şi garda naţională.

Locul desfăşurării misiunii este stabilit în or. Bamako, capitala statului Mali.

 În acest context, solicităm respectuos depunerea voluntară de către candidaţii care întrunesc cumulativ criteriile de eligibilitate enunţate mai jos:

 

Criterii generale stabilite prin Regulamentul privind recrutarea, selectarea, pregătirea, desemnarea și participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații internaționale aprobat prin Ordinul MAI nr. 43 din 16.02.2018:

 • are studii universitare (licență) și experienţa de minimum 5 ani în MAI, în domenii compatibile cu specificul misiunii sau operației internaționale, dacă în invitaţia de participare nu este indicat altfel;
 • a fost evaluat în ultimii 2 ani de activitate cel puțin cu calificativul „Bine”;
 • cunoaște o limbă străină (de regulă engleză sau franceză) potrivit criteriilor specifice;
 • este apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • are o reputaţie ireproşabilă;
 • este autorizat să conducă vehicule din categoria B, dacă în invitaţia de participare nu este indicat altfel.

Notă: În cazul în care apar divergențe între criteriile specifice și cele generale se aplică cele specifice.

 

Criteriile specifice sunt descrise pentru fiecare post vacant conform fişelor anexate (Anexa nr. 2, pag. 7-58).

Notă: Doar poziţiile în descrierea cărora este specificat expres „Open to Contributing Third States: Yes” sunt disponibile pentru Republica Moldova.

 

În acest context, solicităm respectuos să depuneţi până pe 5 iunie curent, în Secţia resurse umane a DMI a MAI sau la adresa electronică resurse.umane@mai.gov.md, cererea (conform Anexei nr. 3şi dosarul de participare ce va conţine următoarele acte:

 • copia documentului de călătorie emis de autorităţile Republicii Moldova;
 • fișa postului deţinut la moment adusă la cunoștință contra semnătură;
 • CV-ul candidatului în limba română, precum și în limba străină stabilită de invitaţia de participare;
 • copii de pe actele de studii și alte certificate relevante, inclusiv cele de cunoaştere a unei limbi străine conform invitaţiei de participare;
 • scurt rezumat privind justificarea motivației de participare;
 • caracteristica de la locul de muncă;
 • copii ale fişelor de evaluare din ultimii 2 ani;
 • copia permisului de conducere;
 • certificatul medical în original;
 • rezultatul testării psihologice.