Mergi la conţinutul principal
 • Clear
4_6.jpg

Secretar general de stat al MAI

Datele personale

 • Numele, Prenumele: Simion CARP

 • Data nasterii: 30 august 1962

 • Locul nașterii: s. Baiuș, raionul Leova, Republica Moldova

 • Nationalitate: Republica Moldova

Educație și formare:

 • Studii superioare – pedagogice şi juridice; Master în drept – 2001; Doctor în drept – 2003, specialitatea 12.00.08 (Drept penal, criminologie şi drept penitenciar), tema tezei de doctor: „Caracteristica criminologică şi prevenirea infracţiunilor comise de condamnaţi în instituţiile penitenciare”.

 • Membru al Seminarului ştiinţific de profil (Drept penal) din cadrul Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI; conducător de doctorat la specialităţile: – Drept penal şi execuţional penal; – Criminologie; – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative.

 • Este autor şi coautor la multiple lucrări şi studii teoretico-aplicative în domeniul ştiinţelor penale, manageriale şi pedagogice, în cadrul cărora a abordat, prioritar, problemele prevenirii şi combaterii diferitor tipuri de criminalitate, pregătirea şi formarea profesională a angajaţilor organelor de drept în contracararea fenomenului criminal şi a altor încălcări de lege, precum şi unele probleme cu caracter educaţional, istoric, inclusiv cele ce vizează tradiţiile şi valorile naţionale. Ca rezultat al studiilor şi experimentelor efectuate, în anul 2017 a obţinut un brevet de invenţie.

 • Prin decretele Preşedintelui Republicii Moldova din 18.12.2011 şi din 06.02.2012 este decorat cu Ordinul „Credinţă Patriei”, clasa III, şi „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”.

Experienţă profesională:

 • Din anul 1986 începe activitatea profesională în cadrul Departamentului Instituţiilor Penitenciare şi ulterior în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne, deținând diferite funcţii ale corpului mediu şi superior de comandă. Începând cu anul 1991 activează în calitate de lector la Academia Naţională de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Pe parcursul anilor 1996-1997 este şef al anului de studii în cadrul aceleiaşi instituţii. În luna august 1997 este promovat în funcţia de locţiitor al rectorului (comandantului) pentru instruirea combatantă, şef al statului major al instituţiei respective, fiind avansat în anul 2003 în funcţia de prim-prorector pentru studii şi activitate metodică. Din iulie 2004 deţine funcţia de şef al Direcţiei Generale Pază de Stat a MAI, iar în luna octombrie 2006 este numit viceministru, comandant al trupelor de carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. În perioada 2007-2017 deţine funcţia de rector (comandant) al Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI. În urma rezultatelor concursului din octombrie-noiembrie 2017 este numit în funcţia de Secretar general de stat al MAI.

Starea civila

 •  căsătorit, un copil

Limbi vorbite

 • Româna (nativă)

 • Rusa

 • Franceza