Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

AUDIENȚĂ

Adresa:
MD - 2012, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 75
E-mail: mai@mai.gov.md

Telefoane de încredere:
       • Serviciul protecție internă şi anticorupție - 0-22-26-11-12
       • Inspectoratul General al Poliţiei
                  - Direcţia de poliţie a mun. Chişinău - 0-22-25-47-01;
                  - IP mun. Bălţi - 0-231-2-00-99;
                  - IP Cahul - 0-299-2-44-88.
                  - Pe cazuri de trafic de persoane şi organizare a migraţiunii ilegale – 0-22-25-49-98.

 


 

ORARUL audienţei cetăţenilor de către conducerea Ministerului Afacerilor Interne şi conducătorii subdiviziunilor structurale

 

O R A R U L

 

audienței cetățenilor de către conducerea

Ministerului Afacerilor Interne și conducătorii subdiviziunilor structurale

pentru  anul 2016

 

Ministru                                                                             Alexandru JIZDAN

Prima zi de LUNI                                                          de la 14.00 pînă la 17.00

A treia zi de LUNI                                                        de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Viceministru                                                                      Dorin PURICE

Prima zi de LUNI                                                               de la 14.00 pînă la 17.00

A doua zi de LUNI                                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Viceministru                                                                      Oleg BABIN

Prima  zi de LUNI                                                              de la 14.00 pînă la 17.00

A patra zi de LUNI                                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd. Ștefan cel Mare 75

 

Viceministru                                                                        

Comandant al Trupelor

de Carabinieri                                                                     Ion ȚURCAN

Prima zi de LUNI                                                               de la 14.00 pînă la 17.00

A doua zi de LUNI                                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 65 A

 

P R O G R A M U L  

audienței cetățenilor de către  conducătorii autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea MAI pentru anul 2016

 

Șeful  IGP al MAI                                        

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 09.00 pînă la 12.00

 

Adresa: Str. Tiraspol 11/1

 

Șeful Departamentului Poliției                                         

de Frontieră                                                                       

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Petricani 19

Șeful Serviciului Protecție Civilă

și Situații Excepționale                                                   

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 69

 

Directorul Biroului migrație și azil                                        

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                           de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare 124

 

Șeful Serviciului tehnologii informaționale

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. V. Alecsandri 42

 

Șeful Serviciului protecție internă

și anticorupție

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Șeful Serviciului dirijare operațională

și inspectare

în fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: bd Ștefan cel Mare 75

 

Rectorul Academiei ”Ștefan cel Mare”                         

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 21

 

Șeful Serviciului medical                                                

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Gh. Asachi 25 B

 

Şeful Clubului sportiv central “Dinamo”

În fiecare zi de MARȚI și JOI                                            de la 14.00 pînă la 17.00

 

Adresa: str. Șciusev 109 A

 

 

 

Notă: Cetățenii sînt audiați în birourile de serviciu ale conducătorilor nominalizați.

 

 

Orarul audienţei la ministru şi viceminiştri este stabilit conform Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 13 noiembrie 2009 “Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor”.

Înscrierea solicitanţilor pentru audienţă la ministru şi viceminiştri se efectuează în temeiul cererii depuse în prealabil la sala de audienţă a MAI (bd. Ştefan cel Mare, nr.75, intrarea din strada Armenească, tel. 022-255-650), prin poştă sau la adresa de e-mail: mai@mai.gov.md.

În cerere se va indica succint problema pentru care se solicită audienţă.Persoanele ce se prezintă la audienţă sînt rugate să aibă cu sine un act de identitate.

Informaţii suplimentare privind organizarea audienţei la ministru şi viceminiştri se oferă zilnic de către angajaţii Serviciului petiţii şi audienţă al Direcţiei documentare la tel. 022-255-650, 022-255-442, 022-255-300.

 

 

 

Г Р А Ф И К  

Приема граждан руководством Министерства внутренних дел, административных органов и учреждений, подведомственных МВД  на 2016 год

 

Министр                                                                           г-н Александр ЖИЗДАН

первый ПОНЕДЕЛЬНИК                                                   с 14.00 до 17.00

третий ПОНЕДЕЛЬНИК                                                    с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

Справки по телефону: (022) 22-83-01

 

Заместитель министра                                                   г-н Дорин ПУРИЧЕ

первый ПОНЕДЕЛЬНИК                                              с 14.00 до 19.00

второй ПОНЕДЕЛЬНИК                                               с 14.00 до 19.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

Заместитель министра                                                   г-н Олег БАБИН

первый ПОНЕДЕЛЬНИК                                              с 14.00 до 17.00

четвертый ПОНЕДЕЛЬНИК                                         с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

Заместитель министра                                                                        

Командующий

Войск Карабинеров                                                        г-н Ион ЦУРКАН

первый ПОНЕДЕЛЬНИК                                              с 14.00 до 17.00

второй ПОНЕДЕЛЬНИК                                               с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Г. Асаки, 65 А

 

 

Начальник  Генерального

инспектората полиции                                      

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Тираспольская, 11

 

 

Начальник Департамента

пограничной полиции                                          

 

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                  с 14.00 до 17.00

                                                     

 

адрес: ул. Петриканская, 19

 

Начальник  Службы гражданской защиты

и чрезвычайных ситуаций                                    

 каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Г. Асаки, 69

 

 

Начальник Бюро по миграции

и убежищу                                                                    

каждый ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                                с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Маре, 124

 

Начальник  Службы информационных

технологий

каждыйПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. В.Александри, 42

 

 

Начальник  Службы внутренней защиты

и борьбы с коррупцией                            

каждыйПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

адрес: б-р Штефан чел Маре, 75

 

 

Начальник  Службы оперативного

уравления и инспекции                            

каждыйПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: б-р Штефан чел Мааре, 75

 

 

 

Ректор Академии им.Штефана чел Маре                   

каждый  ПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес:  ул. Г. Асаки, 21

 

Начальник Медицинской службы                            

каждыйПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. Г. Асаки, 25 Б

 

 

Начальник Центрального спортивного

 клуба “Динамо”                            

каждыйПОНЕДЕЛЬНИК и ЧЕТВЕРГ                              с 14.00 до 17.00

 

адрес: ул. А. Щусьева, 109 А

 

 


 

Примечание: Граждане принимаются в служебных кабинетах вышеуказанных руководителей.

 

 

График приема граждан министром и заместителями министра устанавливаетя в соответствии с Постановлением Правительства №689 от 13 ноября 2009 года «Об организации приема граждан».

Запись на прием к министру и заместителям министра производится на основании заявления, подданного заблаговременно в Приемной МВД (бульвар Штефан чел Маре, №75, вход со стороны улицы Армянской, тел. 022 255 650), почтой либо по электронному адресу: mai@mai.gov.md.

В заявлении необходимо указать краткое содержание вопроса, который предстоит обсудить в ходе аудиенции.  

Лиц, приглашенных на прием к министру и заместителям министра, просим иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Дополнительную информацию об организации приема у министра и заместителей министра можно получить ежедневно у сотрудников Службы петиций и приема граждан Управления документирования по телефонам:  022 255 650, 022 255 442, 022 255 300.

 

 


Audienţa cetăţenilor de către conducătorii (adjuncţii conducătorilor) subdiviziunilor structurale enumerate în lista de mai jos se efectuează în fiecare zi de marţi şi joi conform programului de lucru

 


 

 Aparatul central

Denumirea subdiviziunii

Tel de serviciu al conducătorului

Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor 0-22-25-55-04
Direcţia generală resurse umane 0-22-25-50-06
Direcţia generală economie şi finanţe 0-22-25-54-53
Direcţia audit intern 0-22-25-54-58
Direcţia generală juridică 0-22-25-55-70
Direcţia relaţii publice 0-22-25-58-60
Direcţia generală relaţii internaţionale şi integrare europeană 0-22-25-53-66
Direcţia documentare 0-22-25-58-30
Secţia protecţie a datelor cu caracter personal 0-22-25-53-07
Direcţia administrare şi politici de dezvoltare 0-22-25-56-26
 Subdiviziunile subordonate MAI

 Inspectoratul General al Poliţiei 0-22-86-81-39
 Inspectoratul Naţional de Investigaţii 0-22-86-81-36
 Departamentul Poliţie de Frontieră 0-22-25-96-13
 Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 0-22-73-85-04
 Departamentul trupelor de carabinieri 0-22-73-90-22
 Biroul migraţie şi azil 0-22-54-46-03
 Serviciul tehnologii informaţionale 0-22-25-53-05
 Serviciul protecţie internă şi anticorupţie 0-22-25-53-55
 Academia "Ştefan cel Mare" 0-22-22-97-27
 Serviciul medical 0-22-25-41-60
 Clubul sportiv central "Dinamo" 0-22-23-73-43
 
Inspectoratul General al Poliţiei

 Brigada de poliţie cu destinaţie specială "Fulger"0-22-25-52-10  
 Serviciul poliţiei judecătoreşti 
 Serviciul achiziţii şi logistică 0-22-25-53-77
 BNC Interpol a Centrului cooperare poliţienească internaţională 0-22-25-59-16
 Direcţia generală urmărire penală

 0-22-25-55-05

 Inspectoratele  de poliţie

Regimentul "SCUT"0-22-255-481     0-22-22-30-59
Centrul de triere 0-22-255-698    0-22-22-35-14
Centrul de triere minori 0-22-255-552    0-22-27-40-18
Centrul de dezalcoolizare 0-22-255-710    0-22-22-32-14

IPS CENTRU  Serviciul de gardă

 0-22-255-523    0-22-27-22-57                       fax  0-22-27-01-84
IPS BUIUCANI Serviciul de gardă  0-22-255-527    0-22-74-43-24                       fax  0-22-74-68-54
IPS BOTANICA Serviciul de gardă 0-22-255-177    0-22-52-11-00                       fax  0-22-55-00-90
IPS RÎŞCANI Serviciul de gardă 0-22-255-524    0-22-44-62-23                       fax  0-22-44-61-00
IPS CIOCANA Serviciul de gardă 0-22-255-280    0-22-47-11-53                       fax  0-22-47-70-20
IP IALOVENI Serviciul de gardă 0-22-255-904    0-268-2-22-02
IP ANENII NOI Serviciul de gardă 0-22-255-348    0-265-2-29-80
IP CRIULENI Serviciul de gardă 0-22-255-629    0-248-2-29-80                       0-248-2-28-80
IP STRĂŞENI Serviciul de gardă 0-22-255-213    0-237-2-29-80                       0-237-2-28-80
IP DUBĂSARI Serviciul de gardă 0-22-255-630    0-248-2-14-01
IP BĂLŢI Serviciul de gardă    0-22-255-344    0-22-255-800                        fax 0-231-2-04-77
IP RÎŞCANI Serviciul de gardă    0-22-255-806    0-256-2-29-80
IP GLODENI Serviciul de gardă    0-22-255-801    0-249-2-29-80
IP FĂLEŞTI Serviciul de gardă    0-22-255-781    0-259-2-26-33
IP SÎNGEREI Serviciul de gardă   0-22-255-805    0-262-2-29-80
IP EDINEŢ Serviciul de gardă    0-22-255-804    0-246-2-29-80
IP BRICENI Serviciul de gardă   0-22-255-783    0-247-2-29-80
IP DONDUŞENI Serviciul de gardă    0-22-255-802    0-251-2-29-80
IP OCNIŢA Serviciul de gardă    0-22-255-476    0-271-2-22-02                         0-271-2-38-80
IP SOROCA Serviciul de gardă    0-22-255-787    0-230-2-36-02
IP DROCHIA Serviciul de gardă    0-22-255-803    0-252-2-29-80
IP FLOREŞTI Serviciul de gardă    0-22-255-475    0-250-2-15-50
IP ORHEI Serviciul de gardă   0-22-255-785    0-235-2-29-80
IP REZINA Serviciul de gardă    0-22-255-634    0-254-2-29-80
IP ŞOLDĂNEŞTI Serviciul de gardă    0-22-255-907    0-272-2-25-80
IP TELENEŞTI Serviciul de gardă    0-22-255-903    0-258-2-29-80                          0-258-2-28-80
IP UNGHENI Serviciul de gardă    0-22-255-215    0-236-2-29-80
IP NISPORENI Serviciul de gardă    0-22-255-219    0-264-2-29-80
IP CĂLĂRAŞI Serviciul de gardă    0-22-255-214     0-244-2-09-80
IP CAHUL Serviciul de gardă    0-22-255-788     0-239-2-29-80                          0-239-2-14-22
IP CANTEMIR Serviciul de gardă    0-22-255-217     0-273-2-29-80
IP BENDER Serviciul de gardă    0-22-255-349     0-232-2-52-62
IP CĂUŞENI Serviciul de gardă    0-22-255-901     0-243-2-29-80
IP ŞTEFAN VODĂ Serviciul de gardă    0-22-255-902     0-242-2-29-80
IP TARACLIA Serviciul de gardă   0-22-255-906                                                    fax 0-294-2-11-80
IP HÎNCEŞTI Serviciul de gardă    0-22-255-211   0-234-2-29-80  0-234-2-42-04     fax 0-234-2-28-80
IP LEOVA Serviciul de gardă    0-22-255-218                                                    fax 0-263-2-29-80
IP CIMIŞLIA Serviciul de gardă    0-22-255-479    0-241-2-22-02  0-241-2-28-80    fax 0-241-2-29-80
IP BASARABEASCA Serviciul de gardă    0-22-255-960  0-267-2-28-80                                                  fax 0-267-2-22-02
DP a UTA GAGAUZ-YERI Serviciul de gardă    0-22-255-927     0-238-2-28-74
IP COMRAT Serviciul de gardă   0-22-255-478     0-238-2-29-80   0-238-2-28-80
IP CEADÎR LUNGA Serviciul de gardă    0-22-255-631     0-261-2-10-18
IP VULCĂNESTI Serviciul de gardă    0-22-255-477      0-253-2-29-80

Petiţiile adresate Ministerului Afacerilor Interne sunt examinate în conformitate cu :
 - Legea Republicii Moldova nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 "Cu privire la petiţionare".
 - Instrucțiuni privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice,organizaţiilor legal constituite,adresate organelor de stat, întreprinderilor,instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.208 din 31 martie 1995.
Înregistrarea şi coordonarea examinării petiţiilor este pusă în sarcina Direcției documentare al MAI şi secretariatelor subdiviziunilor teritoriale din subordine.

 

Informatii Utile
Spitalul de urgenţă: 0-22-23-26-76, 0-22-24-84-24
Telefonul fierbinte Procuratura Generală: 0-22-27-83-70

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni