Mergi la conţinutul principal
Postat de STI-MAI la Vin, 12/18/2020 - 16:47

EN

v

„INFRASTRUCTURA DE COMUNICAȚII” – COMINF

Codul EMS-ENI - COMINF/3.1/1

Beneficiarii proiectului: B1 – Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat prin Direcția Generală Comunicații și Tehnologia Informației, România

                                          B2 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, România

Organizația beneficiară principală: Ministerul Afacerilor Interne, reprezentat prin Serviciul Tehnologii Informaționale

Proiectul este finanțat de ENI - Cooperare Transfrontalieră România-Republica Moldova 2014-2020, OT7. Îmbunătățirea accesibilităţii în regiuni, dezvoltarea transportului şi a reţelelor şi sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 - Dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier şi instrumentelor TIC, contractul de subvenționare nr. 87467 din 27.06.2019.

Proiectul contribuie la atingerea rezultatelor prioritare preconizate 1. Creșterea mobilității persoanelor și mărfurilor în zona eligibilă prin intermediul unei rețele de transport modernizate și 2. Îmbunătățirea rețelelor și instrumentelor TIC integrate pentru a sprijini conexiunile transfrontaliere.

Obiectiv general:

Creșterea capacității de cooperare și a schimbului de informații între autoritățile publice din România și Republica Moldova în zona transfrontalieră, prin implementarea unui sistem integrat de comunicații.

Obiective specifice:

OS1. Înființarea Centrului de Cooperare Polițienească Transfrontalieră din Lipcani pentru a facilita schimbul de informații între autoritățile de aplicare a legii din România și Republica Moldova.
OS2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, interconectarea infrastructurilor de comunicații prin legătura radio și creșterea capacității de transmisie a interconectării existente a tronsonului de fibră optică la cel puțin 5 Gbps.
OS3. Îmbunătățirea capacității de acoperire cu servicii de comunicații și disponibilitatea rețelei fixe prin utilizarea a 4 centre de comunicații mobile.

Data lansării: 29.06.2019

Durata proiectului: 36 luni

Suma totală a proiectului: 7.591.320,33 euro, dintre care 5.013.840,00 euro reprezintă contribuția UE.

Bugetul Beneficiarului Lider: 4.301.855,47 euro, dintre care 2.764.040,00 euro reprezintă contribuția UE.

Pentru a aborda provocările legate de migrația ilegală, crima organizată, contrabanda și pentru a reduce timpul de reacție în caz de situații de urgență, în zona transfrontalieră, autoritățile române și moldovenești vor implementa un sistem integrat de comunicații pentru a îmbunătăți schimbul transfrontalier de informații între structurile lor.

Acțiunile prevăzute în cadrul proiectului vor îmbunătăți capacitățile infrastructurii de comunicații existente prin intermediul:

- Capacitățile infrastructurii de comunicații existente vor fi îmbunătățite prin instalarea unui cablu de fibră optică între Leorda și Dorohoi și a unor echipamente de comunicații în București, Făurei, Ciulnița, Fetești, Cristești Jijia, Halta Ungheni Prut, Iași, Botoșani, Galați, Leorda, Dorohoi și Ungheni. Conexiunea dintre gara feroviară Dorohoi și Centrul de cooperare polițienească transfrontalieră Lipcani se va face prin intermediul legăturilor radio pe pilonii existenți ai MAI România și MAI Moldova din județele Botoșani și Briceni. Vor fi utilizate echipamentele de transmisie radio pentru a conecta autoritățile prin legături radio cu rețeaua de comunicații fixă. Pentru a spori capacitatea de comunicație între Chișinău și Iași, legătura va fi actualizată prin instalarea de noi echipamente de comunicații.

- Pentru a îmbunătăți flexibilitatea rețelei de comunicații și capacitatea de acoperire, vor fi achiziționate centre (vehicule) de comunicații mobile. Componenta mobilă a rețelei va crește temporar gradul de acoperire a rețelei în diferite zone izolate în caz de necesitate.

- În scopuri de întreținere, vor fi achiziționate laboratoare mobile (vehicule de întreținere a comunicațiilor) pentru intervenții tehnice la fața locului, pentru a facilita diagnosticarea și repararea echipamentelor și infrastructurii de comunicații.

- Pentru a spori capacitatea de comunicare între autoritățile române și cele moldovenești vor fi instalate mijloace moderne de comunicare, oferind o conexiune sigură directă între centrele de cooperare polițienească transfrontalieră din Lipcani și Galați, sediul central al ministerelor afacerilor interne și structurile subordonate din ambele țări.

- Echipamentul existent care asigură comunicarea feroviară în zona de frontieră va fi înlocuit cu unul modern, capabil să susțină utilizarea serviciilor multiple și de înaltă calitate pentru controlorii de trafic și aplicații feroviare specifice în zona transfrontalieră.

Rezultate preconizate:

- Cooperare transfrontalieră consolidată prin înființarea unui centru de cooperare polițienească transfrontalieră la Lipcani funcțional până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;

Infrastructura de comunicații securizată între ambele țări interconectate între Dororhoi și Lipcani, operațională până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;

Capacitate sporită de transmitere a datelor a rețelei la cel puțin 5 Gbps, între Chișinău și Iași până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului;

- Infrastructura de comunicații îmbunătățită și zona de rețea extinsă în ambele țări;

- Flexibilitate extinsă și asigurată a capacității de acoperire a comunicațiilor în rețea prin utilizarea a 4 centre de comunicații mobile până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului.

Principalele rezultate ale proiectului:

1 Centru funcțional de cooperare polițienească transfrontalieră;

1 interconectare operațională (legătură radio) între rețeaua MAI România și rețeaua de comunicații MT din Dorohoi;

1 infrastructură de comunicații prin legătură radio între Dorohoi - Lipcani (înființată și funcțională);

1 rețea modernizată între Chișinău și Iași (transmisie sporită până la cel puțin 5 Gbps);

16 turnuri de comunicații dotate cu releu radio și echipamente de transport de date;

1 interconectare operațională între MAI România și rețeaua de comunicații MT din Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Galați, Brăila, București;

1 infrastructură operațională de comunicare și IT care asigură interconectarea structurilor MAI România;

5 echipamente de comunicații dezvoltate în București, Ciulnița, Fetești, Făurei instalate pe cablul optic existent și Botoșani instalate pe infrastructura de comunicații prin cablu optic între Leorda – Dorohoi;

1 infrastructură de comunicații prin cablu optic implementată între Leorda – Dorohoi;

2 unități de echipamente de comunicații feroviare instalate între Leorda și Dorohoi;

echipament de comunicații feroviare instalat în Cristești Jijia, Halta Ungheni Prut și Ungheni.

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să contactați:

Denis MIHAIESCU – manager de proiect

Tel: +37378710612
e-mail: 
denis.mihaiescu@mai.gov.md

Pentru alte detalii aferente finanțării UE, accesați: http://ec.europa.eu/europaid/ index_en.htm

Pagina web a programului: http://www.ro-md.net

 

NOTĂ: Această publicație a fost realizată cu sprijinul Uniunii Europene. Conținutul acestei publicații reprezintă responsabilitatea exclusivă a Ministerului Afacerilor Interne al Moldovei (DTI) și în niciun caz nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene sau ale structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Moldova 2014-2020.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană