Mergi la conţinutul principal

 

 

Șef al al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Diana SALCUȚAN

 • Data nasterii: 02 august 1978

 • Locul nașterii: s. Ciutulești, r-ul Florești

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-908

 • E-mail: diana.salcutan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 2019 - 2020 – Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de drept penal, master în drept penal;

 • 2001 – 2005 – Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, Facultatea de drept, specialitatea jurist, specializarea ”Urmărirea penală”, licențiată în drept;

 • 1995-1998 – Colegiul Republican de Informatică și Drept, Facultatea drept general.

Activitatea profesională:

 • februarie 2020 – prezent: Șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • octombrie 2019 – 16 februarie 2020: Șef al Direcției management logistic și achiziții a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

 • iulie 2013 – septembrie 2019: Ofițer principal al Direcției regim și ordine publică a Direcției generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;

 • martie 2007 – iunie 2013: șȘef adjunct al Direcției juridice a Departamentului Poliției de Frontieră (Serviciul Grăniceri);

 • iulie 2004 – martie 2007: Ofițer superior al Direcției juridice a Serviciului Grăniceri;

 • august 1997 – iunie 2004: Grefier la Judecătoria sect. Centru mun. Chișinău.

Competențe Personale

 • Competenţe şi abilităţi sociale: spirit de echipă, capacitatea de a crea relații bazate pe încredere și empatie, capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite, abilități de ascultare activă și consiliere, abilitatea de a media relații interpersonale;

 • Competenţe şi aptitudini organizatorice: aptitudini de leadership, capacitatea de a elabora și implementa proiecte și alte documente, abilitatea de a coordona echipe de lucru, capacitatea de inițiativă, de a gestiona diferențe interindividuale în activitatea de muncă.

Grad special

 • Comisar-principal

Starea civila

 • Casatorită, un copil.

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – fluent;

 

Baza legislativă și normativă

 • Serviciul politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al MAI este creat în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 693 din 30 august 2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne” și a ordinului MAI nr. 279 din 22 septembrie 2017 „Cu privire la statele de organizare ale subdiviziunilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne;

 • Activitatea Serviciului se desfășoară în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al MAI, aprobat prin ordinul ministrului nr. 58 din 27 februarie 2018.


Funcții și atribuții

În scopul realizării misiunii sale, Serviciul exercită următoarele funcţii de bază:

 • elaborarea, promovarea şi coordonarea documentelor de politici, precum şi a proiectelor de acte normative în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • asigurarea supravegherii implementării documentelor de politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • colaborarea, în domeniile de activitate specifice Serviciului, cu unităţile de profil ale altor autorităţi publice centrale, cu autorităţile administrative şi instituţiile subordonate MAI, cu organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare;

 • avizarea proiectelor documentelor de politici publice, actelor legislative şi normative elaborate de alte entităţi.

În vederea realizării funcţiilor sale, Serviciul exercită următoarele atribuţii:

 • oferirea asistenţei metodologice privind procesul de implementare a politicilor publice în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare, de către autoritatea responsabilă de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale şi de mobilizare, din subordinea MAI;

 • organizarea şi participarea în grupurile de lucru, implicate în procesul de elaborare a documentelor de politici sectoriale şi inter-sectoriale;

 • elaborarea, pe baza documentelor de politici naţionale şi sectoriale, a planurilor operaţionale de acţiuni pentru implementarea acestora;

 • propunerea ajustărilor şi actualizărilor la documentele de politici publice existente şi iniţierea unor politici publice noi, în baza rezultatelor obţinute în urma implementării documentelor de politici publice sectoriale, intersectoriale şi naţionale;

 • cooperarea, în domeniile de activitate specifice Serviciului, cu unităţile de profil ale altor autorităţi publice centrale, cu autorităţile administrative şi instituţiile subordonate MAI, cu organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi de peste hotare;

 • elaborarea şi prezentarea Secretarului de stat, precum şi conducerii Ministerului, a unor analize, studii şi informaţii pe problemele din sfera de competenţă;

 • implicarea, în limita competenţelor, în procesul de modernizare conceptuală şi funcţională atît a MAI, cît şi a autorităţii responsabile de implementarea politicilor în domeniul rezervelor materiale şi de mobilizare;

 • asigurarea transparenţei decizionale pe parcursul derulării procedurilor de elaborare a documentelor de politici şi a actelor normative ce ţin de domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • formularea şi înaintarea propunerilor cu privire la programul şi planul de activitate ale Guvernului, reieşind din specificul activităţii, a programului de dezvoltare strategică a ministerului, a planului de acţiuni anuale ale ministerului etc.;

 • coordonarea activităţilor privind respectarea cerinţelor faţă de structura şi conţinutul documentelor de politici publice, precum şi faţă de etapele şi modul de elaborare, analiză, monitorizare şi raportare privind implementarea politicilor publice;

 • exercitarea altor funcţii specifice Serviciului conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.


Responsabilității

 • elaborarea şi promovarea documentelor de politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

 • respectarea cerinţelor unificate privind elaborarea documentelor de politici publice în domeniu;

 •  calitatea documentelor de politici şi acte normative elaborate şi promovate;

 • facilitarea comunicării cu Cancelaria de Stat şi alte structuri organizaţionale din cadrul MAI.

 


Audienta

 • Timpul de audienţă este de luni pînă vineri între orele 0800-1700 cu excepţia orelor de masă între 1200-1300

Contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail
         
1.

Salcuțan Diana

Șef Serviciu

022 255-908

diana.salcutan@mai.gov.md

 

 

 

 

 

2.

Garștea-Mîndru Victoria

Consultant principal

022 255-328

victoria.garstea-mindru@mai.gov.md

 

 

 

 

 

3.

Vasilache Iana

Consultant principal

022 255-328

iana.vasilache@mai.gov.md