Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

25 conducători din cadrul MAI instruiți în domeniul managementului etic și integrității profesionale

Publicat: Fri, 03/17/2017 - 17:02

În perioada 16-17 martie 2017, Serviciul protecție internă și anticorupție (SPIA) al MAI a desfășurat seminarul de instruire în contextul Stagiului II “Elemente de management etic în procesul integrității profesionale”, din cadrul proiectului „Etică și integritate organizațională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

 

Atelierului a fost prezidat de șeful SPIA, Vitalie Moisei, care totodată i-a avut drept invitați pe expertul UE, chestorul Eugen Corciu, consilierul superior al Secției justiție penală și aplicare a legii din cadrul Ambasadei SUA în RM, Edward Cronin, expertul internațional Daniel Barbu, Mirandolina Sușițcaia Procuror in cadrul Procuraturii Generale, reprezentanți ai CNA, ANI, Asociației „Promo-LEX” și 25 angajați ce dețin funcții de conducere în cadrul subdiviziunilor MAI.

 

În cadrul atelierului au fost abordate subiecte ce țin de integritatea profesională, corupția - infracțiunile și instrumentele de prevenire, valorile manageriale, elementele de leadership, imaginea și credibilitatea managerială, ș.a.

 

Totodată, atelierul a cuprins și sesiuni întrebări/răspunsuri, spețe în grupuri de lucru și completarea unor chestionare, iar la final, participanții au primit câte un certificat de participare.

 

Proiectului „Etică și integritate organizațională în cadrul Ministerului afacerilor Interne”a fost lansat de către SPIA în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție a MAI al României și Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova, la începutul lunii mai, anul trecut.

 

Scopul proiectului este prevenirea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei și a faptelor de comportament corupţional săvârșite de către angajații autorităților administrative și instituțiilor din subordinea MAI, precum și promovării conceptului „Toleranța zero față de corupție”.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni