Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Interne

A A A

Colaborare internațională

Președenția Republicii Moldova în cadrul Convenției privind cooperarea polițienească în Europa de Sud-Est

Integrare europeană

Proiecte de asistenţă externă

Tratate bilaterale

Tratate multilaterale

Tratate în curs de negociere

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE RAPORTUL MAI PRIVIND IMPLEMENTAREA PLANULUI NAȚIONAL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ACORDULUI DE ASOCIERE RM-UE (PNAAA) ÎN ANUL 2015
raport privind realizarea planului national de actiuni
raport privind realizarea planului national de actiuni