Mergi la conţinutul principal
Postat de STI-MAI la Sâm, 08/21/2021 - 23:27
Jana COSTACHI

Secretar de stat al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Jana COSTACHI

 • Data nasterii: 16 octombrie 1966

 • Locul nașterii: or. Hâncești, Republica Moldova

 • Nationalitate: Republica Moldova

Rezumat:

 • 15+ ani de experiență, activitate notorie, cunoștințe, expertiză tehnică la nivel național și internațional în calitate de funcționar public, reprezentant al organizațiilor internaționale, lider al organizațiilor și rețelelor de organizații neguvernamentale, în domeniile politicilor ocupaționale; sociale; de reglementare a migrației; contracarării traficului de ființe umane, a migrație nereglementate, a muncii forțate, exploatării muncii copiilor și adulților; promovării de șanse egale, a drepturilor copilului, dialogului social, a sectorului asociativ etc; experiență de colaborare cu înalți oficiali guvernamentali, instituții internaționale, societate civilă la nivel național și internațională; experiența înaltă în management cost-eficient, creativitate, inovație, transparență, comunicare, muncă în echipe multidisciplinare la nivel național și internațional;

Studii:

 • 2000 - 2005: Universitatea de Stat București, Romania, Facultatea Asistență Socială și Sociologie; studii doctorale; Doctor în Sociologie;

 • 1994 - 1998: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea drept, licențiat în drept;

 • 1983 - 1988: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Filologie, licențiat în filologie.

Activitate academică:

 • 2010 - 2011: Universitatea Națională Eurasiatică din Nursultan, Kazahstan; Departamentul de sociologie; profesor asociat;

 • 2006 - 2007: Universitatea de stat din București, România, Facultatea de Asistență socială și Sociologie; profesor asociat;

 • 2005 - 2009: Universitatea Libera Internațională din Moldova, Facultatea Științe sociale si ale educației, lector;

 • 200o - 2003: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea drept; lector.


Experienţă profesională:

 • 08/2021 –  Secretar de stat al MAI;

 • 2020 – 2021 –  Kazahstan, Expert internațional al Winrock („Winrock International Institute for Agricultural Development”) în cadrul proiectului “Migrație sigură în Asia Centrală”( “Safe Migration in Central Asia project“ (SMICA);

 • 2020 –  Moldova; Expert al AO Institutum Virtutes Civilis în cadrul proiectului „Construirea de parteneriate pentru suport transparent și îmbunătățit acordat de către stat organizațiilor societății civile”( ”Building partnerships for transparent and improved state support offered to CSOs in the Republic of Moldova“);

 • 2016 – 2020 –  Belarus & Tadjikistan; Expert internațional al ICMPD / Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație/ în cadrul proiectelor Migrație-Expertiza UE (MIEUX: „Suport în elaborarea conceptului politicii naționale de migrație în Belarus, dezvoltării politicilor de migrație a forței de muncă, cu un accent special pe cadrul legal ”; “Sporirea capacităților guvernului din Tadjikistan de a gestiona în mod eficient migrația externă a forței de muncă”;( “Support to the Development of the Concept of the National Migration Policy in Belarus“; “Supporting the Belarusian authorities in enhancing their labour migration policy development, with a special focus on the legal framework”; “ Increasing the capacities of the Government of Tajikistan to effectively manage external labour migration);

 • 2013 – 2019 –  Uzbekistan; Expert internațional al Organizației Internaționale a muncii și al Băncii Mondiale în cadrul proiectelor: ”Monitorizarea muncii forțate și a muncii copiilor în recoltarea bumbacului în Uzbekistan”; „Suport pentru întreprinderi rurale”; „Susținerea implementării Programului de tară privind muncă decentă”; (” ILO/WB third party monitoring of forced and child labour in the cotton harvesting in Uzbekistan”; WB“ Rural Enterprise Support”; “Support the implementation of the Decent Work Country Programme in the Republic of Uzbekistan”);

 • 2013 – 2014 –  Moldova; Coordonator național de Proiect și Expert al ICMPD/ Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație/ în cadrul proiectului ”Lupta împotriva traficului de persoane și a criminalității organizate de-a lungul Traseului Heroinei”( “Fights against trafficking in human beings and organised crime along the Heroin Route”);

 • 2010 – 2011 –   Kazahstan, Republica Kârgâzstan,Tadjikistan; Consilier în domeniul politicilor migraționale, Coordonator regional de Proiect al Organizației Internaționale a Muncii, (Senior Migration Policy Advisor/ Chief Technical) în cadrul proiectului „Reglementarea migrației forței de muncă ca instrument de dezvoltare și cooperare regională în Asia Centrală - Kazahstan, Republica Kârgâzstan și Tadjikistan”( “Regulating labour migration as an instrument of development and regional cooperation in Central Asia – Kazakhstan, the Kyrgyz Republic and Tajikistan”);

 • 2003 – 2009 –   Moldova, Coordonator Național de Proiect și expert al Organizației Internaționale a Muncii în cadrul Proiectelor: „Ocuparea forței de muncă, oportunități de formare profesională și măsuri politice naționale pentru prevenirea și reducerea traficului de femei în Albania, Moldova și Ucraina” ; „Eliminarea traficului de persoane din Moldova și Ucraina prin măsurile bazate pe piața muncii”; „Guvernarea eficientă a migrației forței de muncă”( “Employment, vocational training opportunities and national policy measures to prevent and reduce trafficking in women in Albania, Moldova and Ukraine” & “Elimination of Human Trafficking form Moldova and Ukraine through the Labour Market Based Measures”; “Effective Governance of Labour Migration and its Skill Dimensions”)

 • 1999 – 2003 –   Moldova, Coordonator Național al proiectelor implementate de AO „Asociația femeilor de carieră juridică din Moldova:„ Centrul de prevenire a traficului de femei ”; „Accesul la justiție și activități de aplicare a legii axate pe contracararea traficului de ființe umane; „Centrul pentru prevenirea traficului de copii”; „Justiția pentru minori și drepturile copiilor”, „Studiu privind compatibilitatea legislației naționale cu Convenția ONU privind drepturile copiilor”; „Ghid juridic privind drepturile familiei și drepturile copiilor. Aspecte naționale și internaționale ” etc;

 • 1998 – 2000 –   Moldova; Vice Ministru, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Guvernului Republicii Moldova;

 • 1996 – 1998 –   Moldova, jurist, Inspectoratul de Fiscal de Stat, mun. Chișinău;

 • 1993 – 1996 –   Moldova, traducător, Ministerul Transporturilor al Republicii Moldova;

 • 1988 – 1993 –   Moldova, învățătoare de limbă și literatură maternă, școala nr. 31 din mun. Chișinău.

Competențe lingvistice:

 • Română (limba maternă);

 • Rusă (fluent);

 • Engleză (nivel avansat);

 • Franceză (conversațională).

Competențe de comunicare și abilități sociale:

 • Competențe excelente de comunicare cu reprezentanții tuturor sectoarelor cu atribuții în domeniile menționate; spirit de echipă; lucru în echipă; abilități de motivare a membrilor echipei; adaptabilitate socială; responsabilitate; ascultare activă; furnizarea și acceptarea de feedback; abilități de public speaking; abilitați de negociere și mediere a conflictelor; de abilități de a defini și rezolva problemele într-un mod interactiv și participativ, în baza reuniunilor consultative, cu participarea părților interesate, care să reflecte așteptările și necesitățile diferitor actori.

Competențe organizaționale manageriale și aptitudini organizatorice:

 • Abilitați de gestionare a proceselor de planificare și monitorizare a sarcinilor, orientate pe rezultate și atingerea obiectivelor propuse; abilități de analiză și atenuare a riscurilor; capacitate de luare a deciziilor inclusiv în situații de criză; abilitați de time management; gândire analitică și creativă; liderism și abilități de formare a echipelor multidisciplinare.

MEMBRU AL ORGANIZAȚIILOR PROFESIONALE:

 • •Asociația de politică globală privind migrația(Global Migration Policy Associates) cu sediul in Geneva(https://www.globalmigrationpolicy.org/), membru asociat;

 • • ONG „Asociația Femeilor din carieră juridică din Moldova”, fondator;

 • • ONG „Asociația pentru promovarea asistenței sociale în Moldova”, fondator;

 • • ONG „Centrul pentru prevenirea traficului de ființe umane din Moldova, fondator”.

PUBLICAȚII:

 • Autor a circa 11 publicații și coordonator a peste 35 publicații în domeniile de referință.