Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Ghidul de utilizare a calculatorului în condiţii de siguranţă şi securitate

BUNE PRACTICI DE SECURITATE INFORMAŢIONALĂ

Asigurarea securităţii informaţionale este un proces continuu, ce constă în aplicarea celor mai raţionale forme, metode,  căi de creare şi perfecţionare a mijloacelor de securitate.

În acest context, se constată o necesitate permanentă de aplicare a unei serii de practici menite să protejeze sistemul şi datele personale în timpul navigării pe internet.

Astfel, “Ghidul de utilizare a calculatorului în condiţii de siguranţă şi securitate” oferă o prezentare a întregului complex de măsuri pe care se bazează securitatea calculatorul Dvs.

Acest Ghid se adresează în special utilizatorilor de internet şi include cele mai răspândite practici și măsuri de securitate, care vor contribui la familiarizarea Dumneavoastră cu punctele vulnerabile şi măsurile de prevenire în domeniul securităţii informaţionale.

Respectarea acestor măsuri poate reduce considerabil riscul de incidente cibernetice, precum infiltrarea softurilor malițioase în calculatorul și conturile Dvs. online, captarea informațiilor personale, furtul de bani sau identitate.

Cu siguranţă, cunoaşterea riscurilor din mediul online va constitui cel mai important pas în evitarea şi contracararea lor.

 

Ghidul de utilizare a calculatorului în condiţii de siguranţă şi securitate

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni