Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

Card image cap

Șef al Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Oleg GANUȘCEAC

 • Data nasterii: 26 august 1973

 • Locul nașterii: s. Hîncăuți r-ul. Edineț

 • Nationalitate: Republica Moldova

 • Telefon: 0(22) 255-027

 • E-mail: oleg.ganusceac@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1988 – 1991 – Școala medie specială republicană cu studierea aprofundă a limbii ruse și pregătire militar-sportivă „M.V. Frunze”;

 • 1992 – 1997 – Academia de poliție „Ștefan cel Mare”. Studii superioare juridice, licențiat în drept;

 • 2002 – 2005 – Academia de studii economice din Moldova. Studii superioare economice, licențiat în economie;

 • Februarie – martie, noiembrie 2013 – Academia de poliție din or. Șcitno, Polonia. Analiza criminală, cursuri Analyst’s Notebook 8 (i-2).

Activitatea profesională:

 • februarie 2016 – prezent: Şef al Cabinetului Ministrului Afacerilor Interne;

 • noiembrie 2015 – februarie 2016: Administrator, Î.S. FLUS;

 • decembrie 2014 noiembrie 2015: Consultant proiecte investiționale, AEE;

 • decembrie 2012 – iunie 2014: Şef al Direcției analitică, CNA;

 • februarie 2008 – decembrie 2012: Şef al Direcției combaterea crimelor economice, CNA (CCCEC);

 • mai 2003 – februarie 2008: Şef al Secției combaterea crimelor economice, CNA (CCCEC);

 • noiembrie 2002 – mai 2003: Şef-adjunct al Secției anticorupție, CNA (CCCEC);

 • iulie 2002 – noiembrie 2002: Inspector superior al Direcției investigații operative, CNA (CCCEC);

 • mai 2001 – iulie 2002: Inspector al Direcției poliției economice a MAI;

 • iunie 1997 – mai 2001 &Inspector al poliției economice CP s. Buiucani, mun. Chișinău.

Grad special

 • Comisar-șef

Starea civila

 • Căsătorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă

 • Rusa – fluent

 • Engleza – nivel de comunicare


Baza legislativă și normativă

Legea nr. 80 din 07.05.2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

 


Funcții și atribuții

Personalul Cabinetului ministrului contribuire la realizarea misiunii şi obiectivelor strategice ale ministerului, cu aplicarea unui management performant, prin realizarea eficientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile şi structurile orga

Sarcini de bază:

 

 • coordonează asigurarea cadrului de dialog al ministrului cu societatea civilă şi partenerii externi de dezvoltare;

 • organizează agenda de lucru a ministrului, asigură acumularea informaţiei şi elaborarea materialelor necesare pentru evenimentele planificate;

 • urmăreşte și informează ministrul despre stadiul şi calitatea îndeplinirii sarcinilor trasate conducătorilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, înaintează propuneri în vederea eficientizării procedurilor existente;

 • coordonează proiectele de corespondenţă din numele ministrului în adresa autorităţilor publice şi partenerilor externi de dezvoltare;

 • coordonează activitatea consilierilor, delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile acestora;

 • asigură examinarea petiţiilor adresate ministrului, organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la acest nivel şi consilierea cetăţenilor care se adresează ministrului în probleme generale specifice de relaţii cu publicu


Responsabilității

 • exercită atribuţiile de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • răspunde de organizarea agendei de lucru a ministrului;

 • asigură acumularea informaţiei şi elaborarea materialelor necesare pentru evenimentele planificate;

 • asigură controlul asupra calităţii îndeplinirii sarcinilor trasate conducătorilor din cadrul aparatului central, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI, cu informarea ministrului afacerilor interne despre etapele de dezvoltare;

 • asigură examinarea petiţiilor adresate ministrului, organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă la acest nivel;

 • asigură consilierea cetăţenilor care se adresează ministrului în probleme generale specifice de relaţii cu publicul.

Înputerniciri:

 

 • solicită, în condiţiile legii, de la conducătorii subdiviziunilor aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine MAI, informaţii şi documente necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin;

 • reprezintă ministerul în relaţii cu alte structuri statale, autorităţi publice (de nivel central şi local), precum şi organizaţiile, instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale (din ţară şi de peste hotare) în domeniul său de competenţă;

 • semnează avize, note, demersuri, interpelări, indicaţii, etc. formulate în cadrul ministerului;

 • organizează, la necesitate, şedinţe de lucru cu personalul, conducătorii subdiviziunilor aparatului central şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine MAI.


Audienta

 • Luni – vineri, 8:00 – 17:00, pauză de masă 12:00 – 13:00 sau fiecare zi de miercuri, 9:00 – 12:00.

Componența și contacte

Nr. d/o Numele, Prenumele

Funcția

Contacte

e-mail

         
1. GANUȘCEAC Oleg Șef Cabinet 022 255-027 oleg.ganusceac@mai.gov.md
         
2. TOMȘA Victor Consilier 022 255-528 victor.tomsa@mai.gov.md
         
3. VIERU Igor Consilier 022 255-908 igor.vieru@mai.gov.md
         
4. ZBANCĂ Alina Consilier 022 255-880 alina.zbanca@mai.gov.md