Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Structura- Clubul sportiv central "Dinamo"

 Principalele subdiviziuni ale Clubului:

  • Secţia instruire metodică (şef secţie, şef - adjunct CSC „Dinamo” – Victor ŞENDREA, colonel de poliţie);
  • Secţia sport profesional (şef secţie - Anatolie SIMON, locotenent-colonel de poliţie);
  • Secţia resurse umane şi asistenţă juridică (şef secţie - Rodica DONCIU);
  • Secţia economie şi finanţe (şef secţie - Ludmila DUMBRAVĂ);
  • Stadionul „Dinamo” (administrator);
  • Centrul pregătire de foc (şef centru – Dumitru TABANSCHI, locotenent-colonel de poliţie);
  • Centru cultură fizică şi sport (administrator - Galina Tereşcenco);
  • Secţia administrare şi dezvoltare (şef secţie);
  • Secţia medicină sportivă (şef secţie - Liubovi GORCEAC).

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni