Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

GHID de exercitare a drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul MAI

Reieşind din necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental la viaţă intimă şi privată, protecţia datelor cu caracter personal constituie un domeniu deosebit de important, fapt confirmat prin tratarea acestei tematici în capitole distincte prevăzute în mai multe acte comunitare/europene.

 

GHID de exercitare a drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul MAI.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni