Mergi la conţinutul principal
  • Clear

Sinteza săptămînii

      În perioada 31.01-07.02.2020, activitatea Serviciului protecție internă și anticorupție a fost axată pe prevenirea şi combaterea manifestărilor de corupţie, supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu şi  asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la secretul de stat.

       Astfel, în scopul asigurării integrităţii instituţionale în cadrul MAI, a fost realizate următoarele acţiuni de bază:

-  2 sesiuni de instruiri, la care au participat 30 de angajați din cadrul autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI.

- în perioada 06-07.02.2020 au fost desfășurate  controale inopinatate în cadrul a 6 inspectorate de poliție din țară, privind verificarea respectării graficului de lucru și documentarea încălcărilor RCR săvârșite de către funcționarii publici cu statut special

     Pe parcursul săptămînii au fost înregistrate 4 cazuri de corupere activă, exercitate asupra angajaților Inspectoratului național de patrulare. 

       Astfel, conducătorii auto au propus mijloace financiare cuprinse între 50 de lei și  300 de lei, pentru a nu le fi întocmite procese-verbale cu privire la contravenție. 

      Totodată, pe parcursul perioadei menționate nu fost înregistrat nici un  caz de corupere pasivă.

   La linia specializată anticorupţie cu numărul scurt 1520, gestionată de Serviciul protecţie internă şi anticorupţie,  au fost recepţionate 10 apeluri.

     Reiterăm priorităţile de perspectivă ale SPIA în activitatea anticorupţie constituie: continuarea colaborării cu societatea, diminuarea efectelor corupţiei asupra sectorului privat; sporirea credibilităţii societăţii faţă de poliţie şi încurajarea populaţiei privind colaborarea cu organele poliţiei; asigurarea transparenţei şi informarea populaţiei despre activitatea  a poliţiei; instituirea unor garanţii eficiente reale pentru persoanele, ce cooperează cu autorităţile statului în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.