Mergi la conţinutul principal

Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare)

 

În conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Afacerilor Interne anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prevederile Legii     nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare).

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 10 zile lucrătoare.

 

Persoane de contact:

- Diana Salcuțan, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

- Iana Vasilache, consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

Telefoane de contact: (022) 255-908; (022) 255-328, e-mail: rezerve@mai.gov.md.


Anunţ

privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

(aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare)

În conformitate cu art.9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Afacerilor Interne anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (aducerea legislației în vigoare în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2020 cu privire la rezervele de stat și de mobilizare).

În vederea eficientizării procesului de elaborare, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 10 zile lucrătoare.

 

Persoane de contact:

- Diana Salcuțan, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

- Victoria Garștea-Mîndru, consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

Telefoane de contact: (022) 255-908; (022) 255-328, e-mail: rezerve@mai.gov.md.


 ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului.

        Potrivit proiectului, în contextul deficiențelor apărute la etapa implementării şi întru perfecționarea mecanismului de solicitare a asistenței de alocare a mijloacelor din fondurile de urgență ale Guvernului, se propune modificarea următoarelor acte normative ce reglementează procedura de solicitare a ajutorului Guvernului pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale:   

        1) Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepționale a Republicii Moldova;

        2) Hotărârea Guvernului nr. 632/2000 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului material sinistraților în urma calamităților naturale din Republica Moldova;

        3) Hotărârea Guvernului nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale.   

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: vitalie.cozmolici@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcţiei

politici în domeniul situaţiilor de urgenţă și excepționale.

Telefon de contact: (022) 255 561. 


 ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de decizii

 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării analizei impactului de reglementare și a proiectului hotărârii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2021”.

   

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2021.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile Art. 91 alin. (3) din Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova care prevede că „Guvernul va stabili anual cuantumul ajutorului acordat beneficiarului de statut de refugiat și de protecție umanitară în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (2), în funcție de mărimea alocațiilor bugetare prevăzute în acest scop”.

Astfel, art. 33, alin. (2) din Legea nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, stipulează dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt lipsiți de mijloacele de existență.

Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 923/2020 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, în mărime de 8716 lei.

   

Data plasării anunțului

12 februarie 2021

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

25 februarie 2021

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 75, mun. Chișinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.nid.

   

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Mihail Bodrug, Ofițer principal al Direcției politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 069041911, e-mail: mihail.bodrug@mai.gov.md

Octavian Troșcenco, șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 078880768, e-mail: octavian.troscenco@mai.gov.md.

Anexă:

Proiectul AIR des;

Nota de argumentare des;

Proiectul HG (RO)des;

Proiectul HG (RU)des

 

 

 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind scutirea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Prin proiect se va propune aprobarea și prezentarea Parlamentului spre aprobare a proiectului de lege menționat. Totodată, prin proiectul de lege se va propune derogarea de la Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, prin care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră se scutește de compensarea pierderilor, în sumă totală de 90 444,00 (nouăzeci de mii patru sute patruzeci și patru) lei, cauzate de excluderea din circuitul agricol a unor terenuri. Subsidiar, proiectul reprezintă rezultatul schimbării categoriei de destinației a terenurilor agricole, proprietatea statului (terenul cu numărul cadastral 9244324830, cu suprafața – 0,0382 ha, amplasat în comuna Măcărești, raionul Ungheni; terenul cu numărul cadastral 9251202066, cu suprafața – 0,0398 ha, amplasat în comuna Valea Mare, raionul Ungheni), cu trecerea acestora în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, terenuri destinate necesităților de apărare, trupelor de interne, întreținerii și controlului frontierei de stat, în scopul construcției turnurilor din structură metalică pentru comunicații prin radioreleu, cu cale de acces

Data plasării anunțului

22 ianuarie 2021

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

5 februarie 2021

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne, Telefon de contact: 022 255 653, 079396069, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

Diana Moraru, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Telefon de contact: 022264514, e-mail: diana.moraru@border.gov.md

 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

 

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui teren

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Prin proiect se va propune transmiterea cu titlu gratuit, în scopul construcției unui turn de telecomunicații, din proprietatea unităţii administrativ-teritoriale (satul Troițcoe, raionul Cimișlia) în proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră), a terenului cu numărul cadastral 1219301119 și cu suprafața de 0,02 ha, amplasat în extravilanul satului Troițcoe, raionul Cimișlia.

Data plasării anunțului

22 ianuarie 2021

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

5 februarie 2021

 

 

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne, Telefon de contact: 022 255 653, 079396069, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

Diana Moraru, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Telefon de contact: 022264514, e-mail: diana.moraru@border.gov.md

 


ANUNȚ 

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern

privind asigurarea cu echipament a militarilor din cadrul

Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind asigurarea cu echipament a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.

Scopul proiectului reprezintă asigurarea cu echipament a militarilor din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, dat fiind faptul că, aplicabilitatea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 104/2008 cu privire la asigurarea cu echipament a militarilor Forțelor Armate pe timp de pace, nu mai reprezintă obiectul reglementării, datorită abrogării la 08 noiembrie 2020 a Legii
nr. 808/1991 cu privire la trupele de carabinieri (treupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne, în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoană de contact: Ion Gulei, Ofițer principal al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a Ministerului Afacerilor Interne, tel: 0(22) 255-534,
e-mail:
ion.gulei@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind retragerea proiectului de decizie din procesul de elaborare

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de stat

Motivul retragerii

Aprobarea, la 11 noiembrie 2020, a Hotărârilor Guvernului nr. 822/2020 cu privire la aprobarea acţiunilor necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor şi sistemelor informaţionale de stat existente şi a modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului și nr. 823/2020 cu privire la optimizarea și eficientizarea centrelor de date din sectorul public, precum și la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului

Data plasării anunțului privind inițierea elaborării proiectului 

25 octombrie 2019

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


ANUNȚ

Privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anii 2021-2022

Ministerul Afacerilor Interne anunță  inițierea elaborării proiectului  hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anii 2021-2022.          

Proiectul va fi elaborat intru executarea prevederilor Articolului 88 alin. (2) al Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor in Republica Moldova.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoana responsabila: dna Tatiana Ciumaș  Șef Sectie, Direcția azil si integrare a Biroului migrate și azil al MAI.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii
Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de
Lege pentru modificarea unor acte normative

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative.

Inițierea elaborării proiectului enunțat a fost condiționată de necesitatea implementării viziunii ToBe pentru reingineria procesului de obținere a permisului de conducere, inițiate în contextul realizării prevederilor Legii Republicii Moldova nr.25/2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, și a Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, precum și a Hotărârii Guvernului nr.966 din 09.08.2016 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.

Astfel, modificările propuse în proiect la Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier și la Codul Contravențional nr 218/2008 au drept scop:

 • - modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prestate populației de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” prin reingineria și digitalizarea serviciului public „Eliberarea permisului de conducere”;
 •  
 • - implementarea conceptului și noțiunii de „drept de a conduce vehicule”, prin divizarea acesteia de noțiunea de „permis de conducere”, fapt care ulterior va permite preluarea unor practici internaționale privind implementarea „Permiselor de conducere electronice”, cu asigurarea evidenței centralizate a acestora în Registrul de stat al conducătorilor de vehicule.
 •  
 • - preluarea unor practici internaționale privind susținerea de către candidați și de către conducătorii de vehicule a unui singur test de sănătate privind îndeplinirea de către aceștia a normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru a poseda dreptul de a conduce vehicule din categoria/subcategoria vehiculului condus și excluderea testului psihofiziologic.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 16 decembrie 2020.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetățeniei, evidenței populației, vehiculelor și conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-342, e-mail: elena.caraj a@mai.gov.md.


Anunț

privind inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici.

        Potrivit proiectului, se expun în redacție nouă instituțiile și laboratoarele care efectuează observările şi controlul de laborator .

        Concomitent, se propune ajustarea funcțiilor acestora şi operarea modificărilor la anexa nr. 2, în vederea aducerii în concordanță cu legislația în vigoare.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: vitalie.cozmolici@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcţiei politici în domeniul situaţiilor de urgenţă și excepționale.

Telefon de contact: (022) 255 561. 


Anunț

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” și a Hotărârii Guvernului nr. 328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 633/2007 „Cu privire la aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” și a Hotărârii Guvernului nr. 328/2012 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice”.

Scopul proiectului menționat constă în realizarea art.II din Legea nr.148/2020 cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvârşit infracţiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.199-204, art.424) și art. 25 din Legea nr. 185/2020 cu privire la sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, până la data de 27 noiembrie 2020.

Persoana responsabilă: Natalia Uspenscaia, șef Secție din cadrul Direcției generale informații și evidențe operative și Alina Zaporojan, șef al Secției juridice a STI.

Telefon de contact:  079656117; 022-255-568

e-mail: natalia.uspenscaia@mai.gov.md; alina.zaporojan@mai.gov.md.

16/11/2020 |Proiectului hotărârii Guvernului.pdf.


Anunț

privindinițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii și al Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvîrşit contravenții.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au săvârşit contravenţii și al Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvîrşit contravenții.

Scopul proiectului menționat constă în realizarea art. 25 din Legea nr. 185/2020 cu privire la sistemul informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de 27 noiembrie 2020.

Persoana responsabilă: Oleg Ceban, șef Direcție din cadrul Direcției generale informații și evidențe operative și Alina Zaporojan, șef al Secției juridice a STI.

Telefon de contact:  068778905; 022-255-568

e-mail: oleg.ceban@mai.gov.md;  alina.zaporojan@mai.gov.md. 

16/11/2020 |Proiectului hotărârii Guvernului.pdf.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 357/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere.

Scopul proiectului menționat constă în sporirea gradului de siguranță, disciplinarea participanților în trafic, precum și îmbunătățirea circulației transportului pe drumurile publice.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări. Propunerile urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai.gov.md, în termen de 10 zile.

Persoana responsabilă: Irina Vlădicescu, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: irina.vladicescu@mai.gov.md.

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md.


ANUNȚ

Privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (integrarea străinilor).

Proiectul va fi elaborat întru executarea prevederilor Articolului VI al Legii nr. 139 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, care prevede aducerea actelor normative în concordanță cu prevederile legii menționate.

In acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: dna Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare a Biroului migrație și azil al MAI.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md


ANUNȚ

Privind inițierea elaborării Mecanismului de includere a străinilor în măsurile de integrare

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării Mecanismului de includere a străinilor în măsurile de integrare.

Mecanismul va fi elaborat întru executarea prevederilor Legii nr. 139 din 16.07.2020 pentru modificarea unor acte normative, care a modificat inclusiv Legea nr. 274 /2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: dna Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare a Biroului migrație și azil al MAL

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md


Anunţ

despre iniţierea elaborării proiectului hotărârii  Guvernului cu privire la

Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, în temeiul prevederilor art.22 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare.

Scopul proiectului este crearea unei Comisii mixte constituită din reprezentanții instituțiilor publice, în vederea stabilirii prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoane responsabile:

- Diana Salcuțan, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

- Iana Vasilache, consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

Telefoane de contact: (022) 255-908; (022) 255-328, e-mail: rezerve@mai.gov.md.


Anunţ

de inițiere a procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021.

SCOPUL PROIECTULUI: organizarea procesului de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2021 pentru acțiuni în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale, cât și controlul realizării implementării actelor legislative și normative în domeniul protecției civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorități ale administrației publice centrale, în unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizații și instituții cu orice formă de proprietate.

In acest context, recomandările părților interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi-expediate în termen de 10 zile lucrătoare, în adresa locotenentului-major al s/intem, Romina Andronache, ofițer al Secției protecție inginerească, a Direcției generale prevenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, telefon de contact:0-22-25-14-87, telefon mobil: 0-68-133-468, e-mail: inginer@dse.md.


Anunţ

despre iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului

privind aprobarea Regulamentului cu privire la  controlul rezervelor de stat și de mobilizare

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și de mobilizare, în temeiul prevederilor art.25 din Legea nr.104/2020 cu privire la rezervele de stat şi de mobilizare.

Prezentul proiect are drept scop instituirea controlului eficace și transparent al rezervelor de stat și de mobilizare.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoane responsabile:

- Diana Salcuțan, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

- Iana Vasilache, consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

Telefoane de contact: (022) 255-908; (022) 255-328, e-mail: rezerve@mai.gov.md.

 


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale.

      Proiectul prevede transmiterea  sectoarelor de teren, cu numărul cadastral 4301225095, cu suprafața de 0,7880 ha, situat în orașul Fălești, şi cu numărul cadastral 4801110362, cu suprafața de 1,026 ha, situat în orașul Glodeni, în administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea Direcției situații excepționale mun. Bălţi a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne.

       Cu suportul programului de asistență tehnică lansat de către Guvernul S.U.A. în Republica Moldova, pe sectoarele de teren menționate vor fi edificate remize noi de salvatori şi pompieri.

Recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: vitalie.cozmolici@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcţiei

politici în domeniul situaţiilor de urgenţă și excepționale.

Telefon de contact: (022) 255 561.


ANUNŢ

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125/2013

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.125/2013.

   Iniţierea proiectului enunţat derivă din necesitatea executări  acţiunii stabilite în pct. 1.43, subpct. 1.43.1. din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019.

    Amendamentele propuse Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova vor spori calitatea şi accesibilitatea serviciilor publice prestate pentru cetăţeni.

  Astfel, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat supra, pot fi expediate în adresa Direcţiei politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne până la data de 09.10.2020.

  Persoana responsabilă: Ecaterina Colomiţa, consultant principal al Direcţiei politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022-255-637, e-mail: ecaterina.colom.ita @ mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului Programului de dezvoltare a Inspectoratului General de Carabinieri pentru perioada anilor 2021-2024

   Inspectoratul General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborarea a Programului de dezvoltare Inspectoratului General de Carabinieri pentru perioada anilor 2021-2024.

   Statuăm faptul, că acțiunea respectivă, se face imperioasă pentru a conținu eforturile instituționale de reformare a Carabinierilor, prin profesionalizare integrală și asumarea de noi atribuții și competențe polițienești, necesare a fi executate cu profesionalism.

   Întreg procesul de elaborare se va fundamenta pe proiectul Strategie Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, progresul înregistrat în implementare Strategiei de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020, precum și Raportul de analiză funcțională a Inspectoratului General de Carabinieri realizat de către experți internaționali, în anul 2019.

  Astfel, recomandările pe marginea problematicii în cauză pot fi expediate îi scris la adresa: Inspectoratului General de Carabinier, str. Gheorghe Asachi, 65A mun. Chișinău sau pe adresa de e-mail: igc@igc.gov.md.

     Persoana de contact: Oleg Graur, Comandant adjunct al Inspectoratulu General de Carabinieri, e-mail: oleg.graur@mai.gov.md.


Anunţ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului proiectului de hotărâre cu privire la instituirea medaliei comemorative „30 de ani ai Poliției Republicii Moldova”

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la instituirea medaliei comemorative „30 de ani ai Poliției Republicii Moldova”.

Scopul proiectului este aducerea unui semn de recunoștință cu prilejul marcării a 30 de ani ai Poliției Naționale, pentru activitatea profesională desfăşurată și pentru profesionalismul și dedicarea de care dau, zilnic, dovadă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu angajaţii din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, pensionarii Ministerului, precum şi alte persoane care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu  Poliţia Republicii Moldova.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoană de contact: Denis Meleca, șef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-149, e-mail: denis.meleca@igp.gov.md.  


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea, completarea şi abrogarea unor acte legislative.

Ministerul Afacerilor Interne, la sfârșitul anului 2019 şi începutul anului 2020, a solicitat propuneri/recomandări de la un șir de ONG-uri privind actele normative ce necesită a fi revizuite în perioada următoare pe domeniul migrației, azilului, integrării străinilor, apatridiei, precum şi intrării și șederii străinilor pe teritoriul Republicii Moldova:

 1. Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului şi Familiei;
 2. Alianța studenților din Moldova;
 3. Asociația Obștească pentru Abilitarea Copilului şi Familiei “Ave Copii”;
 4. Oficiul Avocatului Poporului;
 5. Asociația Businessului European;
 6. Camera de Comerț şi Industrie;
 7. A.O. „Centrul de Drept al Avocaților”;
 8. Asociația Obștească “Centrul de caritate pentru Refugiați”;
 9. Centrul de Drept al Femeilor;
 10. Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului;
 11. Asociația Obștească “Comunități Active pentru Democrație Participativă”;
 12. Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități;
 13. Asociația de dezvoltare a Turismului în Moldova;
 14. Consiliul pentru Prevenirea şi Eliminarea Discriminării şi Asigurarea Egalității;
 15. Asociația Femeilor de Afacere;
 16. GENDERDOC-M;
 17. Asociația pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă;
 18. IDIS Viitorul;
 19. Institutul pentru Inițiative Strategice din Moldova;
 20. Institutul pentru Politici Publice;
 21. Institutul European de Studii Politice din Moldova;
 22. Asociația obștească “Juriștii pentru Drepturile Omului”;
 23. Centrul International „La Strada”;
 24. Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova;
 25. Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii;
 26. Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”;
 27. Asociația pentru Politica Externă;
 28. Institutul pentru Politici şi Reforme Europene;
 29. Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupției;
 30. Asociația Promo-LEX;
 31. Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC;
 32. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “MEMORIA”;
 33. Asociația Națională pentru Turism Receptor din Moldova.

      În același context, astfel de propuneri/recomandări au fost solicitate şi de la organizațiile internaționale cu competențe în domeniu, cum ar fi: Organizația Internațională privind Migrația, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraţionale.

      Urmare examinării acestor propuneri, MAI a concluzionat necesitatea inițierii procesului de analiză/modificare a cadrului legal în domeniul de competență cu referire la străini şi anume, elaborarea (la necesitate) unui proiect complex, ce ar îngloba:

1. Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, nr. 200/2010;

2. Legea privind azilul în Republica Moldova, nr. 270/2008;

3. Legea cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, nr. 274/2011;

4. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr. 1585/1998;

5. Legea ocrotirii sănătății, nr. 411/1995;

6. Legea cetățeniei Republicii Moldova, nr. 1024/2000;

7. Codul muncii al Republicii Moldova, nr. 154/2003;

8. Legea cu privire la ieșire şi intrare în Republica Moldova, nr. 269/1994;

9. Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră;

10. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122/2003.

11. Codul contravențional al Republicii Moldova, nr. 218/2008.

Astfel, aspectele primordiale, ce se propun a fi analizate şi perfecționate, se referă la:

 1. Legea nr. 1024 din 2000 privind cetățenia:
 • reducerea cazurilor de apatridie.

Modificarea propusă vine sa ajusteze legea la prevederile Convenției ONU din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie, (art. 1 al. (1) lit. a). Legea cetățeniei Republicii Moldova cu referire  la forma juridică de protecţie a copilului născut pe teritoriul statului, în cazul în care părinții acestuia nu întrunesc condițiile enumerate la art. 11 alin. (1), lit. c);

 • reducerea termenului de naturalizare pentru apatrizi.

      B. Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în RM, Legea nr. 283/2011 cu privire la Poliţia de Frontieră, Legea cu privire la ieșire şi intrare în Republica Moldova, nr. 269/1994:

 • aducerea în concordanță cu prevederile cadrului legal național, inclusiv în vederea consolidării statutului autorității competente pentru străini;
 • perfecționarea cadrului legal, urmare a aplicării mecanismului de evaluare a integrității instituționale a BMA de către CNA, unde au fost constatate o serie de riscuri de corupție, generate de cadrul normativ defectuos, inclusiv formulării ambigui ce ar lăsa loc de interpretări;
 • îmbunătățirea mecanismului de accesare de către străini a pieței muncii din RM, în vederea identificării modului de optimizare a acestuia, inclusiv referitor la mărimea salariului minim stabilit în contractul de muncă, obligativitatea autentificării notariale a contractului de locațiune a spațiului locativ, mărimea taxei percepute la eliberarea permisului de ședere cu drept de muncă, mărimile taxelor aplicate de Agenția Servicii Publice;
 • examinarea necesității excluderii „cazierului judiciar” din lista documentelor obligatorii pentru prelungirea dreptului de şedere provizorie;
 • împuternicirea Biroul migraţie şi azil (BMA) de a invita, după caz, la necesitate, solicitantul la interviu;
 • examinarea necesității completării art. 381 alin. (1) la lit. g) din Legea 200/2010;
 • asigurarea uniformizării aplicabilității deciziilor de refuz („decizia de respingere a cererii” cu sintagma „decizia de refuz”);
 • cu referire la sistemele informaționale de evidență/înregistrare a persoanelor, utilizarea terminologiei unice ce ţin de noțiunile de „consemn nominal” şi „consemn la frontieră”, revizuirea atribuțiilor şi competențelor Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) şi ale BMA, precum şi excluderea ambiguităților cu referire la aplicarea Legii nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a RM şi Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în RM;
 • examinarea condițiilor de intrare/şedere a persoanelor/străinilor pe teritoriul RM;
 • examinării competențelor IGPF ca autoritate competentă pentru dispunerea măsurii de returnare (accelerată) de pe teritoriul RM şi aplicării interdicției intrării în Republica Moldova a străinilor, necesitate şi în contextul armonizării cadrului legal intern cu prevederile protocoalelor privind readmisia persoanelor la care Republica Moldova este parte;
 • returnarea/îndepărtarea străinilor;
 • readmisia familiilor;
 • plasarea străinilor în custodie publică;
 • declararea străinului persoană indezirabilă. Aducerea în concordanță cu cerințele Convenției pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale;
 • examinarea necesității introducerii obligativității asigurării transferului contribuțiilor de asigurări medicale şi fiscale de stat pentru străinii cu drept de şedere permanentă în RM (art. 46 din Lege nr. 200/2010);
 • analiza Legii nr. 200/2010 prin prisma procedurilor aplicabile în cazul măsurilor restrictive internaționale;
 • necesitatea completării Legii nr. 200/2010 cu un articol, care să prevadă dreptul străinilor stabiliți cu domiciliul permanent în RM de a solicita autorității competente pentru străini anularea acestui drept, în legătură cu emigrarea autorizată şi stabilirea cu domiciliul în străinătate;
 • necesitatea determinării unui mecanism ce ar permite documentarea străinilor, care, din condiții obiective, nu au reușit prezentarea actelor necesare în termen de până la 30 de zile până la expirarea dreptului de ședere în RM.

C. Legea privind azilul în Republica Moldova, nr. 270/2008: Legea cu privire la integrarea străinilor în Republica Moldova, nr. 274/2011;Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, nr. 1585/1998;

Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995:

 • revizuirea legislației naționale cu privire la azil şi armonizarea în continuare a  acesteia la standardele UE;
 • documentele temporare ale solicitanților de azil/durata de valabilitate ale acestora;
 • revizuirea legislației naționale cu privire la asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate persoanele, fără nici o discriminare, inclusiv pentru persoanele din grupurile social vulnerabile;
 • revizuirea legislației naționale cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a solicitanților de azil, care fac parte din categoriile vulnerabile şi care nu se regăsesc în lista persoanelor pentru care Guvernul are calitatea de asigurat[1] , pentru a putea beneficia de asistenţă medicală acordată în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ş.a.

D. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003:

 • modificarea Codului muncii cu referire la lucrătorii imigranți.

      E. Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008:

 • sporirea gradului de responsabilitate a angajatorului pentru încadrarea străinilor în câmpul muncii şi încălcarea regulilor de detașare/delegare a străinilor.

F. Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122 din 14.03.2003:

 • ajustarea termenilor din art. 171 alin. (4), art. 546 al. (1) la prevederile cadrului normativ internațional şi ale Legii nr. 270/2008, cu referire la beneficiarii de protecţie internaţională.

Astfel, Ministerul Afacerilor Interne îndeamnă societatea civilă, organizațiile, autoritățile, instituțiile, mediul de afaceri, persoanele interesate a participa prin înaintarea recomandărilor/propunerilor pe marginea inițiativei în cauză, care pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chișinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Octavian Troşcenco, Şef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului a MAI,   telefon: 222401, e-mail: octavian.troscenco@mai.gov.md

 

 


ANUNŢ

privind inițierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea simbolului corporativ şi a distincțiilor Ministerului Afacerilor Interne.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, începând cu 20 august 2020 inițiază procesul de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea simbolului corporativ şi a distincțiilor Ministerului Afacerilor Interne.

 

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

 

Propunerile şi opiniile pot fi expediate până la data de 7 septembrie 2020, în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Oleg Grădinaru, ofițer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 069873559, e-mail: oleg.gradinaru@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de supraveghere video portabili „Camere de corp".

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului de supraveghere video portabili „Camere de corp".

Scopul proiectului vizează reglementarea, organizarea şi funcţionarea Sistemul ui de supraveghere video portabil „Camere de corp", stabilirea procedurilor şi mecanismului de gestionare a camerelor de corp şi a staţiilor de andocare de către angajaţii Politiei. În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoană de contact: Denis Meleca, şefal Secţiei acte normative a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022- 868-149, e-mail: denis.meleca@igp.gov.md.

Regulamentului doc.Nota informativă doc.

ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii  Guvernului cu privire  la modificarea  punctului  9 din Regulamentul cu privire la organizarea şi  funcţionarea       Ministerului        Afacerilor Interne       aprobat       prin Hotărârea Guvernului nr.693/2017.

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea  procesului de elaborare a proiectului hotărârii  Guvernului cu privire  la modificarea  punctului  9 din Regulamentul cu privire la organizarea şi  funcţionarea       Ministerului        Afacerilor Interne       aprobat       prin Hotărârea Guvernului nr.693/2017.

Scopul  proiectului  este  reglementarea  expresă  cu  privire  la abilitarea  ministrului afacerilor  interne cu   atribuţii  de  instituire  şi implementare  a  sistemelor informaţionale, registre şi baze dedate, destinate activităţii instituţiei.

În   acest   context,  recomandările   părţilor   interesate   cu   privire   la   elaborarea  proiectului   prenotat,   pot  fi   expediate   la   adresa   de   e-mail   a   Direcţiei   juridice   a Inspectoratului   General   al   Poliţiei   din   subordinea   Ministerului   Afacerilor   Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile  lucrătoare.

Persoană  de  contact:  Denis   Meleca,  șef al  Secției   acte  normative  a  Direcției  juridice a Inspectoratului General  al Poliţiei  al Ministerului  Afacerilor  Interne, tel: 022-868-149, e-mail: denis.meleca@igp.gov.md.

Regulamentul.doc.


ANUNȚ

privind inițierea consultărilor publice pe marginea  proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultărilor publice pe marginea  proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 130/2012 privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă.

Propunerile subiecților interesați urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai.gov.md , până la 20 august 2020.

Persoana responsabilă: persoana responsabilă – Vladislav Cojuhari, , tel.: 022 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md, Dumitru Vleju, tel.: 022 255 750, e-mail: dumitru.vleju@mai.gov.md. 

Regulamentului doc. ; Nota informativă doc.


ANUNȚ 
privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizațiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, colaboratorilor Centrului Național Anticorupție şi funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.

Proiectul are drept scop stabilirea unor înlesniri angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne pe durata intervențiilor în situațiile de urgență și situațiile excepționale, precum și ajustarea Hotărârii Guvernului nr.78/1994.

În acest context, recomandările pârților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: tatiana.ursu@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Tatiana Ursu, ofițer principal al Direcției politici în domeniul situațiilor de urgență și excepționale a MAI.

Telefon de contact: (022) 255 173. 


ANUNȚ 
privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern

pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii nr. 130/2012 privind 
regimul armelor cu destinație civilă, cu modificările ulterioare. 


Ministerul Afacerilor Interne anunță, că procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii nr. 130/2012 privind regimul armelor cu destinație civilă, inițiat la 14 ianuarie 2020, continuă. 
În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens. 
Propunerile și opiniile urmează a fi transmise în termen de șapte zile, la adresa electronică  dppcc@mai.gov.md. 
Persoana responsabilă: Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: dumitru.vleju@mai.gov.md.  


ANUNȚ 

Ministerul Afacerilor Interne, inițiază începând cu data de 27.07.2020 consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Propunerile, sugestiile și opiniile autorităților publice interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 03 august 2020.

Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 785 5159 email: patrimoniu.dl@dse.md.   


ANUNȚ 

Ministerul Afacerilor Interne, anunță despre intenția de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Propunerile, sugestiile și opiniile autorităților publice interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne până la data de 24 iulie 2020.

Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 785 5159 email: patnmoniu.dl@dse.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2020 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2020-2027 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2020-2021.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări. Propunerile urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai.gov.md, în termen de 5 zile.

Persoana responsabilă: Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: dumitru.vleju@mai.gov.md.

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md.


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea

Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 282/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind instruirea în domeniul protecției civile. Proiectul prevede antrenarea deținătorilor şi administratorilor lacurilor de acumulare/iazurilor în procesul de instruire în domeniul protecţiei civile, precum şi modul de instruire a acestora.

Concomitent, se propune realizarea controlului stării protecţiei civile de către organul supravegherii de stat în domeniul protecţiei civile, conform competenților atribuite.

Proiectul are drept scop diminuarea riscurilor eventualelor situații excepționale, care pot apărea în rezultatul exploatării necorespunzătoare a bazinelor acvatice.

 În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: vitalie.cozmolici@mai.gov.md

Persoana responsabilă: Vitalie Cozmolici, consultant principal al Direcţiei politici în domeniul situaţiilor de urgenţă și excepționale.

Telefon de contact: (022) 255 561.


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea şi valabilitatea permisului de conducere.

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule, emiterea și valabilitatea permisului de conducere.

Condițiile de bază care au impus elaborarea prezentului proiect sunt:

- modernizarea și sporirea calității serviciilor publice prestate populației de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” prin re-ingineria și digitalizarea serviciului public „Eliberarea permisului de conducere”, inițiate în contextul realizării prevederilor Legii nr.25/2018 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”, precum și a Hotărârii Guvernului nr.966/2016 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021.

- conformarea proceselor educaționale din cadrul sistemului de formare a conducătorilor de vehicule la prevederile Codului educației al Republicii Moldova nr.152/2014 și Legii nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier, cu preluarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de la Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” a subsistemului informațional automatizat “Registrul persoanelor școlarizate în vederea obținerii dreptului de a conduce vehicule”, precum și a competențelor la actualizarea permanentă a acestuia;

- implementarea conceptului și noțiunii de „drept de a conduce vehicule”, prin divizarea acesteia de noțiunea de „permis de conducere”, fapt care ulterior va permite preluarea unor practici internaționale privind implementarea „Permiselor de conducere electronice, precum și conformarea la prevederile legislației naționale a Codului penal, Codului contravențional, în care se utilizează noțiunea de „drept de a conduce vehicule”.

Totodată, se menționează că Hotărârea Guvernului nr.1452/2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier, va fi abrogată din data aprobării și intrării în vigoare a prezentului proiect, care va menține prevederile actuale, referitoare la procesul de examinare și documentare cu permis de conducere.

         În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 30 iunie 2020.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-342, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md.


Anunţ

despre iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat, în temeiul prevederilor art. 8 din Legea nr. 589/1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare.

Prezentul proiect are drept scop executarea Planului de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele materiale de stat pentru anul 2020 (cu caracter secret), cât şi a solicitărilor agenţilor economici privind eliberarea grâului alimentar din rezervele materiale de stat cu titlu de împrospătare cu decalaj în timp.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile.

Persoane responsabile:

- Diana Salcuțan, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

- Iana Vasilache, consultant principal al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare;

Telefoane de contact: (022) 255-908; (022) 255-328, e-mail: rezerve@mai.gov.md.

 


ANUNȚ

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340/2001

cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a fost elaborat în scopul executării Procesului-verbal nr.9 al şedinţei operative la Prim-ministru din 21 martie 2020.

Prezentul proiect are drept scop modificarea componenţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare, pe adresa de e-mail: urgenta@mai.gov.md

Persoana responsabilă: Alexandra Brînza, consultant principal al Direcţiei politici în domeniul situaţiilor de urgenţă și excepționale. Telefon de contact: (022) 255 440.


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

„Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 614 din 11 decembrie 2019”

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 614 din 11 decembrie 2019”.

Scopul proiectului este de opera modificările și completările necesare în Hotărârea Guvernului nr. 614 din 11 decembrie 2019 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020” în vederea transferării pentru alte perioade și/sau anulării măsurilor stipulate în aceasta.

Proiectul documentului este elaborat în contextul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr.55 din 15.03.2020 privind declararea stării de urgență, în contextul declarării de către Organizația Mondială a Sănătății a pandemiei de coronavirus (COVID-19) la 11 martie 2020 și instituirea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică la 13 martie 2020 a codului roșu la nivel național în legătură cu situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19, prevederile pct. 25 a Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 3 din 23 martie 2020, Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a pct. 7 și pct. 30 a Hotărârii nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Propunerile părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: dse@dse.md, dei@dse.md în termen de 10 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Sergiu Ciolan, ofițer principal al Direcției evaluare intervenții a Direcției generale intervenții a IGSU al MAI. Telefon de contact: (022) 78 51 22, email: dei@dse.md 


ANUNŢ

 privind inițierea procesului de elaborare a setului de materiale

privind modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a setului de materiale privind modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003.

Inițierea elaborării proiectul derivă ca urmare a aprobării Hotărârii Guvernului nr. 388/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1127/2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere de tip nou. În acest context, la data de 01 ianuarie 2020 au fost puse în aplicare permisele de conducere de model 2019, fapt care generează modificarea Acordului menționat.

Proiectul în cauză vizează ajustarea tabelelor tehnice de echivalare și a listei permiselor de conducere prevăzute în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind conversiunea permiselor de conducere, semnat la Roma la 27 noiembrie 2003, fapt ce va avea efecte benefice pentru cetățenii Republicii Moldova, asigurîndu-le libera circulație în traficul internațional la conducerea transportului pe teritoriul Republicii Italiene, inclusiv pentru facilitarea încheierii unor contracte avantajoase de muncă.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 iunie 2020.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-342, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.  


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări. Propunerile urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai. gov.md, până la 11 iunie 2020.

Persoana responsabilă: Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: dumitru.vleju@mai. gov.md.

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md

 •  

ANUNŢ

privind inițierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, începând cu 27 mai 2020 inițiază procesul de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

Propunerile şi opiniile pot fi expediate până la data de 9 iunie 2020, în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Oleg Grădinaru, ofițer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 069873559, e-mail: oleg.gradinaru@mai.gov.md.  


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (revizuirea categoriei grupului ocupațional la unele categorii de funcționari publici).  

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului menționat, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate, prin prezentarea de propuneri și recomandări. Propunerile urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai.gov.md, până la 15 iunie 2020.

Persoana responsabilă: Vica Rusu, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750,                      e-mail:  vica.rusu@mai.gov.md.

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md. 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului documentului strategic cu privire la activitățile de asigurare a siguranței copiilor, elevilor, studenților în instituțiile de educație și adiacentul acestora

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului documentului strategic cu privire la activitățile de asigurare a siguranței copiilor, elevilor, studenților în instituțiile de educație și adiacentul acestora.

Scopul proiectului menționat constă în promovarea unui mediu sigur de dezvoltare a copiilor, elevilor, studenților, formarea deprinderilor de siguranță a acestora, precum și diminuarea şi prevenirea cazurilor de victimizare în mediul școlar prin implicarea tuturor instituțiilor și actorilor din domeniu.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului prenotat, propunerile subiecților interesați urmează a fi transmise la adresa electronică dppcc@mai.gov.md , până la 15 iunie 2020.

Persoana responsabilă: Vica Rusu, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750,                       e-mail: vica.rusu@mai.gov.md.     

Vladislav Cojuhari, șef al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, e-mail: vladislav.cojuhari@mai.gov.md.  


Anunt

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului „Strategia națională în domeniul migrației și azilului - 2030” şi a Planului de acţiuni de implementare a acesteia.

Ministerul Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a proiectului „Strategia națională în domeniul migrației și azilului - 2030” şi a Planului de acţiuni de implementare a acesteia.

Scopul proiectului se justifică prin realizarea obiectivului 2.20. (acţiunea 2.20.2) „Dezvoltarea politicilor în domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor” din Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 cu privire la aprobarea Planului de Acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.

Astfel, informaţiile şi recomandările părților interesate în elaborarea proiectului menționat pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne.

 Persoane responsabile:

Elena Coliujco,  șef-adjunct a Direcției legislație coordonare și gestionare date, tel.022/265/631, elena.coliujco@bma.gov.md;

Valentina Ungureanu, specialist principal al Secției legislație și management proiecte, tel. 022/277/488, valentina.ungureanu@bma.gov.md. 


ANUNȚ 

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a instituţiei publice de învăţământ superior de stat Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiei publice de învățămînt de formare profesională continuă ,,Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne”.

Ministerul Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a hotărârii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a instituţiei publice de învăţământ superior de stat Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiei publice de învățămînt de formare profesională continuă ,,Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne”.

Scopul proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a instituţiei publice de învăţământ superior de stat Academia ,,Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne şi a instituţiei publice de învățămînt de formare profesională continuă ,,Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne”, se justifică prin implementarea obiectivului 2.1 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019, privind îmbunătățirea sistemului de pregătire inițială și continuă, cu accent pe pregătirea practică; unificarea sistemului de pregătire la nivelul Ministerului Afacerilor Interne sub umbrela Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne.

 

Persoane responsabile:

 • Nicolae Vascauțan, șef al Direcției politici de personal și învățămînt a MAI, nicolae.vascautan@mai.gov.md, tel: 068692400;
 • Dinu Ostavciuc, rector al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI, dinu.ostavciuc@mai.gov.md, tel: 078551551, 022229727. 

ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1101/2018

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Necesitatea elaborării proiectului rezultă din prevederile Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636/2019 (acțiunea nr. 2.21.1.), precum și Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (pct. 3, subpct. 2) și pct. 28 din Strategie).

Elaborarea proiectului se impune în contextul finalizării, în anul 2020, a primei etape de realizare a Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023.

Data plasării anunțului

9 aprilie 2020

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

25 mai 2020

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 


ANUNȚ

inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea

Horărîrii Guvernului nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului privind modificarea Horărîrii Guvernului nr. 50/2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor.

În contextul implementării practice a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Moldova cu privire la readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, au fost înregistrate unele dificultăți de ordin legal și procedural intern.

Problema întîmpinată este legată de imposibilitatea readmisiei familiilor mixte în speță, atunci cînd unul dintre soți este cetățean al Republicii Moldova, iar celălalt - cetățean străin.

Prin proiectul în cauză se propune operarea unor modificări în Hotărîrea Guvernului nr. 50/2013 pentru probarea Regulamentului cu privire la eliberarea vizelor,  care vor crea condiții necesare pentru readmisia străinilor în vederea asigurării executării corespunzătoare a obligațiilor, ce rezultă din acordurile încheiate de Republica Moldova în domeniul readmisiei, și anume, introducerea în conținutul Capitolului V a unui punct ce va reglementa exceptarea de la prezentarea unor documentelor prevăzute în punctul 140, subpunctul 4) din Hotărîrea Guvernului nr. 50/2013 pentru străinii căsătoriți cu cetățeni ai Republicii Moldova ce urmează a fi returnați împreună cu familia în Republica Moldova în baza acordurilor de readmisie încheiate de Republica Moldova cu alte state.

Recomandările pe marginea problematicii în cauză pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoane de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.  Ecaterina Mihailaș, Biroul migrație și azil, telefon: 067103458, e-mail: ecaterina.mihailas@bma.gov.md. 


   ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la organizarea celei de-a 48-a Conferințe Regionale Europene INTERPOL”.

   Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la organizarea celei de-a 48-a Conferințe Regionale Europene INTERPOL”.

   Scopul proiectului prenotat este aprobarea Programului celei de-a 48-a Conferințe Regionale Europene INTERPOL, alocarea, din fondul de rezervă al Guvernului, Ministerului Afacerilor Interne mijloace financiare pentru organizarea şi desfăşurarea conferinței menționate, precum și asigurarea efectuării procedurii de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, la serviciile necesare.

   În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne:jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

   Persoana de contact: Denis Meleca (șef interimar al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției, telefon de contact: 022-868-143).

 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță publică și rutieră pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță, că începând cu 18 februarie 2020, inițiază procesul de elaborare proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de modernizare tehnologică a Sistemului de siguranță publică și rutieră pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia.

   In vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

    Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 28 februarie 2020, la adresa electronică DPDQSP@mai.gov.md.

   Persoana responsabilă: Alexandru Tocarjevschi, șef al Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI, telefon de contact (022) 255 610, email: alexandru.tocarjevschi@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

În anul 2016 a fost dat în exploatare sediul actual al sectorului poliției de frontieră „Volintiri” al Direcției regionale Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În rezultatul redislocării sectorului poliției de frontieră „Volintiri” edificiile amplasate pe terenul cu numărul cadastral 8537201.103 (proprietatea satului Volintiri, raionul Ștefan Vodă) nu sunt folosite.
Astfel, se constată oportună transmiterea edificiilor și bunurilor aferente amplasate pe terenul cu numărul cadastral 8537201.103 la balanța primăriei satului Volintiri, întrucât odată cu trecerea bunurilor în administrarea unității administrativ-teritoriale, construcțiile cu destinație publică vor fi utilizate în interesul localității.

Data plasării anunțului

27 ianuarie 2020

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

11 februarie 2020

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md.

 

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Diana Moraru, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne
Telefon de contact: 022 264 514
e-mail: diana.moraru@border.gov.md
Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne
Telefon de contact: 022 255 653, 079396069
e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.557/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ridicare, transportare, depozitare şi restituire a mijloacelor de transport în procesul de constatare a contravenţiilor.

    Scopul proiectului este eficientizarea funcţionării circulaţiei rutiere, sporirea nivelului de disciplină a conducătorilor mijloacelor de transport şi crearea condiţiilor corespunzătoare de siguranţă pentru participanţii la trafic.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

    Persoană de contact: Denis Meleca, șef interimar al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-149, e-mail: denis.meleca@igp.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2020”.

      Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2020.

      Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile art.33, alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, care stipulează dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt  lipsiți de mijloacele de existență.

     Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 678/2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019, în mărime de 7953 lei. Astfel, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție internațională va constitui 1192 lei 95 bani.

      Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

      Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md. 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative

     Ministerul Afacerilor Interne anunță că, începând cu 14 ianuarie 2019, inițiază elaborarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în vederea executării şi implementării unor acțiuni din Planul naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018- 2022, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 89/2018.

      În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate prin prezentarea propunerilor și opiniilor.

       Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 28 ianuarie 2020, la adresa electronică: dppcc@mai.gov.md.

      Persoana responsabilă: Serghei Pântea, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: serghei.pintea@mai.gov.md.


ANUNŢ

privind inițierea elaborării proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la legitimațiile de veterani ai organelor afacerilor interne.

       Ministerul Afacerilor Interne anunță că, începând cu 15 ianuarie 2020 inițiază procesul de elaborare a proiectului de Hotărîre a Guvernului cu privire la legitimațiile de veterani ai organelor afacerilor interne.

         În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

     Propunerile şi opiniile pot fi expediate până la data de 28 ianuarie 2020, în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Oleg Grădinaru, ofițer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 069873559, e-mail: oleg.gradinaru@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii nr. 130/2012 privind regimul armelor cu destinație civilă, cu modificările ulterioare.

      Ministerul Afacerilor Interne anunță, că începând cu 14 ianuarie 2020, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii nr. 130/2012 privind regimul armelor cu destinație civilă, cu modificările ulterioare.

      În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

    Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 27 ianuarie 2020, la adresa electronică dppcc@mai.gov.md. Persoana responsabilă: Serghei Pântea, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: serghei.pintea@mai.gov.md. 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul contravenţional, Codul penal, Legea nr.131 din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, nr.131/2007 şi Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, nr.713/2001).

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 16.12.2019, elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul contravenţional, Codul penal, Legea nr.131 din 07 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier, nr.131/2007 şi Legea privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, nr.713/2001).

Astfel, în scopul responsabilizării participanţilor la trafic, în vederea conformării la prevederile normelor de siguranţă rutieră, neadmiterii derogării de la normele stabilite, se instituie necesitatea intervenirii la nivel normativ, de instituire a unui mecanism eficient de combatere a fenomenului încălcării limitei de viteză pe segmentele de drum, inclusiv prin aplicarea sancţiunii de suspendare a dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 de zile pînă la 6 luni, sancţiune care va fi aplicată de Poliţie, precum şi de responsabilizare a proprietarului mijlocului de transport pentru încălcările constatate cu mijloace tehnice certificate sau omologate.

Motivarea propunerilor înaintate o constituie faptul că contravenientul atentează prin faptele sale, asupra valorilor sociale ocrotite într-un stat de drept și anume siguranţa rutieră, iar sancțiunile şi mecanismul aplicat, este blînd și disproporționat în raport cu fapta comisă.

Persoane de contact: Veaceslav Sîrbu, şef al Serviciului asistenţă juridică a Inspectoratului naţional de patrulare a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 062102267, e-mail:veaceslav.sirbu@igp.gov.md.

 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative.

Ministerul Afacerilor Interne anunță că, începând cu 9 decembrie 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative în domeniul protecției unor categorii de funcționari în exercitarea obligațiunilor de serviciu (art. 353 și altele din Codul contravențional; art. 349 și altele din Codul penal, după caz alte acte normative în domeniu).

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor persoanelor interesate prin prezentarea propunerilor și opiniilor.

Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 20 decembrie 2019, la adresa electronică:  dppcc@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Serghei Pântea, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: serghei.pintea@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 288/2012 cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare.

        Ministerul Afacerilor Interne anunță, că începând cu 5 decembrie 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 288/2012 cu privire la crearea Consiliului naţional de coordonare a activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate, cu modificările ulterioare.

         În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

      Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de  19 decembrie 2019,  la adresa electronică  dppcc@mai.gov.md.

      Persoana responsabilă: Serghei Pântea, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: serghei.pintea@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

       Ministerul Afacerilor Interne iniţiază prezentul proiect prin substituirea la pct. 1 subpct. 3) a cifrei „5” cu cifra „23” din Hotărîrea Guvernului nr.980/2018 cu privire la transmiterea bunurilor imobile, prin care s-a decis transmiterea, cu titlu gratuit, din administrarea Procuraturii Generale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne bunurile din proprietatea publică a statului neutilizate în procesul de lucru, fezabile pentru instruirea și modernizarea sediilor sectoarelor de Poliție.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Natalia Nirauța (Ofițer principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-876, email: natalia.nirauta@mai.gov.md.

 


ANUNȚ

privind iniţierea procesului de modificare a anexei nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr.650/2006 

        Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 30 octombrie 2019 procesul de modificare a anexei nr. 14 din Hotărârea Guvernului nr.650/2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice, precum și a funcționarilor publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, ofiţer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.

 


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raţionalizare a administrării sistemelor informaţionale de stat.

 

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Scopul proiectului este excluderea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din lista autorităților care transmit centrele de date în administrarea Instituției publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”, conform pct.17 din Hotărîrea Guvernului nr.414/2018, în scopul asigurării implementării acesteia și continuității dezvoltării și menținerii Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră.

 

Data plasării anunțului

25 octombrie 2019

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

11 noiembrie 2019

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md.

 

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Tatiana Cugut, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 264 586

e-mail: tatiana.cugut@border.gov.md

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui teren

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Prin proiect se va propune transmiterea cu titlu gratuit, în scopul construcției unui turn de telecomunicații, din proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale (or. Vulcănești) în proprietatea publică a statului, administrarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, a terenului cu numărul cadastral 9603403075 și cu suprafața de 0,0165 ha, amplasat în extravilanul orașului Vulcănești

Data plasării anunțului

25 octombrie 2019

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

11 noiembrie 2019

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Diana Moraru, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 264 514

e-mail: diana.moraru@border.gov.md

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.765/2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova.

 

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei

Scopul proiectului este adaptarea Hotărârii Guvernului nr.765/2014 la prevederile Convenției privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954, Convenției privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, precum și la prevederile Acordurilor între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele altor state privind călătoriile fără vize ale cetățenilor Republicii Moldova și cetățenilor străini.

 

Data plasării anunțului

22 octombrie 2019

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

7 noiembrie 2019

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail-ul: vladimir.sava@mai.gov.md.

 

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Tatiana Cugut, ofițer principal al Direcției juridice și practică contravențională a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne.

Telefon de contact: 022 264 586; e-mail: tatiana.cugut@border.gov.md

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069; e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 


ANUNȚ

privind iniţierea procesului de elaborare a

proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2020.

SCOPUL PROIECTULUI: organizarea procesului de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2020 pentru acțiuni în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale, cît și controlul realizării implementării actelor legislative și normative în domeniul protecției civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorități ale administrației publice centrale, în unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizații și instituții cu orice formă de proprietate.

În acest context, recomandările părților interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare, în adresa dlui Daniel Golovca, ofițer principal al Secției analiză și evidență statistică a Direcției analiză, evidență și planificare a Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, telefon de contact 022738518, e-mail: planificare@dse.md.


ANUNȚ

privind iniţierea procesului de elaborare a

proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile.

       Prezentul proiect are ca scop primirea în gestiunea economică subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a bunurilor imobile (terenuri, construcții) în scopul edificării unor Remize de pompieri și salvatori la standarde europene.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 17 octombrie 2019.

Persoana responsabilă: Tocan Axenia, ofițer principal al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: patrimoniu.dl@dse.md.


ANUNȚ

privind iniţierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de intervenție al Guvernului pentru anul 2019.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea consultărilor publice a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de intervenție al Guvernului pentru anul 2019.

SCOPUL PROIECTULUI: acordarea ajutorului autorităților publice locale: Consiliului raional Basarabeasca pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul desfășurării lucrărilor de lichidare a consecințelor situației excepționale cu caracter natural „ploi torențiale cu vânt puternic” din 03 iulie 2019 și autorităților publice centrale: Ministerul Apărări, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Carabinieri pentru rambursarea cheltuielilor suportate pe parcursul desfășurării lucrărilor de fortificare a digului de protecție antiviitură în vecinătatea localității Crocmaz, raionul Ștefan-Vodă, în perioada 24-29 mai 2019.

Propunerile, sugestiile și opiniile autorităților interesate în raport cu proiectul menționat, pot fi expediate în termen de 10 zile lucrătoare, în adresa dlui Serghei PUIU, șef Secție planificare și monitorizare a Direcției analiză, evidență și planificare a Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, telefon de contact 022738518, e-mail: planificare@dse.md.


Anunţ

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

Scopul proiectului hotărîrii Guvernului pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului constă în revizuirea Statutului CIPAL, prin aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne, astfel fiind stabilite domeniile de activitate ale Centrului, dar și atribuțiile Colegiului.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne.

Persoana responsabilă: Ivan Sîrbu, ofițer principal al Serviciului juridic al CIPAL al MAI.

 

Telefon de contact: 022 255 699, e-mail: ivan.sirbu@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului

cu privire la transmiterea unor mijloace de transport.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor mijloace de transport.

Prezentul proiect, are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit a unor mijloace de transport din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în proprietatea publică a Consiliului orășenesc Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 07 octombrie 2019.

Persoana responsabilă: Roman Abajirov, ofițer superior al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 73 85 20, email: tehnica.dl@dse.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului analizei de impact a proiectului
hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea
unor acte legislative (integrarea străinilor)

        Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative” precum și analiza de impact.

      Prin proiectul în cauză se propune revizuirea și ajustarea Legii nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova la schimbările legislației naționale privind regimul străinilor în Republica Moldova și la situația migrațională din regiune, privind includerea tuturor categoriilor de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova în măsurile de integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora.

         Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile măsurii de implementare nr. L.l a prevederii nr. 14 a Acordului de Asociere din titlul III al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30 decembrie 2016, acțiunii 6) pentru realizarea Obiectivului nr. 20 a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, precum și sub-acțiunii 1.1.1. a Obiectivului nr la Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 71 din 23.01.2018

       Recomandările pe marginea proiectului precum și a analizei de impact pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chișinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact:

 1. Tatiana CIUMAȘ, șef a Secției integrare și acomodare a Direcției azil și integrare a Biroului migrație și azil, MAI, tel: 0222656305, e-mail: tatiana.ciumas@bma.gov.md ; secretariat@mai.gov.md;

 

 1. Octavian TROȘCENCO, șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului a MAI tel: 078880768, e-mail: secretariat@mai.gov.md octavian.troscenco@mai.gov.md.

     


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la 
modificarea Anexei nr.l (poziția 1137, 1138) la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

 

       Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea Anexei nr.l (poziția 1137, 1138) la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

          Prezentul proiect are ca scop modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice.

       În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 septembrie 2019.

         Persoana responsabilă: Tocan Axenia, ofițer principal al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

            Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: patrimoniu.dl@dse.md.


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele
materiale de stat

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat.

Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situații excepționale a Republicii Moldova nr. 12-13-4293 din 18.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecințelor situației excepționale, în urma deteriorării acoperișului blocului locativ din str. Prieteniei, 163 din s. Otaci, raionul Ocnița precum și pentru restabilirea acoperișurilor caselor de locuit din unele localități ale raionului Glodeni, care au avut de suferit în urma calamităților naturale, cauzate de vîntul puternic din 2 iulie 2019.„

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotam, șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md


Anunţ

despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului

de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat

 

         Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale  de stat.

         Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-4293 din 18.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale, în urma deteriorării acoperişului blocului locativ din str. Prieteniei,163 din s. Otaci, raionul Ocniţa precum şi pentru restabilirea acoperişurilor caselor de locuit din unele localităţi ale raionului Glodeni, care au avut de suferit în urma calamităţilor naturale, cauzate de vîntul puternic din 2 iulie 2019.

         În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

 

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne inițiază începând cu 29 august 2019 procesul de modificare a legislației aferente sistemului calității în construcții, privind excluderea de sub incidența Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător a controalelor efectuate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică aplicate șantierelor de construcții, în contextul în care a fost promovată regula conform căreia orice activitate practicată de agenții economici constituie activitate de întreprinzător fapt care a generat periclitarea mecanismului de control al calității în construcții și care, pe cale de consecință a dus la multiple cazuri de încălcare a legislației și documentelor normative în construcții, motiv pentru care se consideră judicioasă

Propunerile și opiniile autorităților interesate și a societății civile pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Denis Beliman (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-676, email: denis.beliman@mai.gov.md.


Anunț

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din procesul de reorganizare a administrației publice centrale, inițiat prin Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern și Legea nr. 98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate.

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI.

Persoana responsabilă: Alina Zaporojan, șef al Direcției juridice a STI.

Telefon de contact:  0(22)255-568

e-mail: alina.zaporojan@mai.gov.md


ANUNȚ

privind inițierea elaborării proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2019-2026 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2019-2020.

Ministerul Afacerilor Interne anunță, că începând cu 08 august 2019, inițiază procesul de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale antidrog pentru anii 2019-2026 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2019-2020.

Proiectul hotărârii Guvernului urmează să fie elaborate urmare expirării termenului producerii efectelor juridice a Hotărârii Guvernului nr.1208/2010 cu privire la aprobarea Strategiei naționale antidrog pe anii 2011-2018 și a Planului național de acțiuni antidrog pentru anii 2017-2018.

În vederea eficientizării procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și opiniilor în acest sens.

Propunerile și opiniile urmează a fi transmise până la data de 30 august 2019, la adresa electronică  dppcc@mai.gov.md.

Persoana responsabilă: Dumitru Vleju, ofițer principal al Direcției politici de prevenire și combatere a criminalității a MAI, telefon de contact (022) 255 750, email: dumitru.vleju@mai.gov.md .


ANUNȚ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.284/2013

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor și normelor de echipare cu uniformă a polițiștilor a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este ajustarea cadrului normativ întru utilizarea uniformelor donate cu titlu gratuit în activitatea de serviciu.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Luminița Coșciug, ofițer principal al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 06 august 2019 procesul de reorganizare a Întreprinderii de Stat ,,Servicii pază” în Instituția Publică ,,Servicii Pază”, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, art. 32 alin. (2) din Legea nr.98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate şi art. 12 alin. (1) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.  


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 2472,027 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de achiziționare a serviciilor de demolare şi de terasament, de expertiză a blocului de locuit din str. Prieteniei 153, or. Otaci, raionul Ocniţa, avariat ca urmare a prăbuşirii unei scări la 19 iunie 2019, precum şi a cheltuirilor de transportare a deşeurilor provenite din lucrările de demolare.

Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: dse@dse.md, dpi@dse.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist principal al Direcţiei pregătire intervenţii a Direcţiei generale intervenţii a IGSU al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: dpi@dse.md.

 


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
de lege cu privire la rezervele de stat

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului de lege cu privire la rezervele de stat.
    Prezentul proiect are drept scop adaptarea la condiţiile actuale a legislaţiei în domeniul reyervelor materiale de stat şi de mobilizare.
    În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare
Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.

 


Anunţ 

privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

         Prezentul proiect are ca scop alocarea mijloacelor financiare pentru înlăturarea efectelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova în perioada mai-iunie 2019.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 10 zile lucrătoare.

         Persoana responsabilă: Nadejda Chetraru, șef Direcţie analiză, evidență și planificare a Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

         Telefon de contact: (022) 73 85 31, email: planificare@dse.md.


Anunţ
despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale  de stat.
    Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-4099 din 09.07.2019 privind eliberarea bunurilor din rezervele materiale de stat, pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale, în urma prăbuşirii blocului locativ din s. Otaci, raionul Ocniţa.
    În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare
Telefon de contact: (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


Anunț
despre inițierea procesului de elaborare a proiectului
de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele
materiale de stat pentru comercializare la prețuri reduse

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat pentru comercializare la prețuri reduse.

Prezentul proiect are drept scop împrospătarea și înlocuirea bunurilor materiale din rezervele materiale de stat, prin comercializarea unor bunuri la prețuri reduse, din cauza conjuncturii de piață.

In acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare al Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă'. Nadejda Rotaru, șef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat și de mobilizare

Telefon de contact'. (022) 222 021, email: rezerve@mai.gov.md.


Anunţ
privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.
Inițierea proiectului enunțat derivă din  modificările operate prin Legea     nr. 321 din  30/2018 cu privie la modificarea unor acte legislative în Legea               nr. 131/2007 privind siguranța traficului rutier şi în Legea nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport şi modificarea unor acte legislative.
Astfel, urmare acestor modificări proiectul hotărîrii Guvernului în cauză propune modificarea Hotărârii Guvernului nr. 770 din 15/2012 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a modelelor certificatului de înmatriculare şi certificatului de înmatriculare provizoriu de tip nou pentru vehicule şi Hotărârii Guvernului nr. 1047 din 08/1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare „Automobilul” în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării autovehiculelor şi remorcilor acestora, astfel încît cetăţenilor Republicii Moldova care locuiesc în satele Gîsca, Chițcani, Zahorna, Merenești și Cremenciug din raionul Căușeni (care nu sunt sub jurisdicţia Chişinăului) să le fie asigurat dreptul la mecanismul înmatriculării mijloacelor de transport cu numere de înmatriculare „neutre” în vederea asigurării dreptului acestora la traficul internaţional.
În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 25 iulie 2019.
Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.
Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md 


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 01 iulie 2019 procesul de modificare a Legii nr. 283/2003 privind activitatea particulară de detectivi și pază și a Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, în vederea executării indicației Guvernului din 20 iunie 2019.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne iniţiază începând cu 01 iulie 2019 procesul de modificare a articolului 61 din Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne nr. 288/2016.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Uliana Bădărău (șef al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-172.

 


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului privind aprobarea

Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 18.06.2019, elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei.

Scopul proiectului prenotat este crearea unui cadru comprehensiv ce va reglementa atât organizarea şi funcţionarea, cât și, structura și efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliției, accesibil şi eficient, contribuind în ultimă instanţă la realizarea conformă a misiunii şi sarcinilor cu care este investit.

Totodată, necesitatea adoptării proiectului prenotat reiese din necesitatea aducerii în concordanță a cadrului normativ subordonat Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Persoane de contact: Ţurcanu Sergiu, şef al Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-151, e-mail: sergiu.turcanu@igp.gov.md.

Batco Alexei, şef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009, e-mail: alexei.batco@igp.gov.md.

 


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 06 iunie 2019 procesul de modificare a anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351/2005 ,,Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile”.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate și a societății civile, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, Dorina Cozari (consultant principal al Secției juridice a Direcției management instituțional), tel. 255-693, email: dorina.cozari@mai.gov.md.

 


ANUNŢ

privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi

de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora.

Inițierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului derivă din modificările operate prin Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 446), prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (MO al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479, art. 784), precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) și ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative.

La etapa actuală nu există un act normativ consolidat care să aprobe forma și conținutul tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 273/1994: buletine de identitate, permise de ședere, pașapoarte și documente de călătorie, precum și să conțină toate modelele ale tuturor tipurilor de buletine de identitate și permise de ședere (de generația I, II și III), de pașapoarte și documente de călătorie (cu și fără mediul de stocare electronică a datelor, inclusiv a celor biometrice), puse în circulație de către autoritățile competente ale statului în diferite perioade de timp, începând cu anul 1995 încoace, care la momentul actual sunt valabile, cu excepția situațiilor când în condițiile legii se consideră nevalabile.

Pornind de la premisa că Hotărîrea Guvernului nr. 53/2013 cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou urma să fie supusă unor modificări și completări esențiale, se propune elaborarea proiectului într-un act normativ consolidat, în care să se regăsească toate modelele ale tuturor tipurilor de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte care sunt valabile și se află în circulație.

Mai mult ca atât, proiectul prevede expunerea formei și descrierea conținutului tuturor tipurilor de acte de identitate de ultimă generație, eliberate de autoritățile competente ale Republicii Moldova, precum și abrogarea HG nr. 53/2013 cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou.

            Respectiv, în legătură cu elaborarea și înaintarea concomitentă a hotărârii Guvernului cu privire la punerea în circulație a modelelor noi de acte de identitate și aprobarea formei și a conținutului acestora, care va reprezenta un act normativ consolidat referitor la toate tipurile și la toate modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte valabile, aflate în circulație și acelea care urmează a fi puse în circulație potrivit prevederilor legale, și ca urmare cu scopul reducerii multiplicității normelor juridice în același domeniu, se propune expunerea în formulă nouă a punctului 16 din Concepția sistemului informațional automatizat ,,Registrul de stat al populației”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 333/2002.

            În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 iunie 2019.

Persoana responsabilă: Veaceslav Iurțuc, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-638, 069099632, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md


ANUNŢ

 privind inițierea procesului de elaborare a proiectului

hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se

operează în unele hotărîri ale Guvernului

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Inițierea elaborării proiectul hotărârii Guvernului derivă din modificările operate în Legea nr. 61/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 446), prin care au fost operate amendamente la Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, ale art. XVII alin. (3) din Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 467-479, art. 784), precum şi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative în vederea asigurării corelării cu prevederile actului normativ de nivel superior a prevederilor actelor normative cu care se află în conexiune, și anume ale:

 • Regulamentului-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învățământ de stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.74/2007;  
 •  
 • Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2013;
 •  
 • Regulamentului cu privire la procedura dobândirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1144/2018.

Proiectul prevede și unele amendamente care vin să optimizeze și să eficientizeze procesele operaţionale de prestarea serviciilor publice referitoare la eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.                     

         În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 iunie 2019.

Persoana responsabilă: Veaceslav Iurțuc, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a MAI.

Telefon de contact: 022 255-638, 069099632, e-mail: veaceslav.iurtuc@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

  Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative”.

    Prin proiectul în cauză se propune revizuirea și ajustarea Legii nr. 274/2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova la schimbările legislației naționale privind regimul străinilor în Republica Moldova și la situația migrațională din regiune privind includerea tuturor categoriilor de străini documentați cu drept de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, în măsurile de integrare pentru o mai sigură incluziune socială a acestora.

    Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile măsurii de implementare nr. L.1 a prevederii nr. 14 a Acordului de Asociere din titlul III al Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472/2016; acțiunii 6) pentru realizarea Obiectivului nr. 20 al Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736/2016; precum și sub-acțiunii 1.1.1. a Obiectivului nr 1 al Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 71/2018.

      Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Octavian Troșcenco, șef al Direcției politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-001, e-mail: octavian.troscenco@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

         Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 30 mai 2019 procesul de modificare a Regulamentului cu privire la evoluţia în carieră a funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 460/2017.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, ofiţer principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind iniţierea elaborării proiectului de decizii

  Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2019-2020 privind integrarea străinilor”.

  Prin proiectul în cauză se propune aprobarea unui plan de acțiuni complex destinat să faciliteze integrarea străinilor și să reducă riscurile excluziunii sociale a acestora, să faciliteze activitatea autorităților publice în planificarea implementării activităților de integrare, să sporească implicării structurilor locale, să asigure implementarea uniformă a cadrului legal în domeniul integrării străinilor pe întreg teritoriul țării, inclusiv prin implicarea autorităților publice locale și societății civile, precum și să dea o claritate pentru străini nivelul de implicare a statului în promovarea activităților de integrare.

  Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile Acțiunii nr. 5) a Obiectivului 19 al Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016 care prevede elaborarea şi implementarea planurilor bienale de acţiuni de reintegrare /integrare a migranților.

  Proiectul în cauză constituie un răspuns la necesitatea de asigurare a realizării drepturilor străinilor aflaţi legal pe teritoriul Republicii Moldova și prevede mecanismele prin care persoanele să îşi poată exercita drepturile şi libertăţile legale, articula interesele, respecta obligaţiile şi atenua diferenţele.

  Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

  Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.


ANUNȚ

privind inițierea elaborării deciziei

Tipul deciziei (denumirea proiectului)

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova

   

Argumentarea necesității de adoptare a deciziei 

Inițierea proiectului enunțat derivă din necesitatea înlăturării unor deficiențe constatate la implementarea în practică a Regulamentului menționat

   

Data plasării anunțului

27 mai 2019

   

Termenul-limită pentru prezentarea recomandărilor

14 iunie 2019

   

Adresa și modalitatea în care părțile interesate pot prezenta sau expedia recomandări

Direcția politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, nr. 75 sau la e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

   

Persoana responsabilă, funcția, date de contact

Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne

Telefon de contact: 022 255 653, 079396069

e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor.

Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne anunță iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 și nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 284/2013 privind aprobarea uniformei, însemnelor şi normelor de echipare cu uniformă ale poliţiştilor.

Scopul proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 și nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 284/2013 constă în stabilirea prevederilor referitoare la echiparea cu uniformă a polițiștilor delegați la cursuri de formare inițială.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: cipal@mai.gov.md..

Persoana responsabilă: Ivan Sîrbu, specialist principal jurist al Serviciului juridic al CIPAL al MAI.

Telefon de contact: 022 255 699, e-mail: ivan.sirbu@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

Departamentul trupelor de carabinieri anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire  la transmiterea unui bun imobil.

Prezentul proiect are ca scop transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne gestiunea Departamentului trupelor de carabinieri, în proprietate publică al Consiliului raional Donduşeni, a clădirii blocului administrativ din str. Hajdeu, 1, or. Donuşeni.

Astfel, Recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Departamentului trupelor de carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65 A până la data de 13 mai 2019.

Persoana responsabila: Diana Scurtu, șef al Secției juridice a Departamentul trupelor de carabinieri al MAI, (022) 73-93-55,

email: diana.scurtu@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea si completarea anexei nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008 cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate fata de organizațiile internaționale.

Scopul proiectului este de a include Oficiul European de Politie (Europol) în anexa nr.2 a Hotărârii de Guvern nr.454/2008, și asigurarea achitării ulterioare pentru utilizarea canalului securizat de comunicare conform Memorandumului de Înțelegere între Republica Moldova și Oficiul European de Polițe privind linia securizata de comunicare din 16.01.2014, prin care RM a obținut accesul la canalul securizat SIENA, care permite schimbul direct de date și informații de uz polițienesc dintre Republica Moldova și cele 28 de state-membre ale Uniunii Europene prin intermediul Europol.

Astfel, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Direcției cooperare internaționala a Ministerului Afacerilor Interne până la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabila: Petru Turcan, șef al Direcției cooperare internaționala a MAI.

Telefon de contact: 022 255 165, email: petru.turcan@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri.

Prezentul proiect, în scopuri de serviciu, are ca scop transmiterea, cu titlu gratuit, unor mijloace de transport din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) în proprietatea publică a Autorității Administrativ Teritoriale Vadul lui Vodă a unor mijloace de transport.

Totodată, la solicitarea Centrului de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu, Ministerul Afacerilor Interne va transmite, cu titlu gratuit a cortului de pânză folosit în perioadele rece a anului pentru găzduirea persoanelor fără domiciliu.

în acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 19 aprilie 2019.

Persoana responsabilă: Roman Abajirov, ofițer superior al Direcției logistică al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Telefon de contact: (022) 73 85 20, email: st.dl@dse.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului.

În vederea optimizării procedurii de documentare a străinilor în scop de muncă, la 29 noiembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 278/2018 privind modificarea unor acte legislative  (Legea a intrat în vigoare la 01.03.2019).

Conform, prevederilor Art.VII al Legii menționate supra, Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, urmează să aducă actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

Reieșind din cele expuse, Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului”.

Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.


Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la  aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019.

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională în anul 2019”.

Prin proiectul în cauză se propune aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2019.

Necesitatea elaborării prezentului proiect rezultă din prevederile art.33, alin.(2) din Legea nr.270-XVI din 18 decembrie 2008 privind azilul în Republica Moldova, care stipulează dreptul beneficiarilor de protecție internațională la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă, din motive obiective, aceștia sunt  lipsiți de mijloacele de existență.

Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 21 din 18 ianuarie 2019 a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru 2019, în mărime de 6975 lei. Astfel, mărimea ajutorului lunar acordat beneficiarilor de protecție internațională va constitui 1046 lei 25 bani.

Recomandările pe marginea proiectului pot fi expediate în scris la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, 75, mun. Chişinău sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

Persoana de contact: Daniela Chiperco, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului,   telefon: 255-414, e-mail: daniela.chiperco@mai.gov.md.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază, începând cu data de 26.02.2019, elaborarea Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

Proiectul prenotat este elaborat cu scopul consolidării bazei tehnico-materiale și asigurării bunei desfășurări a activității Inspectoratului de poliție Ungheni.

Implementarea şi realizarea cu succes a proiectului menţionat va contribui la ridicarea nivelului de reacționare operativă a polițiștilor la solicitările parvenite de la cetățenii raionului Ungheni.

Persoana de contact: Renat Curchin, ofițer principal al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-166, e-mail: renat.curchin@igp.gov.md.

 

 

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază începând cu 21 ianuarie 2019 procesul de modificare a Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482/2017.

         Propunerile şi opiniile autorităţilor interesate, pot fi expediate în adresa persoanei responsabile de elaborarea proiectului, dlui Vitalie Chiriac, specialist principal al DPPÎ a MAI: numărul de telefon: 022 255 752, e-mail: vitalie.chiriac@mai.gov.md.

 

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a Proiectul hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.

 Inițierea elaborării proiectului enunțat are drept scop:

- armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul examinării şi obţinerii permisului de conducere, la modificările şi completările operate prin Legea nr. 138 din 19 iulie 2018 privind modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial 2018, nr.347-357, art.584), în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008 şi Legea privind siguranţa traficului rutier nr.131 din 07.06.2007;

- asigurarea dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în stânga Nistrului, la libera circulaţie pentru conducerea autovehiculelor în trafic internaţional;

- sporirea calităţii serviciilor prestate prin facilitarea schimbului electronic de date, la verificarea datelor despre solicitant.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 23 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

 

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat.

Prezentul proiect are drept scop executarea deciziei Comisiei pentru Situaţii excepţionale a Republicii Moldova nr. 12-13-10461 din 17.12.2018 privind rambursarea bunurilor consumate de Ministerul Apărării, pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din 23.03.2018, din rezervele materiale de stat.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile.

Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 021, email:nadejda.rotaru@mai.gov.md.

Ministerul Afacerilor Interne, iniţiază consultarea publică pentru elaborarea  proiectului hotărârii Guvernului ,, Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.”

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Mihail Malic, şef interimar al Direcţiei juridice al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 54 40, email: sj@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Prezentul proiect are ca scop recompensarea cheltuielilor suportate de către autorităţile publice pentru înlăturarea efectelor situaţiilor excepţionale produse pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2018.

Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, ofiţer superior al Secţiei protecţie radiativă şi chimică a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea, în comun cu Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, a procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării respectării drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanelor reținute în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene amplasate pe teritoriul Ucrainei.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 14 ianuarie 2019.

Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

Telefon de contact: 022 255 653, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md

 

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008.

Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea conformării cadrului normativ național ce ține de obținerea permisului de conducere, precum și a modelului permisului de conducere național al Republicii Moldova la prevederile Directivei Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/126/CE din 20.12.2006 cu privire la permisul de conducere (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L403/18 din 30.12.2006), precum și la prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 12 din 19.01.2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 20 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Elena Caraja, consultant principal al Direcției politici în domeniul cetăţeniei, evidenţei populaţiei, vehiculelor şi conducătorilor de vehicule a  MAI.

Telefon de contact: 022 255 639, e-mail: elena.caraja@mai.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.

Prezenta lege stabilește scutirea de taxe şi plăţi legate de intrarea/ieşirea din Republica Moldova doar a echipelor/modulelor internaționale de intervenție atît la organizarea și desfășurarea exercițiilor internaționale de management al consecințelor situațiilor excepționale la care participă echipe/module internaționale de intervenție, participarea echipelor/modulelor internaționale de intervenție solicitate și acceptate de Guvernul Republicii Moldova pentru lichidarea consecințelor situațiilor excepționale, cît și la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova de către echipe/module internaționale de intervenție, stabilite prin actele legislative ale Republicii Moldova.

Astfel, proiectul Legii, vine să completeze lacuna legislativă a Republicii Moldova, în acelaşi context, aprobarea prezentului proiect va duce la realizarea unuia din dezideratele cooperării internaţionale dintre state, în general, şi implementarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019, în special.

În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 decembrie 2018.

Persoana responsabilă: Sergiu Puiu, șef al Secţiei planificare și evaluare politici a Direcției analiză, planificare și coordonare a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022-738-518, e-mail: planificare@dse.md.

 

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Scopul proiectului este armonizarea legislației, prin aducerea în concordanță a normelor existente cu Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, precum şi cu realităţile sociale existente.

În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Alexei Batco, șef al Secției acte normative a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, tel: 022-868-009.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.

Prezentul proiect are drept scop organizarea procesului de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova în anul 2019 pentru acţiuni în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, cît şi controlul realizării implementării actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei civile în organele centrale de specialitate ale statului, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în unităţile administrativ-teritoriale, întreprinderi, organizaţii şi instituţii cu orice formă de proprietate.

     În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 noiembrie 2018.

    Persoana responsabilă: Sergiu Ciolan, specialist principal al Secţiei dirijare operativă a Direcţiei operaţii a Direcţiei generale planificare, coordonare şi operaţii a IGSU.

Telefon de contact: 022 738 551, e-mail: sdo.do@dse.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

   Scopul proiectului este uniformizarea cadrului legal în vigoare, în partea ce reglementează procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltarea profesională a funcționarilor publici.

    Totodată, proiectul va evidenția un mecanism exact ce conține pași exhaustivi, în virtutea cărora autoritățile statului vor iniția și realiza procedura de recuperare a cheltuielilor suportate din bugetul de stat pentru dezvoltare profesională a funcționarilor publici.

      În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151, Sergiu Malîi, specialist principal al Secţiei asistență juridică a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-143.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.

    Scopul proiectului este stabilirea modalității de urmărire şi restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru extrădarea persoanelor căutate la nivel internaţional şi interstatal din statele membre ale OIPC Interpol şi CSI care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată ori se eschivează de la executarea unei pedepse.

    Totodată, proiectul menționat vine să implementeze cerințele și recomandările de audit dispuse de Curtea de Conturi prin Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016, aprobate prin Hotărârea nr.24 din 14.06.2017.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului prenotat, pot fi expediate la adresa de e-mail a Direcției juridice a Inspectoratului General al Poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: jurist@igp.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

     Persoane de contact: Sergiu Ţurcanu, şef al Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-151; Luminița Coșciug, specialist principal al Secţiei acte normative a Direcţiei juridice a Inspectoratului General al Poliţiei al MAI, telefon de contact 0 (22) 868-149.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

    Scopul proiectului este crearea cadrului normativ de reglementare al regimului juridic al fîșiei de protecție a frontierei de stat și culoarului de frontieră și constituirea regulilor aplicabile acestora. Totodată, proiectul va interveni cu unele modificări în redacția actuală a legii pentru a stabili claritate și uniformitate la aplicarea acesteia.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în termen de 15 zile lucrătoare.

   Persoana responsabilă: Iuliana Țușca, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 86, email: iuliana.morari@border.gov.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.

     Prezentul proiect are drept scop aducerea mai multor acte normative (HG778/2009, HG 411/2010, HG 1001/2011 şi HG 266/2016) în concordanţă cu Hotărârea Guvernului nr. 946/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

     Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de email a Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare a Ministerului Afacerilor Interne: rezerve@mai.gov.md în termen de 15 zile.

    Persoana responsabilă: Nadejda Rotaru, şef al Serviciului politici în domeniul rezervelor materiale de stat şi de mobilizare

Telefon de contact: (022) 222 121, email: nadejda.rotaru@mai.gov.md.

      Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

      Scopul proiectului este reglementarea alocării din fondul de intervenție al Guvernului a sumei de 119474,7 mii lei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne în vederea recompensării cheltuielilor suportate pentru repatrierea în Republica Moldova a persoanelor rănite şi decedate, cetăţeni ai Republicii Moldova, în urma accidentelor rutiere produse în or. Kaluga, Federaţia Rusă la 04 august 2018 şi 28 ianuarie 2018 şi în or. Mateszalka, Ungaria la data de 01 aprilie 2018.

     Totodată, proiectul dat vine să compenseze cheltuielile suportate de către rude în valoare de 2400 EUR pentru repatrierea unui cetăţean al Republicii Moldova, în urma prăbuşirii la 14 august 2018 a podului rutier în or. Genova, Italia.

      Propunerile părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate pe adresa de e-mail a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne: serv.prot.civila@mai.gov.md în termen de 15 zile lucrătoare.

      Persoana responsabilă: Rubina Bubuioc, specialist superior al Secţiei protecţie chimică şi radiativă a Direcţiei protecţie civilă a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI.

Telefon de contact: (022) 73 85 72, email: chimic@dse.md.

     Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.

      Prezentul proiect are ca scop promovarea în continuare a voluntariatului pe teritoriul ţării, precum şi crearea unui cadru juridic necesar procesului de transmitere din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a tehnicii de intervenţie primite ca donaţie din partea partenerilor străini pentru dotarea posturilor teritoriale de salvatori şi pompieri, inclusiv şi a celor pe bază de voluntariat din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale.

      În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Dorin Matveev, şef al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

Telefon de contact: (022) 22 05 88, email: logistica@dse.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de 05 octombrie 2018.

      Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

     Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.

     Scopul proiectului menționat constă în realizarea obiectivului asumat în punctului 2 al Hotărârii Guvernului nr. 547 din 12 iunie 2018 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003.

   Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, pînă la data de  05 octombrie 2018.

     Persoana responsabilă: Cornel Botnaru, șef Secție a Direcției servicii publice și guvernamentale a STI.

Telefon de contact:  076721502

e-mail: cornel.botnaru@mai.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”,

   În conformitate cu obiectivele 10 și 11 ale Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 736 din 10 iunie 2016, Ministerul Afacerilor Interne urmează să amendeze legislația în vederea facilitării admiterii și șederii pe teritoriul Republicii Moldovei a investitorilor străini, a persoanelor care gestionează investițiile străine, a admiterii străinilor în scop de muncă, în corespundere cu necesităţile identificate pe piaţa internă a muncii, precum și încurajarea admiterii străinilor cu o calificare înaltă.

    Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate în scris, la adresa: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Ştefan cel Mare și Sînt, 75, mun. Chişinău, sau pe adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

    Persoană de contact: Cotoman Olesea, Consultant principal, Direcția politici în domeniul migrației și azilului, telefon: 255-414, e-mail: olesea.cotoman@mai.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.

     Scopul proiectului menționat constă în aplicarea transparentă a normei juridice privind includerea în stagiul militar sau special a vechimii de muncă a personalului încadrat în serviciu militar sau special în organele securităţii statului, calculându-se pentru un an de muncă - un an de serviciu militar.

     În acest context, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne până la data de 10 octombrie 2018.

    Persoana responsabilă: Diana Moraru, specialist principal DJPC al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.

Telefon de contact: (022) 26 45 14, email: diana.moraru@border.gov.md.

    Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.

    Scopul proiectului menționat constă în executarea acțiunilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, a Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului și a Planului de acțiuni privind integrarea străinilor pentru anul 2018, la capitolul modificarea cadrului legal în domeniul integrării străinilor. 

     În această ordine de idei, recomandările părților interesate cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate în adresa Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 27 septembrie 2018.

      Persoana responsabilă: Tatiana Ciumaș, Șef Secție, Direcția azil și integrare.

Telefon de contact: (022) 265-635, email: tatiana.ciumas@bma.gov.md

 

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a Proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a unității de transport de marca ,,Dacia Logan”, din proprietatea publică a Consiliului Raional Ungheni în proprietatea publică a Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General al Poliției).

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

   Ministerul Afacerilor Interne, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la stabilirea normelor de asigurare cu echipament a polițiștilor de frontieră.

   Inițierea proiectului enunțat derivă din  necesitatea asigurării polițiștilor de frontieră cu echipament conform necesităților.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne până la 7 martie 2019.

   Persoana responsabilă: Vladimir Sava, șef al Direcției politici în domeniul managementului integrat al frontierei de stat a  Ministerului Afacerilor Interne.

   Telefon de contact: 022 255 653, 079396069, e-mail: vladimir.sava@mai.gov.md.

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

    

   Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

   Prezentul proiect are ca scop aprobarea modificării punctului 174 al Anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

   Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

   Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

    

    

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

    

   Ministerul Afacerilor Interne, anunţă iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil.

   Prezentul proiect are ca scop transmiterea din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne în proprietatea publică a raionului Anenii Noi a construcției amplasate în or. Anenii Noi, str. Concelierii Naționale, 40, pentru a fi reconstruită într-un complex sportiv cu menire social-culturală.

   În acest context, recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat, pot fi expediate în adresa Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pînă la data de 12 februarie 2019.

   Persoana responsabilă: Axenia Tocan, ofițer principal al Direcţiei logistică al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă al MAI

   Telefon de contact: (022) 22 03 62, email: samap.dl@dse.md.

    

  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior" aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 482 din 28 iunie 2007.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului „Pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007”.
  • Anunţ despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 167 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122/2003.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1127 din 07.10.2008 cu privire la aprobarea modelelor permiselor de conducere  de tip nou.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului legii cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de intervenție.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.646/2018 din 10 iulie 2018.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019.
  • Anunț cu privire la inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul de urmărire și restituire în bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru escortarea persoanelor extrădate.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.215 din 04 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri de Guvern.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare.
  • Anunţ privind iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului cu privire transmiterea unor mijloace de transport.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 565 din 21 mai 2007.
  • Anunț privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Sistemului informaţional automatizat „Registrul dactiloscopic”.
  • Anunţ privind iniţierea elaborării proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 5 mai 2011”.
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de lege privind modificarea art.18 al Legii nr.619 din 31 octombrie 1995 privind organele securităţii statului.
  • Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege privind modificarea unor acte legislative.
 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. (număr unic – 105/MAI/2021),

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des; Anexe.pdf.des

  07 aprilie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la eliberarea grâului alimentar din rezervele de stat în vederea împrospătării cu decalaj în timp sau cu titlu de împrumut (număr unic – 76/MAI/2021),

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des

   24 martie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdf.des

   05 februarie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Comisia mixtă pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare și Regulamentul privind modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în/din rezervele de stat și de mobilizare (număr unic 937/MAI/2020).

  Sinteza.pdfdes .

   12 ianuarie 2021

 • Proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1101/2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020.

  Proiectul HG.docdes ;  Sinteza.pdfdes .

   16 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privind aprobarea Regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și de mobilizare,(număr unic - 872/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Regulament.doc des ; Nota informativă.pdf des ; Sinteza.pdfdes .

   10 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri imobile și modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr.107/2000 cu privire la transmiterea unor edificii de la balanța Ministerului Apărării la balanța autorităților publice locale,(număr unic - 787/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Sinteza.pdfdes .

   07 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2021,(număr unic - 868/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes ; Sinteza.pdfdes .

   04 decembrie 2020

 • Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la împrospătarea cu decalaj în timp a grâului alimentar din rezervele materiale de stat (număr unic - 459/MAI/2020).

  Proiectul HG.docdes  Nota informativă.pdfdes; Sinteza.pdfdes 

   30 iunie 2020


 

3
 
Coordonatorul procesului de consultare publică în procesul decizional

Coordonatorul procesului de consultare publică în cadrul Ministerului Afacerilor Interne este Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

e-mail: damep@mai.gov.md

persoană de contact: Irina Bîrca, consultant principal al DAMEP. Tel.: 255 708

      Conform Regulamentului cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 967/2016, coordonatorul are următoarele atribuții:

1) monitorizarea respectării cerințelor de asigurare a transparenței în procesul de elaborare și adoptare a proiectelor de decizii;

2) întocmirea unei liste generale a părţilor interesate, care vor fi informate prioritar despre proiectele de decizii elaborate și promovate de minister.

3) întocmirea raportului anual privind asigurarea transparenței procesului decizional în cadrul ministerului.

 
 Programe anuale de elaborare a proiectelor de acte normative