Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Ministerul Afacerilor Interne va avea o colaborare mai extinsă cu alte trei Ministere în vederea asigurării bunăstării fiecărui copil

Publicat: Tue, 02/07/2017 - 13:51

Astăzi, 7 februarie 2017, de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației, au semnat un acord de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil.

 

Acordul semnat de către miniștrii celor patru instituții implicate, va pune bazele implementării şi integrării în politicile naţionale a unui Model Național de Practici (MNP), care are ca scop unificarea eforturilor factorilor de decizie şi a profesioniştilor din sectoarele educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială din ţară în prevenirea apariției riscurilor şi asigurarea bunăstării copilului.

 

Semnarea acestui Acord este punctul nostru comun de pornire, care ne va duce la rezultatele pe carele așteptăm în urma colaborărilor cu colegii din alte instituții responsabile de acest domeniu. Vreau să menționez că prevederile acestui act se încadrează perfect și în filosofia Poliției Comunitare, care este implementată de către Inspectoratul General al Poliției”, a spus ministrul Alexandru Jizdan, în cadrul evenimentului.

 

Totodată, acesta prevede pilotarea „Instrucțiunii privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenire și intervenție primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil”, care urmează să reglementeze aplicarea Modelului Naţional de Practici de către sectoarele semnatare. Pilotarea va avea loc în raioanele Călărași, Fălești, Ungheni, cu extinderea ulterioară la nivel național.

 

Modelul Naţional de Practici integrează o abordare personalizată în lucrul cu copilul şi familia, în cadrul serviciilor universale (educaţie şi sănătate), indiferent de origine, necesități, riscuri și circumstanțe. Acesta este un cadru valabil pentru toți copiii, care nu pornește de la vulnerabilitate sau risc înalt şi se aplică de toate serviciile care lucrează cu copiii. Abordarea este valabilă şi pentru specialiştii care lucrează cu adulții, care sunt părinți sau îngrijitori, precum și cu întreaga comunitate de adulți.

 

Modelul de practici propus pentru a fi implementat în Republica Moldova a fost elaborat în baza principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului şi încurajează toți profesioniștii care sunt în contact cu copilul să se asigure că, acesta este plasat în centrul luării deciziilor, este implicat în procesul de luare a deciziilor și este asigurat că viziunea lui este solicitată și ascultată. Evenimentul a fost organizat de MMPSF cu suportul AO „Parteneriate pentru fiecare copil” în cadrul proiectului ”Familie puternică pentru fiecare copil”, susținut financiar de USAID.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni