Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Baza normativă - Serviciulu Medical

Baza normativă
Acte normative de bază ce reglementează activitatea Serviciului medical:
 
Legea nr. 411 din  28.03.1995 ocrotirii sănătăţii;
Legii nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;
Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;
Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic;
Legea nr. 320 din 27.12.2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului;
Legea nr. 133 din 08.07.2013 privind protecţia datelor cu caracter personal;
Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24.05.2005 pentru aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical;
Hotărîrea Guvernului nr. 1387 din 10.12.2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului limită ale aparatului central al acestuia;
Ordinul MAI/CCCEC nr. 61/11 din 11.02.2009 despre aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în cadrul organelor afacerilor interne şi Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei;
Ordinul MAI nr. 365 din 06.10.2009 privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea medicală a colaboratorilor organelor afacerilor interne;
Ordinul MAI nr. 142 din 08.05.2012 Cu privire la aprobarea Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare subordonate Direcţiei medicale a MAI, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Ordinul MAI nr. 336 din 13.11.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului medical al Ministerului Afacerilor Interne.
 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni