PAGINA OFICIALĂ

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Declaraţie la politie

Formular de declaraţie

 

Sondaj


Inspectoratul naţional de patrulare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 “Cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, publicată în Monitorul Oficial nr.75-78 din 19.05.2006 acordă următoarele servicii:

Nr.
Den. serv. prestat
Tarif de plată
Unde sunt depuse cererile
 Zilele/orele de depunere a cererilor
Zilele/orele de primire a răsp.
 Model de cerere
1
 
Coord. proiectelor şi inspecţia obiectelor de arhitect. mică şi a reclamei ampl.în zona de prot. a drumurilor
450 lei
DPR,
mun.Chişinău,
s.V.Alecsandri
42,
tel. 0-22-255-920
Luni-vineri,
orele
09.00~12.00
Luni-vineri,
orele
16.00-17,00
 
Anexa1 (10KB)
2
 
Coord. schemelor de distribuire a inscripţiei şi reclamei pe mijl. de transp.
90 lei
DPR,
mun.Chişinău,
s.V.Alecsandri
42,
tel. 0-22-255-920
Luni-vineri,
orele
09.00~12.00
Luni-vineri,
orele
16.00-17,00
  Anexa2 (21KB)
3 
Elib. permiselor speciale pentru automobilele de încasare
126 lei
DPR,
mun.Chişinău,
s.V.Alecsandri
42,
tel. 0-22-255-920
Luni-vineri,
orele
09.00~12.00
Luni-vineri,
orele
16.00-17,00
 Formă
liberă
4
 
Elib. certificatului cu privire la pierderea doc-lor şi nr-lor de înmatriculare, cu privire la reducerea termenelor de privare de drepturi, cu privire la accidente rutiere
18 lei
Subdiviziunile
teritoriale
ale poliţiei
rutiere
Marţi şi joi
orele
14.00-17.00
sîmbăta
orele
09.00- 13.00
Marţi şi joi
orele
14.00-17.00
sîmbăta
orele
09.00-13.00
 Formă
liberă
5
 
  
Coord. proiectelor tehnice şi inspecţia vehiculelor reutilate,reconstruite, supuse reparaţiei capitale şi construite în mod individual, cu întocmirea concluziei privind corespunderea stării tehnice a acestora,cerinţelor sec. circulaţiei rutiere.
270 lei
DPR,
mun.Chişinău,
s.V.Alecsandri
42,
tel. 0-22-255-920
Luni-vineri,
orele
09.00~12.00
Luni-vineri,
orele
16.00-17,00
  Anexa2 (21KB)
6
însoţirea încărcăturilor
de preţ şi a delegaţiilor
Pe bază
de
contract
DPR,
mun.Chişinău,
s.V.Alecsandri
42,
tel. 0-22-255-920
Luni-vineri,
orele
09.00~12.00
Luni-vineri,
orele
16.00-17.00
Formă
liberă

Notă: Cererile se depun personal, sau de către reprezentantul legal (în baza procurii).

 

 

Transparenţa decizională

Suport Bugetar

Legislaţia Republicii Moldova

Indrumar

Privind accesarea on-line a Legislaţiei
Uniunii Europene

Implementarea Convenţiei ONU

pentru combaterea torturii