Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Responsabilităţi - Serviciul Medical

Serviciul medical este responsabil de:
1) organizarea şi asigurarea asistenţei medicale angajaţilor cu statut special din autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea MAI, precum şi persoanelor asigurate aflate la deservire în instituţiile medico-sanitare ale MAI, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
2) supravegherea de stat a sănătăţii publice, respectarea normelor sanitaro-igienice şi antiepidemice în cadrul MAI;
3) organizarea şi asigurarea expertizei medicale în domeniul afacerilor interne. 
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni