Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Audienţa a Serviciului Tehnologii Informationale

Audienţa cetăţenilor de către Directorul STI se efectuează în fiecare zi de marţi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42

 

Audienţa cetăţenilor de către Șeful adjunct al STI se efectuează în fiecare zi de joi conform programului de lucru, la sediul din str. Vasile Alecsandri 42

 

Audienţa cetăţenilor cărora le-a fost refuzată eliberarea paşaportului în temeiul lit. „c” şi „g” ale art.8 al Legii Republicii Moldova nr. 269 -XII din 09.11.1994 „Cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova” se efectuează în zilele de luni, miercuri şi joi, în intervalul orelor 9.00 - 12.00 și 13.00-16.00, iar marţi şi vineri, în intervalul orelor 10.30 – 12.00 și 13.00-16.00 la sediul Serviciului tehnologii informaţionale pe adresa: mun. Chişinău str. Iacob Hîncu 3A.

 

Pentru soluţionarea problemelor apărute, solicitantul este în drept să prezinte:

  - certificatul de refuz, eliberat de către Direcţia de documentare a populaţiei a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor,

  - hotărîrea definitivă primită pe cauza(ele) penală(e) indicată(e) în certificatul de refuz, autentificate cu ştampila umedă cu stemă de stat a organului emitent

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni