Mergi la conţinutul principal

 

Prestarea serviciilor calitative şi eficiente în beneficiul cetățeanului în conformitate cu standardele europene, reprezintă o prioritate instituțională stabilită în Agenda de reformare a Ministerului Afacerilor Interne. Acest obiectiv nu poate fi atins fără îmbunătățirea comunicării,  sporirea transparenței și dezvoltarea participării societăţii în procesul decizional din cadrul instituţiei.

 

În acest scop a fost instituită „Platforma de Idei a MAI”, drept spațiu virtual în care fiecare cetăţean poate, nelimitat și necondiționat, să înainteze idei, să formuleze propuneri și soluții privind deficiențele practice ce influențează calitatea şi cantitatea serviciilor prestate de angajaţii MAI.

 

Platforma de Idei a MAI” permite depunerea propunerilor sau reclamarea deficiențelor, monitorizarea parcursului de implementare a acestora, dar şi dezvoltarea spiritului de competiţie prin premierea periodică a propunerilor cu cel mai pronunţat impact funcţional.

 

Telefon de contact
Numai un singur fișier.
Limită 10 MB.
Tipuri permise: pdf, doc, docx.
CAPTCHA