Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Documente de politici publice și acte departamentale

Prevenirea şi combaterea torturii

Convenţie împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante(151 KB)

Compilare de directive cu privire la forma şi conţinutul rapoartelor care urmează a fi prezentate de către statele părţi la tratatele internaţionale privind drepturile omului(172 KB)

Observaţiile comitetului ONU pentru combaterea torturii
                              a) varianta în limba de stat (125 KB)
                              b) varianta în limba engleză (120 KB)

Planul de acţiuni al MAI în domeniul drepturilor omului pentru anul 2011 (546 KB)

Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor (66KB)

Planul de acţiuni al MAI în domeniul Drepturilor omului pentru anii 2012-2014, elaborat în conformitate cu prevederile Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 (188 KB)

Raportul cu privire la măsurile întreprinse întru executarea Planului MAI în domeniul drepturilor omului pentru anul 2011(142 KB)

Propunerea de Politică Publică cu privire la „Modernizarea mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către angajaţii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne”, aprobată în cadrul şedinţei din 6 aprilie curent a Comitetului Interministerial de Planificare Strategică sub egida Prim-ministrului dl Vladimir Filat (1322 KB)

Strategia naţională anticorupţie

15.01.2014

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2015 de implementare a  Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 (85.5 KB)

 

17.10.2012

Planul de executare a Strategiei naţionale anticorupţie de către subdiviziunile MAI (93 KB)

 

17.10.2012

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 în trimestrul II al anului 2012 (91 KB)

 

13.11.2012

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 în trimestrul III al anului 2012(94 KB)

 

23.01.2013

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 pe parcursul anului 2012 (135 KB)

 

16.04.2013

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, la 14.04.2013 (114 KB)

 

19.07.2013

Raport despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, la 12.07.2013 (84 KB)

 

18.10.2013

Raport pentru 9 luni ale anului 2013 despre progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015(90 KB)

Evaluarea riscurilor

Concepții, strategii, programe

Puncte locale

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni