Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Nadejda

Șef al al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Nadejda ROTARU

 • Data nasterii: 01 februarie 1965

 • Locul nașterii: s. Ciuciuleni, r. Hînceşti (Nisporeni)

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-021

 • E-mail: nadejda.rotaru@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2000 - 2010 – doctorand, Specializarea Drept penal si criminologie, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;

 • 1991 – 1996 – studentă, Facultatea Drept, Academia “Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova;

 • 1987-1991 – studentă, Facultatea Drept, Colegiul industrial economic, mun. Chişinău, RM;

 • 1973-1983 – elevă, şcoala medie din s. Ciuciuleni, r. Hînceşti (Nisporeni), Republica Moldova;

Activitatea profesională:

 • noiembrie 2017 – prezent: consultant principal, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • martie 2016 – noiembrie 2017: șef adjunct al Direcției Generale Analiză Monitorizare și Evaluare a Politicilor;

 • august 2014 - martie 2016: Consultant principal, șef secţie in Direcţia Elaborare si Coordonare a Politicilor a DGAMEP a MAI;

 • martie 2007 – iulie 2013: șef secţie analiză, planificare şi control la Departamentul serviciilor operative (actualmente Inspectoratul Naţional de Investigaţii) al Ministerului Afacerilor Interne;

 • februarie 2004 – martie2007: Inspector superior/principal al Direcţiei Poliţie Criminală (DGPJ) a Departamentului Serviciilor Operative al Ministerului Afacerilor Interne;

 • februarie 2002 – iunie 2003: Ofiţer principal (anchetator) de urmărire penală al Departamentului Urmărire Penală a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

 • Octombrie 1998 – februarie 2002: inspector superior/principal al Direcţiei Generale Organizare şi Inspectare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

 • Octombrie 1990 – octombrie 1998: Ofiter/ofiter superior (anchetator) de urmărire penală in Sectorul de politie Ciocana mun. Chisinau al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova;

 • 1983-1990: diverse funcţii civile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (referent, operator „902”, traducător în Secţia urmărire penală a CPS Ciocana al MAI).

Competenτe Personale

 • Competenţe de comunicare:competenţe de comunicare avansate dobândite prin experienţa proprie în calitate de conducător al unităţilor de analiză, planificare şi control în organele serviciilor operative, de urmărire penală şi recent – în funcţiile deţinute în cadrul DGAMEP;

 • Competenţe organizaţionale/manageriale:leadership (în funcțiile ocupate în ultimii 10 ani am condus nemijlocit echipe formate din 10-25 persoane;

 • Alte competențe:Capacitate de învățare rapidă; Consecvență și perseverență în derularea sarcinilor; Capacitate de adaptare la condiții noi de muncă; Responsabilitate; Disciplina; Punctualitate;

 • Permis de conducere – categoria “B”;

 • Competenţe informatice – Cunoaşterea la nivel avansat a instrumentelor Microsoft Office, OS Windows.

Grad special

 • Comisar-sef

Starea civila

 • Casatorită, un copil.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 • Engleza – nivel de comunicare.

 

Baza legislativă și normativă

 • Serviciul politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al MAI este creat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne” și a ordinului MAI nr. 279 din 22 septembrie 2017 „Cu privire la statele de organizare ale subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;

 • Activitatea Serviciului se desfășoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al MAI, aprobat prin ordinul ministrului nr. 58 din 27 februarie 2018.


Funcții și atribuții

În scopul realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii de bază:

 • elaborarea, promovarea şi coordonarea documentelor de politici, precum şi a proiectelor de acte normative în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • asigurarea supravegherii implementării documentelor de politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • colaborarea, în domeniile de activitate specifice Serviciului, cu unităţile de profil ale altor autorităţi publice centrale, cu autorităţile administrative şi instituţiile subordonate MAI, cu organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare;

 • avizarea proiectelor documentelor de politici publice, actelor legislative şi normative elaborate de alte entităţi.

În vederea realizării funcţiilor sale, Serviciul exercită următoarele atribuţii:

 • oferirea asistenţei metodologice privind procesul de implementare a politicilor publice în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare, de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale şi de mobilizare, din subordinea MAI;

 • organizarea şi participarea în grupurile de lucru, implicate în procesul de elaborare a documentelor de politici sectoriale şi inter-sectoriale;

 • elaborarea, pe baza documentelor de politici naţionale şi sectoriale, a planurilor operaţionale de acţiuni pentru implementarea acestora;

 • propunerea ajustărilor şi actualizărilor la documentele de politici publice existente şi iniţierea unor politici publice noi, în baza rezultatelor obţinute în urma implementării documentelor de politici publice sectoriale, intersectoriale şi naţionale;

 • cooperarea, în domeniile de activitate specifice Serviciului, cu unităţile de profil ale altor autorităţi publice centrale, cu autorităţile administrative şi instituţiile subordonate MAI, cu organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare;

 • elaborarea şi prezentarea Secretarului de stat, precum şi conducerii Ministerului, a unor analize, studii şi informaţii pe problemele din sfera de competenţă;

 • implicarea, în limita competenţelor, în procesul de modernizare conceptuală şi funcţională atît a MAI, cît şi a autorităţii responsabile de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale şi de mobilizare;

 • asigurarea transparenţei decizionale pe parcursul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici şi a actelor normative ce ţin de domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • formularea şi înaintarea propunerilor cu privire la programul şi planul de activitate ale Guvernului, reieşind din specificul activităţii, a programului de dezvoltare strategică a ministerului, a planului de acţiuni anuale ale ministerului etc.;

 • coordonarea activităţilor privind respectarea cerinţelor faţă de structura şi conţinutul documentelor de politici publice, precum şi faţă de etapele şi modul de elaborare, analiză, monitorizare şi raportare privind implementarea politicilor publice;

 • exercitarea altor funcţii specifice Serviciului conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.


Responsabilității

 • elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • respectarea cerinţelor unificate privind elaborarea documentelor de politici publice în domeniu;

 •  calitatea documentelor de politici şi acte normative elaborate şi promovate;

 • facilitarea comunicării cu Cancelaria de Stat şi alte structuri organizaţionale din cadrul MAI.

 


Audienta

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1.

ROTARU Nadejda

Șef Serviciu

022 255-021

nadejda.rotaru@mai.gov.md

 

 

 

 

 

2.

Cazacu Mariana

Consultant principal

022 255-328

mariana.cazacu@mai.gov.md

 

 

 

 

 

3.

Sîrbu Ghenadie

Consultant principal

022 255-307

ghenadie.sirbu@mai.gov.md