Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Delegația MAI participă la conferința cu genericul „Combaterea crimelor economice, transfrontaliere, corupției și spălării banilor”, desfășurată la Paris

Publicat: Thu, 04/13/2017 - 08:27

În perioada 10-13 aprilie curent, o delegație a Ministerului Afacerilor Interne, din care face parte și șeful Serviciul Protecție Internă și Anticorupție, Vitalie Moisei, participă la conferința de diseminare cu genericul „Combaterea crimelor economice, transfrontaliere, corupției și spălării banilor”, care reprezintă o componentă multilaterală a Programului de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic și se desfășoară la Paris, Franța.

 

La conferință participă experți din Armenia, Georgia, Ucraina și Moldova, specializați în domeniul criminalității organizate, spălării banilor, prevenirea și combaterea corupție și a crimelor economice.

 

Scopul acestei conferințe este de a oferi participanților un schimb de bune practici și experiențe în domeniul prevenirii și combaterii criminalității economice, comparând diferite sisteme naționale privind lupta împotriva corupției și studiind normele și standardele anticorupție promovate în Franța.

 

Astfel, fiecare delegație prezintă cadrul legislativ existent în țara pe care o reprezintă, structurile de resort pe domeniile sus menționate, competențele acestora, rezultatele obținute, tendințe și abordări de viitor. Nu în ultimul rând, reprezentanții structurilor de forță din Franța, a făcut o retrospectivă a structurilor și competențelor pe domeniile: combaterea corupției, infracțiunilor economice și spălării banilor.

 

Totodată, grupurile de lucru formate din reprezentanții țărilor participante, sunt informați despre rolul investigatorului în lupta cu corupția, definirea profilului femeilor și bărbaților care sunt responsabili de investigațiile de acest gen, codul de etică care trebuie respectat și aptitudinile profesionale ale acestora.

 

În acest context, seminarul a contribuit activ la consolidarea cunoștințelor participanților în domeniul anticorupției, familiarizarea cu standardele europene de combatere a crimelor financiare și realizarea eficientă a schimbului de experiență și bune practici.  

 


Menționăm că, evenimentul este organizat de Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Franceze, în cadrul Programul de cooperare polițienească a Parteneriatului Estic, iar Republica Moldova este deja un membru permanent al acestui Program.

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni