Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Declaraţia privind buna guvernare

Declaraţia privind buna guvernare este intemeiată pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de management financiar şi control al entităţii şi este emisă prin asumarea răspunderii manageriale şi are drept temei date, informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE - 2015

DECLARAŢIA PRIVIND BUNA GUVERNARE - 2014

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni