Mergi la conţinutul principal
 • Clear

 

gorgan.jpg

Șef al Serviciului

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Valentin GORGAN

 • Data nasterii: 30 iulie 1977

 • Locul nașterii: s. Hănăseni, r-nul Cantemir

 • Telefon: +373 (022) 255-014

 • E-mail: valentin.gorgan@mai.gov.md

Educație și formare:

 • 1994 –1999 – Academia de poliție ,,Ștefan cel Mare” (facultatea de drept);

 • 2012 – 2015 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, (specializarea management).

Activități de instruire adiționale: 

 • Mai 2011 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, curs de dezvoltare profesională „Evaluarea Politicilor”; 

 • Septembrie 2012 – Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, curs de dezvoltare profesională „Abilităţi Manageriale”; 

 • Iunie 2014 – Ambasada SUA în Republica Moldova în parteneriat cu Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova, cursul de instruire continuă în domeniul Managementului Operaţional; 

 • Septembrie 2015 – or. Ankara (Turcia) Agenţia Turcească pentru Colaborare şi Coordonare a Programelor TIKA, cursul de instruire cu genericul „Managementul proiectelor”; 

 • Mai 2016 – Programul de fortificare a Integrităţii Poliţiei în Moldova, DCAF, cursul de instruire „Planificarea şi Managementul Integrităţii”; 

 • octombrie 2016 – Academia „Ştefan cel Mare”, cursul de specializare cu genericul „Managementul operaţional”; 

 • Noiembrie 2016 – or. Frankfurt, Germania, proiectul Programului de Cooperare Poliţienească în Parteneriatul Estic cu genericul „Management”; 

 • Ianuarie 2017 – Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Curs postuniversitar de perfecționare în domeniul apărării și securității naționale”.

Activitatea profesională:

 • Iunie 2018 – curent – şef al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Septembrie 2014 – iunie 2018 – șef adjunct Serviciu, șef al Direcției inspectare al Serviciului dirijare operațională și inspectare al MAI;

 • Februarie 2014 – septembrie 2014 – șef adjunct Direcție, șef al Secției controlul managementului al Direcției inspecție și control a Serviciului protecție internă și anticorupție al MAI;

 • Martie 2013 – februarie 2014 – șef al Direcției monitorizare și evaluare a politicilor a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

  August 2012 – martie 2013 – șef-interimar al Direcției evaluare managerială și control intern a Direcției generale analiză, monitorizare  și evaluare a politicilor a MAI;

 • Decembrie 2011– august 2012 – șef adjunct Direcție, șef al Secției evaluare managerială a Direcției evaluare managerială și control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Ianuarie 2010 – decembrie 2011 – șef al Secției control intern a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Noiembrie 2009 – ianuarie 2010 – șef al Secției inspectări a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Martie 2009 – noiembrie 2009 – inspector principal de stat al Direcției inspectări și supraveghere a Direcției generale analiză, monitorizare și evaluare a politicilor a MAI;

 • Aprilie 2008 – martie 2009 – șef al Secției poliției criminale a Comisariatului de poliție al sectorului Rîșcani al Comisariatului general al poliției din mun. Chișinău;

 • Aprilie 2006 – aprilie 2008 – șef al Secției analiză, planificare și control al Departamentului serviciilor operative al MAI;

 • Decembrie 2005 – aprilie 2006 – inspector principal al Secției ,,A” a Departamentului serviciilor operative al MAI;

 • Mai 1999 – decembrie 2005 – activitate în cadrul Comisariatului de poliție al sectorului Centru din mun. Chișinău: inspector al poliției judiciare, inspector superior al Serviciului poliției criminale, șef adjunct al Secției poliției criminale.

Grad special

 • Comisar-sef

Starea civila

 • Casatorit, doi copii

Limbi vorbite

 • Româna – maternă;

 • Rusa – avansat;

 • Engleza și franceza – nivel de comunicare B2.


Structura

Centrul de coordonare (cu statut de direcție)

-         Secția coordonare operațională

-         Secția informațional-analitică

-         Dispeceratul central al MAI

Direcția inspectare

-         Secția inspectări manageriale

-         Serviciul intervenții și control tematic


Misiunea

 •  Misiunea Serviciului constă în dirijarea operaţională integrată cu forţele şi mijloacele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, monitorizarea evenimentelor și realizarea managementului informației din sfera de competență a MAI, asigurarea suportului decizional conducerii MAI în procesul de realizare al managementului integrat al crizelor, coordonarea acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu competențe în gestionarea crizelor, evaluarea şi controlul activităţii de serviciu ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului.

Funcţiile de bază

 • monitorizarea evenimentelor și realizarea managementului informației din sfera de competență a MAI;

 • coordonarea îndeplinirii în mod unitar de către forțele Ministerului Afacerilor Interne a măsurilor planificate;

 • asigurarea suportului decizional conducerii Ministerului în procesul de realizare al managementului integrat al forțelor și mijloacelor autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului;

 • asigurarea, la indicația conducerii MAI, a dirijării operaţionale integrate cu forţele şi mijloacele autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • coordonarea acțiunilor Ministerului cu alte autorități ale statului abilitate cu competențe în gestionarea crizelor;

 • evaluarea şi inspectarea activităţii de serviciu a subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului.


Atribuțiile

 • asigură suportul conducerii MAI în dirijarea operaţională integrată cu forţele şi mijloacele MAI, ale autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • monitorizează evenimentele și asigură managementul informației din sfera de competență a MAI;

 • efectuează analiza informațiilor și datelor privind potențialele riscuri și amenințări la adresa ordinii publice, precum și apariția altor situații de criză posibile care presupun utilizarea mai multor categorii de forțe şi mijloace din cadrul MAI și altor instituții ale statului (evenimente publice de amploare, manifestații de protest care pot afecta viața economică și socială, vizite oficiale, summit-uri, conferințe etc.);

 • exercită supravegherea şi controlul asupra respectării regimului secret, asigurării protecţiei informaţiilor atribuite la secret de stat în cadrul MAI, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • dpropune conducerii MAI punerea în aplicare a planurilor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză și acțiunilor de ordine publică;

 • coordonează procesul de elaborare a planurilor de cooperare interinstituțională pe segmentul gestionării situațiilor de criză și acțiunilor de ordine publică;

 • coordonează procesul de planificare a misiunilor de asigurare a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice și gestionare a situațiilor de criză, care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI, precum și ale altor autorități ale statului, în baza planurilor de cooperare interinstituțională;

 • elaborează și avizează proiecte de acte normative și documente de politici pe domeniul de competență atribuit Serviciului;

 • elaborează standarde operaţionale în domeniul de activitate;

 • stabilește sistemul de alarmare / alertare a autorităților administrative și instituțiilor din subordinea Ministerului;

 • realizează completarea registrului acțiunilor în cazul declanșării situațiilor de criză ce implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI, precum și din cadrul altor autorități ale statului;

 • pregătește documentele specifice Parlamentului, Președinției, Consiliului Suprem de Securitate, Guvernului și altor autorități interesate ale statului, pe domeniul de competenţă;

 • propune conducerii MAI, în cazul declanșării situațiilor de criză, punerea în aplicare a planurilor speciale de acțiuni;

 • coordonează îndeplinirea în mod unitar de către forțele Ministerului Afacerilor Interne a măsurilor planificate și asigură managementul integrat al forțelor și mijloacele antrenate;

 • asigură funcționalitatea organului central de conducere operativă constituit la nivelul MAI pentru asigurarea managementului integrat al crizelor în domeniul ordinii și securității publice;

 • efectuează controlul activităților de planificare și realizare a misiunilor de asigurare a ordinii publice și gestionare a situațiilor de criză în cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI;

 • acordă suport metodologic autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului la planificarea operațională a misiunilor de asigurare a ordinii publice și gestionare a situațiilor de criză care implică utilizarea mai multor categorii de forțe din cadrul MAI;

 • verifică stadiul de pregătire și de ridicare graduală a capacității operaționale a forțelor Ministerului Afacerilor Interne, evaluează posibilitățile instituționale de răspuns la situațiile de criză, precum și modul de aplicare a standardelor operaționale;

 • planifică, organizează şi efectuează inspectări complexe și de verificare ale subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • realizează, la indicaţia ministrului afacerilor interne, inspectări inopinate a activității de serviciu ale subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • prezintă conducerii MAI, în termenele stabilite, raportul (nota informativă) privind rezultatele inspectărilor efectuate cu concluziile de rigoare, precum și propune măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru remedierea neajunsurilor și iregularităților constatate;

 • desfăşoară, la indicația ministrului afacerilor interne, anchete de serviciu în privinţa angajaților autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului, pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, constatate în cadrul activităţilor de control;

 • efectuează activitatea specială de investigaţii, în limitele competenţei, conform legislaţiei în vigoare;

 • realizează activităţi de prevenire şi investigare a infracţiunilor şi contravenţiilor, în limitele competenţei, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • verifică, în cadrul inspectărilor efectuate, gradul (nivelul) de implementare şi realizare de către subdiviziunile autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului a prevederilor actelor normative și modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în documentele de politici naționale, intersectoriale, sectoriale și departamentale cu incidență în domeniul de competență, precum şi indicaţiilor conducerii MAI;

 • evaluează, în cadrul inspectărilor efectuate, modul de gestionare a resurselor materiale şi umane în cadrul subdiviziunilor autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului;

 • înaintează sesizări, conform indicației, conducătorilor subdiviziunilor autorităţilor administrative şi ale instituţiilor din subordinea Ministerului, privind lichidarea neajunsurilor şi iregularităților constatate în cadrul activităţilor desfăşurate de către angajaţii Serviciului, precum şi solicită informaţii în scris, în termenul stabilit, despre măsurile întreprinse în acest sens;

 • monitorizează modul de lichidare a neajunsurilor şi iregularităților constatate în cadrul inspectărilor desfăşurate de către angajaţii Serviciului, cu informarea conducerii MAI și înaintarea propunerilor de rigoare;

 • implementează bunele practici, precum și recomandările organismelor Uniunii Europene cu incidență în domeniul de activitate;

 • exercită lucrări de secretariat şi arhivă în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 • exercită și alte atribuții în conformitate cu legislaţia în vigoare.


Baza legislativă și normativă


Audiența

 • a treia zi de marți a fiecărei luni, de la 1000 pînă la 1200;

 • a doua zi de joi a fiecărei luni, de la 1500 pînă la 1700


Contacte

 • MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75;

 • Tel.: secretariat:+373 (22) 255-441, e-mail:sdoi@mai.gov.md