Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Responsabilitățile-Serviciului Tehnologii informaţionale

Misiunea Serviciului tehnologii informaţionale constă în sporirea eficienței și transparenței activității Ministerului Afacerilor Interne în serviciul cetățeanului prin prisma promovării și aplicării tehnologiilor informaționale modern.

 

Obiectivele de bază ale Serviciului sunt:

1) asigurarea integrității sistemului afacerilor interne prin crearea unui spațiu infocomunicațional unic protejat și securizat, conform standardelor UE și internaționale;

2) eficientizarea sistemului afacerilor interne prin edificarea Arhitecturii pe scară largă – implementarea și dezvoltarea sistemelor informaționale pentru asigurarea colectării, procesării, gestionării și analizei datelor și informațiilor în cadrul procesului decizional;

3) îmbunătățirea calității serviciilor publice prin dezvoltarea serviciilor electronice accesibile prin diverse canale: Internet, telefonie mobilă, terminale interactive etc

 

Funcţii de bază a Serviciului:

- prestarea serviciilor publice şi guvernamentale, altele decît serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, către beneficiarii din cadrul Ministerului şi din afara acestuia;

- prestarea serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aferente Ministerului;

- coordonarea procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister;

-  coordonarea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului;

-  coordonarea cadrului normativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni