Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Baza normativă - SDOI

•Ordinul MAI nr. 333 din 10.11.2014 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind  organizarea şi funcţionarea Serviciului dirijare operaţională şi inspectare al Ministerului Afacerilor Interne

•Ordinul MAI nr. 248 din 29.09.1997 „Cu privire la măsurile vizînd perfecţionarea în continuare a inspectărilor frontale şi de verificare în cadrul comisariatelor de poliţie, serviciilor ramurale din aparatul ministerului, subdiviziunilor şi instituţiilor de învăţămînt ale MAI al Republicii Moldova

•Ordinul MAI nr. 444 din 26.12.2008 “Cu privire la aprobarea principiilor de management în sistemul MAI.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni