Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Viceministrul Oleg Babin a avut o întrevedere cu delegația WJC

Publicat: Thu, 02/16/2017 - 16:16

Astăzi, 16 februarie 2017, viceministrul Afacerilor Interne, Oleg Babin a avut o întrevedere cu delegația Congresului Mondial Evreiesc (WJC), condusă de Ernest Herzog, Consultant pentru Managementul Crizelor din cadrul WJC.


Întrunirea sa axat pe subiecte de interes comun ce țin de schimbul de informații cu privire la problema securității globale, situația actuală în domeniul securității în Republica Moldova și cooperarea cu Congresul Mondial Evreiesc în domeniul securității și managementul crizelor.


Astfel, părțile au convenit și asupra unor priorități eficiente de conlucrare cum ar fi: consolidarea capacităților instituționale în vederea sporirii securității la aeroport, implicarea experţilor din cadrul poliţiei din Israel în procesul de instruire şi consolidare a capacităţilor angajaţilor MAI pe diferite domenii de activitate și preluarea practicii Israelului privind conlucrarea poliţiei cu voluntarii întru prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.


Viceministrul Afacerilor Interne, Oleg Babin a reiterat despre beneficiile conlucrării cu statul Israel, exprimând interesul sporit pentru păstrarea unui dialog bilateral constructiv.


„Dialogul bilateral moldo-israelian este unul progresiv, reliefându-se atât în cooperarea bilaterală în domeniul afacerilor interne la nivel strategic, cât şi operaţional”, a menționat viceministrul de Interne, Oleg Babin.


La rândul său, reprezentantul delegației WJC, Ernest Herzog a salutat inițiativele de cooperare ale Ministerului Afacerilor Interne, vorbind despre productivitatea generată de conlucrarea activă între cele două state.


În prezent între țara noastră și statul Israel există două proiecte în proces de negociere ce țin de cooperarea în domeniul polițienesc și combaterea traficului de ființe umane.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni