Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Conducerea - Serviciul medical

Vacant
 
Şef al Serviciului medical al MAI
 
 
 
 
 Vitalie MORARU 
 Şef-adjunct al Serviciului medical al MAI
 
Data şi locul naşterii: 07 februarie 1976, r. Soroca, satul Cremenciug
 
Studii:
 • 2003 - 2006 - Universitatea liberă internaţională din Moldova, drept civil.
 
• 1999 - 2002 - Universitatea de medicină şi farmacie "N.TESTIMIŢANU" din Chişinău, studii postuniversitare prin rezidenţiat – traumatologie şi ortopedie.
 
• 1993 - 1999 - Universitatea de medicină şi farmacie "N.TESTIMIŢANU" din Chişinău, facultatea medicină generală.
 
 
Activitatea profesională:
 
• Din 11 martie 2013 - şef-adjunct (la nivel de şef-adjunct direcţie) al Serviciului medical al MAI (cu statut de direcţie).
 
• 2010 - 2013 - Şef adjunct secţie al secţiei  analiză, monitorizare şi control a Direcţiei  medicale a MAI.
 
• 2005 - 2010 - Inspector principal, medic  al secţiei  analiză, monitorizare şi control a Direcţiei  medicale a MAI.
 
• 2003 - 2005 - Inspector principal, medic al serviciului organizatorico-metodic, analiză şi control  al Direcţiei medico-militare a Departamentului logistică, administrare şi dezvoltare a MAI.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni