Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri aprobată de către Guvern

Publicat: Miercuri, 04/12/2017 - 16:19

Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, Strategia de reformare a Trupelor de Carabinieri pentru anii 2017-2020 și Planul de acţiuni privind implementarea acesteia. Documentul prevede constituirea unui sistem de oridine și securitate publică capabil să asigure servicii de calitate cetățenilor și sporirea nivelului de încredere a societății în organele de drept.

Strategia are drept scop reorganizarea și integrarea Trupelor de Carabinieri în sistemul polițienesc, cu păstrarea statutului militar, a individualității instituționale și independenței în activitatea operațională. Prin urmare, conform modelelor statelor europene, urmează a fi creat un sistem polițienesc dual cu delimitarea clară a atribuțiilor de menținere, asigurare și restabilire a ordinii publice și evitarea unor dublări de competențe între Poliție și Trupele de Carabinieri.

 

Astfel, la etapa inițială a reformei, sarcinile de asigurare a ordinii publice vor fi atribuite atât Poliției, cât și Carabinierilor. Ulterior, la atingerea nivelului necesar de dotare cu echipament și tehnică specială, carabinierii vor prelua și misiunile de asigurare a ordinii publice pe întreg teritoriul țării.

 

Totodată, o importanță deosebită în implementarea reformei se va acorda procesului de înlocuire treptată a militarilor în termen cu personal profesionalizat, astfel încât la finele anului 2020 ponderea militarilor angajați pe bază de contract să ajungă la 100%. În acest sens, se va pune accent pe instruirea personalului, elaborarea ghidului carierei carabinierilor și modernizarea capacităților de participare la misiunile și operațiunile desfășurate sub egida Uniunii Europene și organizațiilor internaționale.

 

De asemenea, spre realizare se propun o serie de acţiuni, printre care: promovarea integrităţii instituţionale, asigurarea unui cadru legal de activitate adaptat rigorilor europene, crearea structurilor de management operaţional și a unui sistem informațional capabil să asigure cooperarea cu celelalte instituţii din domeniul ordinii şi securităţii publice.

 

Costurile pentru implementarea Planului de acțiuni al Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat şi din fonduri oferite de partenerii de dezvoltare.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni