Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Contacte - Serviciul medical

Date de contact:
Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Asachi 25b,
e-mail: dir.medicala@mai.gov.md; dmed_mai@ms.md; dmed_mai@yahoo.com.
Telefoane de contact:
Şef al Serviciului medical, şef Spital – 022-25-41-01;
Şef-adjunct al Serviciului medical – 022-25-54-15;
Anticamera  – 022-25-41-05; fax: 022-72-80-47;
Şef-adjunct Spital – 022-25-40-70;
Şef al Policlinicii – 022-25-41-03;
Şef-adjunct al Policlinicii – 022-25-41-70;
Anticamera Policlinica – 022-25-41-71;
Registratura Policlinica – 022-25-41-89; 022-25-53-03;
Şef al Comisiei medicale centrale – 022-25-41-24;
Şef al Centrului de sănătate publică – 022-25-41-68;
Centrul curativ-profilactic „Nord” – or. Edineţ, str. Independenţei 81. tel. – (0246) 2-38-55;
Centrul curativ-profilactic „Sud” – or. Cahul, str. Ştefan cel Mare 27. tel. – (0299) 2-74-14.
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni