Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Sarcini şi atribuţii - Serviciul tehnologii informaţionale

Sarcini principale:

- realizarea politicilor de elaborare şi implementare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii ale MAI;

- crearea, administrarea, menţinerea, dezvoltarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale şi de comunicaţii ale MAI;

- asigurarea integrării resurselor şi sistemelor informaţionale departamentale şi interdepartamentale;

- asigurarea accesului protejat şi reglementat la resursele informaţionale ale MAI;

- asigurarea securităţii informaţionale şi protecţiei datelor cu caracter personal;

- coordonarea activităţilor şi proiectelor de dezvoltare a segmentului TI în cadrul MAI;

- prestarea serviciilor informaţionale.

 

Atribuţiile principale ale Serviciului:

 

Aferente funcţiei de prestare a serviciilor publice şi guvernamentale:

- prestarea serviciilor publice către persoane fizice şi juridice, conform legislaţiei în vigoare;

- prestarea serviciilor informaţionale şi tranzacţionale către alte autorităţi publice, conform legislaţiei în vigoare;

- gestiunea fondului de arhivă al Ministerului.

 

Aferente funcţiei de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aferente Ministerului sînt următoarele:

- acţionarea în calitate de furnizor implicit pentru toate serviciile noi legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, destinate a fi utilizate în cadrul Ministerului;

- proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip aplicaţii la cerere (Software as a Service);

- proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip platformă la cerere (Platform as a Service);

- proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip infrastructură la cerere (Infrastructure as a Service);

- proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de telecomunicaţii (date, voce, video);

- oferirea suportului la accesarea şi utilizarea serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor furnizate;

- gestiunea relaţiilor cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister.

 

Aferente funcţiei de coordonare a procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:

- identificarea necesităţilor strategice ale Ministerului;

- identificarea oportunităţilor de satisfacere a necesităţilor strategice prin aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

- propunerea strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister, consultînd toate părţile implicate;

- integrarea strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului cu iniţiativele strategice relevante din afara Ministerului;

- coordonarea implementării strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului, monitorizarea şi raportarea progresului.

 

Aferente funcţiei de coordonare a arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului sînt următoarele:

- definirea, coordonarea şi monitorizarea implementării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului; alinierea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului la arhitectura de business a acestuia;

- coordonarea arhitecturii de date pentru Minister;

- coordonarea arhitecturii de aplicaţii pentru Minister;

- coordonarea arhitecturii tehnologice pentru Minister;

- asigurarea integrării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului în arhitectura tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor guvernamentală;

- asigurarea mentenanţei sistemelor informaţionale din cadrul Ministerului, al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea acestuia.

 

Aferente funcţiei de coordonare a cadrului normativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:

- propunerea spre aprobare a politicilor interne, a standardelor şi a normelor în domeniul gestiunii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului;

- alinierea cadrului normativ intern în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la cadrul legal şi de reglementare la nivel guvernamental şi naţional;

- asigurarea cunoaşterii cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către toate părţile implicate;

- coordonarea implementării cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni