Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Date Guvernamentale cu Caracter Public

Serviciul Tehnologii Informaţionale
 1. Informaţia privind persoanele care au săvîrşit infracţiuni.
 2. Date statistice despre bărbaţii care au săvîrşit infracţiuni.
 3. Date statistice despre femeile care au săvîrşit infracţiuni.
 4. Rata criminalităţii pe localităţi şi pe tipuri de infracţiuni.
 5. Rezultatele combaterii infractionalităţii - traficul de persoane.
 6. Persoane anunţate în căutare.
 7. Delicvenţa juvenilă.
 8. Statistica infracţiunilor după luni.
 9. Date statistice privind locul comiterii infracţiunilor.
 10. Date privind infracţiunile după ziua şi timpul săvîrşirii lor.
 11. Date statistice privind motivul comiterii infracţiunilor.
 12. Date stati privind obiectul infracţiunilor.
 13. Informaţie operativă privind starea infracţionalităţii.
 14. Rezultatele combaterii infracţionalităţii de către organele de urmărire penală şi conducere a urmăririi penale.
 15. Rezultatele combaterii infracţionalităţii de către organele de urmărire penală şi conducere a urmării penale conform hotărîrilor primite.
 16. Starea criminalităţii în localităţile urbane şi rurale ale Republicii Moldova.
 17. Starea infracţionalităţii pe teritoriul Republicii Moldova (excluse clasate).
 18. Statistica persoanelor minore, care au săvîrşit infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova.
 19. Date statistice despre persoanele care au comis infracţiuni în municipiul Chişinău.
 20. Date statistice despre persoanele care au comis infracţiuni pe teritoriul Republicii Moldova.
 21. Indici statistici privind paguba materială înregistrată în anul curent în Republica Moldova.
 22. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolelor 145-150 CP (2003), 88-94 CP (1961).
 23. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 151 CP (2003), 95 CP (1961).
 24. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolelor 171-175 CP (2003).
 25. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 187 CP (2003).
 26. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 188 CP (2003).
 27. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni legate de droguri.
 28. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 165 CP (2003), 113-2 CP (1961).
 29. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolelor 206 CP (2003), 113-1 CP (1961); 207 CP (2003), 112-3 (1961).
 30. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolelor 220 CP (2003), 105-2 CP (1961).
 31. Indici statistici privind caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii.
 32. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 195 CP (2003), 123-1 CP (1961).
 33. Date statistice privind persoanele anunţate în căutare şi reţinute, care au săvîrşit infracţiuni conform articolului 362-1 CP (2003).
 34. Date statistice privind ziua şi timpul săvîrşirii infracţiunii pe teritoriul municipiului Chişinău.
 35. Date statistice privind starea infracţională şi rezultatele combaterii sustragerilor de animale.
 36. Date statistice privind rezultatele activităţii de urmărire penală pe cauzele penale intentate în baza articolului 264 (1) al Codului Penal al Republicii Moldova.
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni