Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

gorgan.jpg

Șef al Serviciului

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Valentin GORGAN

 • Data nasterii: 30 iulie 1977

 • Locul nașterii: s. Hănăseni, r-nul Cantemir

 • Telefon: +373 (022) 255-014

 • E-mail: valentin.gorgan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1994 –1999 – Academia de poliție ,,Ștefan cel Mare” (facultatea de drept);

 • 2012 – 2015 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (specializarea management).

Activități de instruire adiționale: 

 • Mai 2011 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, curs de dezvoltare profesională „Evaluarea Politicilor”; 

 • Septembrie 2012 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, curs de dezvoltare profesională „Abilităţi Manageriale”; 

 • Iunie 2014 – Ambasada SUA în Republica Moldova în parteneriat cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, cursul de instruire continuă în domeniul Managementului Operaţional; 

 • Septembrie 2015 – or. Ankara (Turcia) Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare a Programelor TIKA, cursul de instruire cu genericul „Managementul proiectelor”; 

 • Mai 2016 – Programul de fortificare a Integrităţii Poliţiei în Moldova, DCAF, cursul de instruire „Planificarea şi Managementul Integrităţii”; 

 • Octombrie 2016 – Academia „Ştefan cel Mare”, cursul de specializare cu genericul „Managementul operaţional”; 

 • Noiembrie 2016 – or. Frankfurt, Germania, proiectul Programului de Cooperare Poliţienească în Parteneriatul Estic cu genericul „Management”; 

 • Ianuarie 2017 – Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Curs postuniversitar de perfecționare în domeniul apărării și securității naționale”.

Activitatea profesională:

 • Iunie 2019 – prezent – şef al Inspectoratului de Management Operațional al Ministerului Afacerilor Interne;

 • Iunie 2018 – iunie 2019 – şef al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Septembrie 2014 – iunie 2018 – șef adjunct Serviciu, șef al Direcției inspectare al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Februarie 2014 – septembrie 2014 – șef adjunct Direcție, șef al Secției controlul managementului al Direcției inspecție și control a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI;

 • Martie 2013 – februarie 2014 – șef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

  August 2012 – martie 2013 – șef-interimar al Direcției evaluare managerială și control intern a Direcției generale analiză, monitorizare  și evaluare a politicilor a MAI;

 • Decembrie 2011– august 2012 – șef adjunct Direcție, șef al Secției evaluare managerială a Direcției evaluare managerială și control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Ianuarie 2010 – decembrie 2011 – șef al Secției control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Noiembrie 2009 – ianuarie 2010 – șef al Secției inspectări a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Martie 2009 – noiembrie 2009 – inspector principal de stat al Direcției inspectări și supraveghere a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Aprilie 2008 – martie 2009 – șef al Secției poliției criminale a Comisariatului de poliție al sectorului Rîșcani al Comisariatului general al poliției din mun. Chișinău;

 • Aprilie 2006 – aprilie 2008 – șef al Secției analiză, planificare și control al Departamentului serviciilor operative al MAI;

 • Decembrie 2005 – aprilie 2006 – inspector principal al Secției ,,A” a Departamentului serviciilor operative al MAI;

 • Mai 1999 – decembrie 2005 – activitate în cadrul Comisariatului de poliție al sectorului Centru din mun. Chișinău: inspector al poliției judiciare, inspector superior al Serviciului poliției criminale, șef adjunct al Secției poliției criminale.

Grad special

 • Comisar-șef

Starea civila

 • Căsătorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusă – avansat;

 • Engleza și franceza – nivel de comunicare B2.


Structura

Direcția coordonare și monitorizare operațională

-         Secţia monitorizare operaţională

-         Secţia coordonare operațională și managementul crizelor

-         Serviciul cooperare operațională

Direcția analiza riscurilor

Direcția evaluare operaţională şi control organizațional

-         Secţia control managerial

-         Serviciul evaluare tematică

Direcţia management instituțional

-         Secția resurse umane și reglementare juridică

-         Serviciul financiar-administrativ

-         Serviciul managementul documentelor și protecția informațiilor


Misiunea

 •  Misiunea Inspectoratului constă în dezvoltarea sistemului de management operațional la nivelul Ministerului, exercitarea funcțiilor de supraveghere şi control ale Ministerului în domeniul managementului operațional și organizaţional, implementarea politicilor în domeniile sale de competență și asigurarea funcționalității sistemului de interoperabilitate în cadrul Ministerului.

Funcţiile de bază

 • de realizare a politicii de stat – prin participarea și/sau acordarea suportului, inclusiv informațional, la elaborarea documentelor de politici în domeniile de activitate ale Inspectoratului, precum și implementarea politicilor statului și asigurarea executării actelor normative în domeniile respective;

 • de reglementare – prin elaborarea și aprobarea regulamentelor, instrucțiunilor și regulilor orientate spre punerea în aplicare a prevederilor actelor normative de nivel superior;

 • de suport decizional – prin asigurarea fundamentării deciziilor conducerii Ministerului în procesul de realizare a managementului integrat al forțelor și mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de monitorizare și informare – prin monitorizarea continuă la nivelul Ministerului a evenimentelor produse pe plan național şi internațional, în vederea cunoașterii situației operative, sporirii capacității de reacție și asigurării fluxului informațional continuu;

 • de analiză – prin analiza informațiilor și evaluarea riscurilor la adresa ordinii și securității publice;

 • de planificare și cooperare – prin participarea la elaborarea, coordonarea şi implementarea planurilor și procedurilor în domeniul managementului operațional și gestionarea situațiilor specifice și de criză, în cooperare cu alte autorități ale statului cu competențe în domeniu;

 • de asigurare a interoperabilității – prin coordonarea îndeplinirii în mod integrat a măsurilor planificate și asigurarea, la indicația ministrului afacerilor interne, a coordonării operaționale integrate cu forțele şi mijloacele subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • de supraveghere, evaluare şi control – prin analiza continuă sau periodică a informațiilor în domeniul managementului operațional și organizațional, precum și evaluarea respectării de către subdiviziunile din cadrul Ministerului a prevederilor legislației, potrivit domeniilor de competență atribuite acestora. 


Atribuțiile

 •   asigură punerea în aplicare şi executarea prevederilor actelor normative, precum şi realizarea documentelor de politici în domeniile de competenţă atribuite Inspectoratului;

 •   asigură suportul conducerii Ministerului în coordonarea/dirijarea operațională integrată a forțelor şi mijloacelor subdiviziunilor din cadrul Ministerului;

 • monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a Ministerului;

 • realizează managementul datelor și informațiilor privind riscurile la adresa ordinii și securității publice, precum și apariția altor situații specifice și de criză, care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul Ministerului și alte instituții ale statului cu competențe în domeniu;

 • asigură activitatea Centrului Naţional de Coordonare Integrată a Acţiunilor de Ordine Publică;

 • prezintă propuneri conducerii Ministerului, în cazul declanșării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice, pentru punerea în aplicare a planurilor situaționale și a celor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză în domeniul ordinii publice și acțiunilor de ordine publică;

 • coordonează interacțiunea dintre forțele subdiviziunilor Ministerului în cadrul evenimentelor publice cu grad de risc sporit și gestionarea situațiilor specifice, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul Ministerului, precum și forțele altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;

 • coordonează proiectarea operațională la nivel strategic și evaluează activitățile de proiectare operațională în cadrul autorităților administrative subordonate Ministerului;

 • supraveghează funcționalitatea sistemului de interoperabilitate și standardizare a managementului operațional al Ministerului;

 • evaluează şi controlează planificarea și organizarea managementului operațional şi organizațional al subdiviziunilor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului, precum și monitorizează îndeplinirea măsurilor pentru lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate;

 • realizează, potrivit competențelor atribuite, activități pentru prevenirea şi combaterea criminalității, asigurarea ordinii și securității publice, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, în conformitate cu prevederile legislației;

 • implementează bunele practici internaționale cu incidență asupra domeniului de activitate;

 • exercită alte atribuţii ce decurg din prevederile prezentului Regulament și ale legislației. 


Baza legislativă și normativă


Audiența

 • a treia zi de marți a fiecărei luni, de la 1000 pînă la 1200;

 • a doua zi de joi a fiecărei luni, de la 1500 pînă la 1700


Contacte

 • MD-2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

 • Tel.: secretariat:+373 (22) 255-441, e-mail:imo@mai.gov.md