Mergi la conţinutul principal

Procedura de solicitare a azilului în Republica Moldova, pe înțelesul tuturor

Ministerul Afacerilor Interne explică pe înțelesul tuturor procedura de solicitare a azilului în Republica Moldova.

 

Azilul este o instituție juridică prin intermediul căreia, statul oferă străinului protecție. În Republica Moldova se acordă patru forme de protecție: statutul de refugiat, protecția umanitară, protecția temporară și azilul politic.

 

CINE poate solicita azil:

Orice cetățean străin sau apatrid care își manifestă voința de a solicita o formă de protecție, poate solicita azi.

 

UNDE poate fi depusă cererea de azil:

• Biroul migrație și azil;

• Poliția de frontieră;

• Organele de poliție;

• Subdiviziunile Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției sau Subdiviziunile de detenție provizorie din cadrul organelor de drept;

• în cazul cererilor de azil politic, la Aparatul Președintelui Republicii Moldova, adresată direct Președintelui Republicii Moldova.

 

LOCAȚII:

• Punctele de trecere a frontierei de Stat

• Inspectoratele de poliție

• Biroul migrație și azil, inclusiv subdiviziunile teritoriale:

  1. Oficiul central mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 124
  2. Secția regională „CENTRU” mun. Chișinău str. Lev Tolstoi nr. 41
  3. Secția regională „Sud” mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit 79
  4. Ghișeu unic de documentare Comrat or. Comrat, str. Comsomolului, 22
  5. Secția regională „NORD” mun. Bălţi, str. Moscovei 9
  6. Penitenciarele sau subdiviziunile de detenție provizorie din cadrul organelor de drept.

 

CÂND poate fi depusă cererea de azil:

Imediat ce s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de stat sau imediat ce a intrat pe teritoriul Republicii Moldova.

 

IMPORTANT:

• Cererea se va depune personal de către solicitant;

• Nu se admit cererile de azil depuse în afara teritoriului Republicii Moldova;

• Autoritățile competente nu pot refuza primirea cererii de azil pe motiv că a fost depusă tardiv;

• Nu se admit cererile de azil colective;

• În cazul minorului neînsoțit, cererea de azil se depune de reprezentantul lui legal;

• În cazul persoanei lipsite de discernământ, cererea de azil se depune de tutorele sau de curatorul acestuia, după numirea lui;

• În cazul în care solicitantul nu știe să scrie, funcţionarul care primeşte cererea completează cererea potrivit declarației orale a solicitantului, după care aceasta urmează să fie semnată de solicitant, funcţionar și interpret;

• În cazul în care solicitantul nu poate semna, se aplică amprenta lui digitală;

• Solicitanții de azil nu vor fi sancționați pentru intrare sau şedere ilegală pe teritoriul Republicii Moldova.

 

INTERVIUL:

Înainte de emiterea unei decizii privind cererea de azil, solicitantului de azil i se dă posibilitatea de a susține un interviu cu privire la cererea sa. Interviul este efectuat cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 21 de zile de la data depunerii cererii.

 

DECIZIA:

După examinarea cererilor în termenii stabiliți de legislație organele competente iau una dintre următoarele decizii:

 

Direcția azil și integrare a BMA:

• Recunoașterea statutului de refugiat;

• Acordarea protecției umanitare;

• Respingerea cererii de azil.

 

Președintele Republicii Moldova:

• Acordarea azilului politic;

• Respingerea cererii de azil politic.

 

În perioada 24.02.2022, ora 04.00 - 19.03.2022, ora 06.00, de către Biroul migrație și azil au fost preluate 5.157 cereri de azil.