Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

CONTACTE

Adresa:   MD 2012, mun.Chişinău, bd.Ştefan cel Mare şi Sfint, nr. 75

 

fax (022) 255-236 pe parcursul orelor de program

tel (022) 225-333 Dispeceratul central al MAI

 

e-mail: secretariat@mai.gov.md şi mai@mai.gov.md
Informaţii privind corespondenţa între autoritaţi: (022) 255-830
Informaţii privind petiţiile persoanelor fizice şi juridice: (022) 255-300

 

 Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne
Denumirea e-mail telefon
Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilordgamep@mai.gov.md(022) 255-328
Direcţia generală resurse umaneresurse.umane@mai.gov.md(022) 255-324
Direcţia generală economie şi finanţefinante@mai.gov.md, desf@mai.gov.md(022) 255-543
Direcţia audit internaudit@mai.gov.md(022) 255-458
Direcţia generală juridicăjurist@mai.gov.md(022) 255-440
Direcţia relaţii publicepresa@mai.gov.md(022) 255-860
Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeanădciie@mai.gov.md(022) 255-366
Direcţia documentaresecretariat@mai.gov.md, mai@mai.gov.md(022) 255-830
Direcţia administrare şi politici de dezvoltarepolitici@mai.gov.md(022) 255-618
Secţia protecţie a datelor cu caracter personaldatepersonale@mai.gov.md(022) 255-307
 Subdiviziunile subordonate Ministerului Afacerilor Interne
Denumirea e-mail telefon
Inspectoratul General al Poliţieiigp@igp.gov.md(022) 868-124
Departamentul Poliţiei de Frontierăpolitia.frontiera@border.gov.md(022) 577-144
Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionaledse@dse.md(022) 259-621
Departamentul trupelor de carabiniericarabinier@mai.gov.md(022) 739-309
Biroul migraţie şi azilmigratie@mai.gov.md(022) 265-609
Serviciul tehnologii informaţionalesti@mai.gov.md(022) 255-288
Serviciul protecţie internă şi anticorupţiesecuritate@mai.gov.md(022)255-355
Academia “Ştefan cel Mare”academia@mai.gov.md(022) 229-727
Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Internedir.medicala@mai.gov.md(022) 254-160
Clubul sportiv central “Dinamo”dinamo@mai.gov.md(022) 237-318


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni