Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Baza normativă - Serviciul Tehnologii Informaţionale

 

Legea nr.216-XV din 29.05.2003 cu privire la Sistemul informaţional integral automatizat de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.

 

Legea Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011.

 

Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27.11.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”.

 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 754 din 12 septembrie 2014.

 

Hotărîrea Guvernului nr. 965 din 17.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului” și modificarea Concepției Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului”

 

Hotărîrea Guvernului nr. 896 din 27.10.2014 „pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia.

 

Ordinul nr. 353 din 18 noiembrie 2016 „Privind aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne”

 

Ordinul Serviciului tehnologii informaționale nr. 4 din 07.04.2016 ” Cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind modul de conectare prin sistem de subregistratură a sistemelor locale de monitorizare video a traficului rutier la Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere ”Controlul traficului”

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni