Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Structura

Cabinetul ministrului

Direcția generală analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

Direcția generală resurse umane

Direcția generală economie și finanțe

Direcția audit intern

Direcția generală juridică

Direcția relații publice

Direcția generala relatii internationale și integrare europeana

Direcția documentare

Direcția administrare și politici de dezvoltare

Secția protecție a datelor cu caracter personal

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni